Výpisky z knih

Ovidius v XV. knize svého díla Proměny představuje nauku Pythagorovu, vkládaje do jeho úst plamennou tirádu proti užívání pokrmů masitých. Pythagoras zde připomíná, že „zlatý věk“ byl šťastný a neposkvrňoval se zabíjením. Lidé přece mají dosti dokonalých pokrmů, které jim dává příroda bez zabíjení a prolévání krve. Jak jsou nevděční, když zabíjejí pokojné ovce, krávy, voly, kterým se takto odvděčují! Antický básník zde podtrhuje především etický aspekt vegetariánství.
Prof. MUDr. Kinga Wiśniewska-Roszkowska, Vegetariánství