Portmoneum, absurdní Museum Josefa Váchala v Litomyšli

Portmoneum, absurdní Museum Josefa Váchala v Litomyšli

V roce 1920 pozval důchodenský úředník, amatérský tiskař a milovník umění Josef Portman do Litomyšle svého přítele, malíře, grafika a spisovatele Josefa Váchala a požádal ho o vyzdobení stropů a stěn dvou místností svého domu. Josef Váchal tehdy Portmanově žádosti vyhověl a v jeho domě vytvářel nástěnné malby a měnil svými řezbami a malbami venkovský nábytek v umělecká díla.
Váchalovy nástěnné malby se vyznačují velmi složitou strukturou: na první pohled naprosto nesourodá směsice námětů a malířských stylů má svou vnitřní logiku, kterou nelze dešifrovat bez znalosti celého Váchalova díla, zejména však bez znalosti jeho životních postojů a názorů na umění.

vachal Portmoneum

Když pak Váchal milovníka své tvorby proměnil v Krvavém románu ve škudlivého hraběte Portmona, odmítl si uražený sběratel umělcova díla tuto knihu koupit. Nicméně Váchal, kterému se v Litomyšli nepochybně líbilo, popsal okresní město L. v Krvavém románu velmi barvitě a Portmanův dům nazval Portmoneem, srovnávaje ho s pražským Rudolfinem.

vachal Portmoneum room
V roce 1990, po založení nakladatelství Paseka, obdržel Ladislav Horáček dopis od dr. Martina Machovce, v němž ho vyzýval k záchraně Váchalových maleb v Litomyšli.

Po velmi krátkém rozhodování, konzultacích s restaurátory a po doporučení starosty města Miroslava Brýdla nakladatelství Paseka dům od Národní galerie koupilo a ihned poté, na jaře roku 1991, zahájilo ve spolupráci s restaurátory Jiřím Látalem, Jaroslavem Horálkem, Janem Turským, technologem Ladislavem Krylem, architektem Mikulášem Hulcem a stavební firmou pánů Vaňáska a Trávníčka záchranné a restaurátorské práce. Protože dům byl podmáčen a bylo nutno provést rekonstrukce omítek a izolace, nezbývala jiná metoda než transfer. Tento unikátní postup – přenesení olejomalby nanesené přímo na hlinku – byl použit snad poprvé v historii restaurování.

vachal Portmoneum kresba

Pro veřejnost byl dům otevřen 26. června 1993.
Váchalova románová vize se tak stala skutečností – dům byl nazván Portomoneum a vzniklo v něm malířovo museum. V museu lze zakoupit pohlednice a knihy o Josefu Váchalovi a jeho tvorbě.

www.portmoneum.cz
Adresa: Portmoneum - Museum Josefa Váchala, T. Novákové 75, 570 01 Litomyšl


Poslední rozhovor s Váchalem půl roku před jeho smrtí v roce 1968. Natočil redaktor rozhlasu v Hradci Králové.