Kaprál Zeno

kapral
Zeno Kaprál
(*19. 10. 1941, Brno - 26.10. 2020)

Básník, žije v Brně a jihočeském Strmilově

1958 - není přijat na filosofickou fakultu a musí nastoupit do výroby, do brněnské Zbrojovky
1959 - z inzerátu v novinách se dovídá o otevření pedagogického institutu v Karlových Varech; je si vědom, že nemůže od vedení závodu získat doporučení na studia, napíše si je proto sám, i s patřičným posudkem, a opatřené pokoutně získaným razítkem odesílá do Karlových Varů
1959-1962 - studuje na pedagogickém institutu v Karlových Varech a navazuje přátelství s Ivanem Wernischem
1962 - po studiu krátce působí jak o učitel na I. stupni obecné školy; v témže roce nastupuje základní vojenskou službu v Sokolově a vydává svůj básnický debut Ploty; pravidelně publikuje v Plameni, Tváři (1964), Hostu do domu, Sešitech pro mladou literaturu (1968) a Tvorbě
1963 - po návratu z vojny rezignuje na místo učitele; několik měsíců je zaměstnán v plzeňské státní knihovně a spolupracuje s Plzeňským rozhlasem
1965 - odchází do Bystřice pod Hostýnem, kde pracuje jako vychovatel v Domově mládeže se zvýšenou výchovnou péčí (v polepšovně)
1966 - nastupuje jako úředník v brněnské pojišťovně, kde setrvává třicet let
1968 - nakladatelství Československý spisovatel připravuje k vydání jeho druhou sbírku Zachránci ptáků, kniha však vzhledem k politickým přeměnám společnosti již vydána není
1969 - svatba (manželka Jarmila, roz. Švandová)
70. léta - téměř desetiletá tvůrčí přestávka; k souvislejší tvorbě se vrací až roku 1979
1979 - začíná spolupracovat s Brněnskou televizí
1988 - vlastním nákladem, samizdatově, čtyři básnické sbírky z předchozího období
1989 - vydává druhou část své básnické tvorby (náklad jednotlivých knih je 40 až 50 výtisků)
1992 - nakl. Votobia vydává, po třiceti letech opět oficiálně, (dvoj)titul Staré texty Nové texty
1996 - stává se tajemníkem brněnské pobočky Obce moravskoslezských spisovatelů

Bibliografie:
Ploty, Mladá fronta, Praha 1962
Reinerův výbor, Petrov, Brno 1992
Staré texty. Nové texty, Votobia, Olomouc 1992
Růžová cesta, Petrov, Brno 1994
Plané palposty, Host, Brno 1997
Moje pojišťovna aneb v krajině arkádské, Větrné mlýny, Brno 1998
Ozvy kázní, Votobia, Olomouc 2000
Glosy a maximy, Votobia, Olomouc 2001
Namol střízliv, Vetus Via, edice Želetavka, Brno 2002
Pádlo stálosti, Vetus Via, edice Želetavka, Brno 2003
Zeleň blankytu, Vetus Via, edice Želetavka, Brno 2003
Suché roráty, Klokočí a Knihovna Jana Drdy, edice současné poezie, Praha - Příbram 2004
Strmilovské listy, Vetrné mlýny, 2007
Hrubá mezihra, Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2008
Minutové hry, 2014