Výpisky z knih

V každém okamžiku v historii se člověk domníval, že civilizace dosáhla svého vrcholu. Samolibě odmítl postavit se na časovou osu sahající tisíce a milióny let do budoucnosti a stejně tak i do minulosti. Pod pohledem z 8000 let staré minulosti - což je přibližně období zaznamenané historie - se může lidský pokrok jevit jako mnohem méně úchvatný, než se nám jeví dnes.
Dr. George Gallup, The Miracle Ahead