La Marseillaisa. Je francouzská nejpopulárnější píseň skutečně xenofobní?

La Marseillaisa. Je francouzská nejpopulárnější píseň

Paradoxy světa se často skrývají v detailech. Prezidentem republiky a morálním vůdcem se chtěl stát hazardní hráč, obránce islámu Schwarzenberg, který má ve svém erbu useknutou muslimskou hlavu. Francouzi mají zase hymnu La Marseillaisa, která prý vyvolává nenávist, xenofobii a posiluje nezdravý nacionalismus, pokud vezmeme v úvahu dnešní politické trendy.

Píseň "La Marseillaisa" vznikla nad ránem 26.dubna 1792.
Složil ji ženijní důstojník Claude Joseph Rouget de l'Isle ve Štrasburku jako pochod pro francouzské jednotky hájící východní hranice země proti rakouským intervenčním jednotkám. Původně se jmenovala Chant de guerre de l'Armée du Rhin.
Od 30. července 1792, kdy do Paříže za zpěvu této písně dorazily vojenské posily dobrovolníků z Marseille je zvána Marseillaisou a stala se nejoblíbenější písní Francouzské revoluce.

14. července 1795 byla prohlášena za státní hymnu, ale až v roce 2004 byla ve Francii uzákoněna povinná výuka hymny ve všech státních školách.


La Marseillaise v podání Mireille Mathieu

La Marseillaisa / český překlad

1.
Povstaňte děti vlasti,
den slávy nadešel!
Proti nám z tyranie
zvedají svou krvavou vlajku
zvedají svou krvavou vlajku.
Slyšíte v našem kraji
hrozný řev vojáků?
Přicházejí přímo k nám
zabít vaše syny a vaše ženy!

Ref.: Do zbraně, občané!
Zformujte bataliony!
Vpřed, vpřed!
Ať nečistá krev,
napojí brázdy našich polí.

2.
Co plánuje tato horda zotročených
zrádců a zpřísahaneckých králů?
pro koho chtějí tyto hanebné okovy,
toto dlouho připravované železo?
Toto dlouho připravované železo?
Pro nás, Francouze! Taková urážka!
Jaký hněv to musí vyvolat!
To pro nás se odvážili chystat
návrat k dávnému otroctví!

Ref.: Do zbraně, občané!
Zformujte bataliony!
Vpřed, vpřed!
Ať nečistá krev,
napojí brázdy našich polí.

3.
Cože! Zástupy cizinců
budou určovat zákony v našich domech?
Cože! Tyto žoldnéřské oddíly
mají porazit naše statečné bojovníky?
Mají porazit naše statečné bojovníky?

Veliký Bože! S přikovanýma rukama
naše tváře se budou ohýbat pod jařmem
odporných despotů, kteří sebe určili
za vládce našich osudů!

Ref.: Do zbraně, občané!
Zformujte bataliony!
Vpřed, vpřed!
Ať nečistá krev,
napojí brázdy našich polí.

4.
Třeste se, tyrani a vy zrádcové,
hanbo celé krajiny!
Třeste se! Vaše otcovražedné plány
se dočkají zasloužené odplaty!
Se dočkají zasloužené odplaty!
Třeste se, tyrani a vy zrádcové,
hanbo celé krajiny!
Každý je vojákem, aby s vámi bojoval,
když padnou naši mladí hrdinové,
zem zrodí nové,
připravené proti vám bojovat!

Ref.: Do zbraně, občané!
Zformujte bataliony!
Vpřed, vpřed!
Ať nečistá krev,
napojí brázdy našich polí.

5.
Francouzi, bojovníci ušlechtilí,
Mírněte anebo zastavte své údery!
Ušetřete tyto ubohé oběti,
které bojují proti nám s lítostí.
Ale ne ty krvelačné despoty,
ale ne ty přisluhovače Bouillého,
všechny tyto tygry, kteří bez lítosti
trhají své matce hruď!

Ref.: Do zbraně, občané!
Zformujte bataliony!
Vpřed, vpřed!
Ať nečistá krev,
napojí brázdy našich polí.

6.
Svatá láska Vlasti
vede a podporuje naše ruky za pomstou.
Svobodo, drahá svobodo,
bojuj spolu se svými obránci!
Bojuj spolu se svými obránci!
Pod našimi vlajkami, nechť vítězství
příjde se svou mužnou silou.
Nechť tví umírající nepřátelé
vidí tvé vítěství a naši slávu!

Ref.: Do zbraně, občané!
Zformujte bataliony!
Vpřed, vpřed!
Ať nečistá krev,
napojí brázdy našich polí.

La Marseillaisa / Originál písně

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé!
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé,
L'étendard sanglant est levé,
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fils, vos compagnes!

Ref.: Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons!
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons!

2.
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés?
Ces fers dès longtemps préparés?
Français, pour nous, ah! quel outrage
Quels transports il doit exciter!
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage!

3.
Quoi! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers!
Quoi! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers!
Terrasseraient nos fiers guerriers!
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées!

4.
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix!
Vont enfin recevoir leurs prix!
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prêts à se battre!

5.
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups!
Epargnez ces tristes victimes,
A regret s'armant contre nous.
A regret s'armant contre nous.
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère!

6.
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs!
Combats avec tes défenseurs!
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire!

7.
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus
Et la trace de leurs vertus
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre