Restaurace Rudolfov, kde Karel Čapek napsal protiválečný román Krakatit

Zřejmě nejstarší fotografie Rudolfova /Fotomontáž Josefa Hanka z roku 1903. Lidé jsou do obrázku doplněni.

Restaurace Rudolfov u Jindřichova Hradce bývala za první republiky oblíbeným výletním místem. Měla i své slavné hosty – Bedřicha Smetanu, který se tady roku 1872 bavil se starými kamarády na abiturientském večírku. Také zde pobývali bratři Čapkové. O prázdninách 5. srpna 1922 se zde ubytovali. Prostředí i krajina se jim tak líbily, že sem v roce 1923 přijeli znovu. Karel Čapek tady pracoval na novém díle Krakatit. Dopsal jej 1. září v mansardním pokoji.

Karel Čapek nebyl v tomto kraji poprvé, roku 1909 trávil prázdniny v Lázních sv. Kateřiny u Počátek, kde jeho otec působil jako sezónní lázeňský lékař. Zde se Čapek seznámil s Libuší Solperovou z Jindřichova Hradce, která zde byla s matkou a dvěma bratry na letním bytě. Po skončení prázdnin začala jejich korespondence, která trvala do podzimu r. 1911.

krakatit capek valka

Restaurace Rudolfov stojí nedaleko Lišného dvora (patřil k panství Jindřichův Hradec.
Jeho součástí byl lihovar. V roce 1846 zde zřídil majitel panství hrabě Eugen Černín tkalcovskou školu. Nachází se zde unikátní pěticípá sýpka. Od 50. let 20. století tady mělo své sídlo Jednotné zemědělské družstvo 8. března, dnes jatka zemědělského družstva a psí útulek).

Stavbu restaurace projektoval začínající stavitel u hraběte Černína Josef Zítek r. 1862. Stavbu sám řídil. Byl inspirován z nedávné cesty po Itálii a alpských zemích. Byla to jeho první stavba v Čechách!  Až později se proslavil stavbou Národního divadla a Rudolfina.
Výletní restaurace z roku 1863 je situována na půdorysu písmene T a původně se jednalo o hrázděnou konstrukci. Hrázděná konstrukce byla ve druhé polovině 20. století odstraněna a nahrazena cihlovým zdivem.

rudolfov restaurace 3 1907
Stav z roku 1907.

Výletní restauraci s tanečním sálem Rudolfův dvůr nechal postavit hrabě Eugen Karl Černín. Pojmenoval ji jménem svého syna. Pořádaly se tu akce Sokola, baráčníků, řemeslnických cechů a Majáles studentstva.

Při vyhlášení první světové války sloužila restaurace krátce jako náhradní depo pro zmobilizované muže, když je kasárna nemohla všechny pojmout.
Po 2. světové válce byl r. 1945 objekt spolu s přilehlým statkem konfiskován. Po znárodnění převzal provoz národní podnik Restaurace a jídelny. V roce 1985 zde byl provoz pro havarijní stav ukončen. V současné době je objekt v soukromých rukách. Zlodějské výpady a neujasněné restituční nároky se na stavu nemovitosti nenávratně podepsaly.
Restaurační budova Rudolfov je dnes zapomenuta a opuštěna na okraji Jindřichova Hradce.

rudolfov
Současný stav, 2018.

Prameny:
http://monumnet.npu.cz/ohr/ohrdetail.php?IdReg=138896&Limit=25
http://www.webmagazin.cz/
www.zanikleobce.cz