Výpisky z knih

Paralelně jednu z hlubších změn ve vnímání hodnot a v životním stylu prodělá způsob, jakým lidé přemýšlí o 'vlastnictví'. Ve většině dnešního světa představuje vlastnictví velmi významný koncept - lidé ztotožňují svůj společenský status s tím, co vlastní. Jak jsme dříve uvedli, monetární systém ke svému fungování vyžaduje 'cyklickou spotřebu'. To přirozeně vede k potřebě manipulace myšlení lidí, aby chtěli nebo potřebovali určitý statek nebo službu. Pod vlivem účinné taktiky moderní propagace (reklamy na všech jejich úrovních) většina lidí podporuje umělý, materialistický hodnotový systém, který má za následek požadavek stále většího množství statků a služeb, často bez ohledu na jejich nezbytnost nebo užitečnost. V ekonomice založené na zdrojích nebude peněžní systém prostřednictvím své manipulační paže - "reklamy" již více mást lidskou mysl. Nekonečné moře billboardů, reklamy v médiích, magazínech a tak podobně nebudou již déle otravovat oblast našeho vnímání. To způsobí dramatický posun v lidském hodnotovém systému a stejně tak i v životním stylu.
Jacque Fresco