Výpisky z knih

Dopadne špatně, kdykoli se vzpříčí úděl přírodě: toť jít pozpátku, semeno v špatné půdě špatně klíčí. A svět by rázem vyšel ze zmatků, kdyby dokázal přírody se tázat, s lidmi by všecko bylo v pořádku. Jak směšné jsou ty lidské problémy, myšlení, jež se nepozdvihlo z bláta a nutí ploužit křídla po zemi! Ten felčaří, ten právy náš svět látá, ten musí hledat spásu v kolárku, ten potřebuje k vládě sofismata, z obecního si plní almárku. Krást, čachrovat, být utahaný chtíči a z únavy pěstovat zahálku!
Dante Alighieri, Božská komedie (1307 – 1321)