Halas. Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon, čí ruce ho rozhoupaly

Zpěv úzkosti Halas Torzo naděje


Halas napsal své básnické varování v roce 1938, v době, kdy Československu hrozilo vymazání z mapy světa a likvidaci celého národa německým hitlerovským nacismem. To vše se dělo ve spolupráci s velmocemi Británie, Francie a nepřímo i USA.
Báseň vzniká po naprostém rozčarování celého českého národa, kdy Československo zrazují jeho političtí partneři Francie a Británie, aby podpořili prodejem ČSR Hitlera nejen politicky, ale ekonomicky. Tzv. Mnichovskou dohodou (30.9.1938) tzv. Západ potvrdil i dlouhodobou podoru svých velkých koncernů a bank, které se podílely na válečném německém průmyslu po celou dobu 30ých let a později i během války!!!

V roce 2024 je to bohužel v mnoha směrech podobné.
Český premiér Fiala, který nosí cizí barvy na klopě v době státního svátku, není český premiér. Systematická ekonomická likvidace české státu (a potažmo i státnosti), potvrzuje, že Fiala a jeho vláda jsou lokajové plnící cizí zájmy. Dostávají Česko do pozice kolonie, přesně tam, kde bylo Československo bez Slovenska za německé okupace, za nacistického protektorátu. Zklamání českého národa je veliké a povede to k různé formě odboje stejně, jako za druhé světové války.

Budeme-li parodovat Halasovy verše...
Češi a český národ mě nezajímají.
Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon
Čí ruce ho rozhoupaly
Pole naše křičí Zrada
Lesy naše hučí Hanba
Řeky naše šumí Zrada
Hory naše bouří Hanba
Občané se bouří. Hanba!

Zpěv úzkosti / František Halas / ze sbírky Torzo naděje

Kolikrát verši můj
kolikrát klopýtals
v bolesti lásce žalu mém
soukromém
kolikrát verši můj
kolikrát tancovals

Teď krokem zbrojným
verši můj
pochoduj

Pěšáckým rytmem zněte slova
úzkostí šikovaná
Té úzkosti dvanácté

Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon
Čí ruce ho rozhoupaly
Francie sladká hrdý Albion
a my jsme je milovali

Viděl jsem slzy v očích žen
viděl jsem pěstě zaťaté
Počkejte málo málo jen
však vy nás poznáte

Ty vládkyně moří všemocná
to moře slzí naše je
ovoce hněvu rychle zrá
už řinčí kotva naděje

Zvoní zvoní zrady zvon
čí ruce ho rozhoupaly
Francie sladká hrdý Albion
a my jsme je milovali

Ty Francie sladká Francie
kde je tvá čapka Marianno
Sluneční štít tvůj prasklý je
a hanbou čpí tvé ano

Je noc a v krytech zákopů
tep krve země zní
za tebe světe za tu Evropu
stydí se voják poslední

Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon
čí ruce ho rozhoupaly
Francie sladká hrdý Albion
a my jsme je milovali

Pole naše křičí Zrada
Lesy naše hučí Hanba
Řeky naše šumí Zrada
Hory naše bouří Hanba

Ticho teď ticho Stoupá Hlas
Ó duše lidu jak koktalas

Geni Genie země naší
na křídlech tvých
je plno plno slzí
Geni Genie země naší
v hodinách zlých
meč tvůj ať zvoní brzy