Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, pohledem významného psychiatra Vondráčka

Fantastické a magické z hlediska psychiatrie,

V knize jednoho z nejúspěšnějších psychiatrů profesora Vladimíra Vondráčka (1895 – 1978) Fantastické a magické z hlediska psychiatrie v předmluvě je uvedena podstoupená  anabáze,  aby kniha,  která tady  déle než dvacet let  chyběla,  mohla spatřit znovu světlo světa v jeho nakladatelství.  V litoměřické zubní ambulanci objevil dědice  Vondráčkovy pozůstalosti a mohl se dohodnout o autorských právech. Na vydání knihy se rovněž podílel JUDr. František Holub (1894 – 1965), jehož jméno jako spoluautora je též v knize uvedeno – i toho Martin Feldek vzpomíná:
Něžná revoluce snad navěky a pochovala komunismus, léta však pochovala pana Holuba dřív, než si mohl ohmatat první vydání  své knihy, a o pár let později i profesora Vondráčka. Psychiatrie pokročila ve svém vývoji jak od dob Sigmunda Freuda, tak i Vladimíra Vondráčka, ale jejich knihy zůstanou ještě mnoho let velkou hodnotou…

Stačí podívat se letmo do obsahu: Minimum z anatomie a fyziologie mozku, Smysly, Vnímání šalebné, Kdo  podléhá přeludům, Emoce, Pudy, Myšlení, Bytosti neskutečné, které vznikly z montážních představ, Paměť, Přání, chtění, konání a jednání, Bludy, Sugesce a sugestibilita, Magické konání, Čarodějnické procesy, Pozornost, Inteligence a intelekt, Vědomí, Smrt a co s ní souvisí, Biologické radikály a psychické reakce, Hodnocení a hodnoty, Okolnosti vytvářející a měnící  osobnost ve zdraví a nemoci, Lidské typy, Příčiny nemocí duševních, Poruchy duševní a jejich vztah k nadpřirozenému a magickému, Otravy, Zrůdy a tělesně postižení, Psychiatrie a transcendentno.

Není jediné kapitoly, v níž by pan profesor zapomněl uvádět spisovatele a jejich literární  díla, která líčí události, jež psychiatr odborně pojmenovává a vysvětluje přitom pojmy,  souvislosti  a jejich  kauzalitu.  Významnou úlohu v psychiatrii hraje také hudba, tisícero neviditelných nástrojů, které mnohdy  přehrávají velice známý motiv a vědeckým rozborem  lze dospět  k pozoruhodným  jevům, mezi něž patří vznešenost, nevýslovná líbeznost – a ta překonává u duševně nemocného pacienta postupně vše, co v životě zažil…

Fascinující je například výčet  autorů strašidelných příběhů  od E. A. Poe přes A .C. Doyla, N. V. Gogola po R. Kiplinga, Guy de Maupassanta až k našim Čapkům nebo ze starších K. J. Erbenovi. Nebo věrná je citace historického dokumentu z roku 1745 o právu strašidel,  náboženské výklady a prožitky některých jevů, vlastností,  pudů, udržování víry v nadpřirozeno  a třeba také  hodnot v životě lidském.    
Ve Vondráčkově knize opravdu nalezne žena vše o mužích a naopak muži o ženách, stejně tak zdraví i nemocní, mladí či staří, lidé inteligentní   a oligofrenici s vrozeným snížením inteligence různého stupně.

Knihu spoluautorů Vladimíra Vondráčka a Františka Holuba umocňují Boschovy magické obrazy bez popisků.

Takže se souhlasem dědiců práv dostávají nejen odborníci, ale co nejširší veřejnost literárně podané encyklopedické dílo (432 stran +  32 stran barevných příloh, zejména reprodukce fantastických obrazů Hieronyma Bosche,  a velké množství černobílých ilustrací). Dílu požehnali Vondráčkovi pilní studenti, kteří k němu chodili na přednášky i s vysokoškolským indexem – prof. PhDr. Petr Weiss, Ph. D. (1954), sexuolog, klinický psycholog a psychoterapeut, a druhý MUDr. Jan Cimický, CSc. (1948), psychiatr, spisovatel a překladatel. Jak jinak než úsměvně vzpomínají oba  na pana profesora Vondráčka, vedoucího  katedry psychiatrie a přednostu kliniky. 

Jenomže tento příjemný lékař,  jemuž  v letech  komunistické totality vyšly jeho třídílné  memoáry (Lékař vzpomíná, Lékař dále vzpomíná a Konec vzpomínání  - třetí vyšla posmrtně až v roce 1988) obsáhl za svůj život velmi široký rádius a svými objevy zasáhl do biochemie, farmakologie, toxikologie, interní medicíny, neurologie, dietetiky, gerontologie, psychiatrické sexuologie, a psychologie. Je autorem  225 studií a knih.  Nejznámější jsou jeho  vzpomenuté paměti a obdivuhodné dílo Fantastické a magické z hlediska psychiatrie.