Thomas Barnett a jeho vize změny světa v globální otroctví v podobě nové mapy Pentagonu

Thomas Barnett a jeho vize změny světa v globální otroctví

Thomas Barnett popsal ve svých knihách ideální svět pro celoplanetární globalizaci. Ne, není to žádný spisovatel scifi. Pracoval jako strategický výzkumník a profesor na US Naval War College v Newport, Rhode Island, USA.
Pracoval v mnoha firmách na projektech strategického plánování budoucnosti. Řídil Year 2000 International Security Dimension Project. Působil jako projektový ředitel pro Center for Naval Analysis a pro Institute for Public Research.

Ve své první knize The Pentagon´s New map (2004)
je jeho vize globalizace postavena na vedoucí úloze USA, která vojenskými prostředky a politicko-ekonomickou strategii povede planetu k likvidaci státních celků a národů pomocí migrace a nastavováním loutkových vlád. Bude vytvářet podmínky ve vzdělávacím procesu tak, aby vedlo ke snižovaní průměrné inteligence populace a tím k jejich snadnějšímu ovládání a otročení. Postará se o přesun strategických surovin do rukou vybraných velkých nadnárodních koncernů. V podstatě v knize popisuje všechno, o co mnohé skupiny usilují.

„Konečným cílem je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku jediné průměrné světlehnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem bude vznik populace s průměrným IQ 90. Toto budou lidé, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní na to, aby pracovali.“

The Pentagon's New Map: War and Peace in the Twenty-First Century
Kniha je z roku 2004 je podzřele předvídavým přístupem ke globalizaci, který kombinuje bezpečnostní, ekonomické, politické a kulturní faktory, aby vysvětlit povahu války a míru v 21. století.
Barnett ji napsal na základě dřívějšího článku, který napsal pro časopis Esquire nastiňuje novou velkou strategii americké zahraniční politiky. Barnett byl požádán letectvem Spojených států, aby poskytl prezentaci těchto myšlenek každému novému důstojníkovi, který dosáhl hodnosti generála.
Koncem roku 2004 mu Barnettův zaměstnavatel (Naval War College) navrhl napsat další knihu. Vznikla tak Blueprint for Action: A Future Worth Creating.
Později píše třetí knihu Great Powers: America and the World after Bush.

Základní myšlenky knihy The Pentagon's New Map

Svět lze zhruba rozdělit do dvou skupin:
1. Fungující jádro, charakterizované vzájemnou ekonomickou závislostí.
2. Neintegrovaná část, charakterizovaná nestabilním vedením a nepřítomností v mezinárodním obchodu.

Jádro lze dále rozdělit na:
staré jádro (Severní Amerika, Evropa, Japonsko, Austrálie)
nové jádro (Čína, Indie, Jižní Afrika, Brazílie, Argentina, Chile a Rusko).
nezařazené jádro zahrnuje Střední východ, jižní Asii (kromě Indie), většinu Afriky, jihovýchodní Asii a severozápad Jižní Ameriky.

Integrace zemí nezařazeného jádra do globální ekonomiky poskytne jednotlivcům žijícím v této rozvojové oblasti příležitosti ke zlepšení jejich života, a tím představuje žádoucí alternativu k násilí a terorismu.

Americká armáda je jedinou silou, která je schopna poskytnout vojenskou podporu k usnadnění této integrace tím, že slouží jako poslední vymahač pravidel. Barnett tvrdí, že tak činí již více než 20 let „exportem“ bezpečnosti (USA utrácejí zhruba polovinu celkových světových výdajů na armádu).
Aby byla americká armáda úspěšná, musí přestat přemýšlet o válce v kontextu války, ale o válce v kontextu „všeho ostatního“, tj. demografie, energetiky, investic, bezpečnosti, politiky, obchodu, imigrace atd.

Vzhledem ke své dvojí roli by se americká armáda měla organizovat podle dvou funkcí, „Leviathan“ a „Správce systému“.

Účelem Leviathana je použití drtivé síly k rychlému ukončení násilí. Zruší vlády, bude bránit země jádra a obecně vykoná odstrašující práci, kterou americká armáda dělá od konce 2. světové války. Síla Leviathan je primárně obsazena mladým agresivním personálem a je převážně americká.

Účelem Správce systému je vést mír: udržování míru, budování globalního národa, posilování slabých vlád atd.

Thomas P.M. Barnett (2004). The Pentagon's New Map
Thomas P.M. Barnett (2005). Blueprint for Action
Thomas P.M. Barnett (2009). Great Powers: America and the World after Bush.

Více: https://thomaspmbarnett.com