Rachel Carson, Tiché jaro a DDT. Nevěřte slepě vědcům, ale všechno si pečlivě prověřujte

Píše se srpen 1962 a vychází Tiché jaro (Silent Spring) revoluční a velmi čtivá kniha bioložky Rachel Carsonové.
Tiché jaro začíná „bajkou o zítřku“. Skutečným příběhem složeným z příkladů z mnoha skutečných komunit, kde používání DDT způsobilo škody na divoké zvěři, ptákech, včelách, zemědělských zvířatech, domácích mazlíčcích a dokonce i na lidech.

Všechny vědecké důkazy vedou k jedinému možnému závěru. Věda nikdy nemůže mít konečné závěry, věda se musí neustále zkoumat, věda je je hlavně o diskuzi a pochybování a prověřování. Věda není víra ani shoda většiny a už vůbc ne názor politiků. Zvláště, když vědu dotuje průmysl, politické a business zájmy.

Tiché jaro, rozepsané do tří dílů v The New Yorker, kde jej v létě 1962 četl prezident John F. Kennedy a stalo se okamžitě bestsellerem a nejdiskutovanější knihou za poslední desetiletí.

 „Vegetace Země je částí řetězce, v němž se ustavily úzké a důležité vazby mezi rostlinami a půdou, mezi různými rostlinami navzájem, mezi rostlinami a živočichy. Někdy není vyhnutí a určité vazby musíme narušit. Měli bychom to však činit uvážlivě a s plným vědomím, že toto narušení může mít svoje důsledky mnohem později a na místech hodně vzdálených.“

S využitím mnoha vlastních zdrojů i zdrojů z federální vědy a soukromého výzkumu strávila Carsonová více než šest let dokumentováním faktu, že lidé zneužívají silné, perzistentní, chemické pesticidy, než nakonec poznavala katastrofální rozsah jejich poškození celé biosféry.
Popisuje, že DDT se v tělech i vodě a zemine kumuluje a přetrvává 2-20 let. To má vliv na celou řadu zvířat a rostlin v potravinovém řetezci, kdy docházelo k prokázané degeneraci druhů a jejich postupnému vymírání.
Zneužití vědeckého pbjevu DDT šlo ruku v ruce s mediální a politickou propagandou, korporátní reklamou.

Všichni vědečtí i laičtí pochybovači byli dehonestování a odstaveni od médií. Což si nakonec zkusila v míře větši než menší samotná autorka, která už dva roky po vydání knihy umírá na rakovinu.
Ano, lidé díky mediálnému tlaku uvěřili vědcům a lékařům, že chemické přípravky DDT nejsou škodlivé, ale vesměs užitečné. Byly opomíjenée jedovaté důsledky látky, kterí se ropzprašovala ve velkém na ulicích, ve školách aby se lidé zbavili konečně nebezpečných parazitů a žili konečně v bájném šťastném a zdravém světě.

Stejně jako mnohokrát později až k té posledné kovidové pandemii skočili lidé svým nezájmem a slepiu vírou ve vědu na špek farmakoncernům a chemickým závodům, kterým šlo vždy a jen o zisky. Jako přes kopírák se lidská hloupost a nezájem kopíruje z generaci na generaci.

Rachel Carsonová byla přesvědčena, že součástí problému je i federální vláda, aniž by volala po radikálních úplotických změnách ve vládě.
Vyzývala své čtenáře, aby se zeptali: „Kdo a o čem mluví a proč? Neboli Cui bono, kdo má z toho zisk!

Za jádro pudla označila lidskou stupidititu a aroganci, finanční osobní i korporátní sobectví a psychopatii mnoha vedoucích managerů a hlavně korupci na všech stupních řízení společnosti.

A hlavně se ptá.
Dokážeme ovládnout sebe i společnost tak, abychom byli rovnocennou součástí pozemských systémů?

„Úvahy o nervózním věku vyčerpanosti, degeneraci apod. mohou vážně zneklidňovat jen ty, kteří vidí cíl života v přítomnosti, tedy stádních lidi. Chceš-li být zdráv a normální, jdi od stáda.“
Anton Pavlovič Čechov / Černý mnich

ddt foto rostrikovani
Používání jedovatého DDT po druhé světové válce ve městech.

Co je DDT?
Toxická látka objevená už v roce 1874. Od roku 1939 je jedním z nejznámějších insekticidů. DDT přivezla do Evropy americká armáda.
V malých dávkách zabíjí hmyz ve větších savce a ptáky, lidi etc. Působí rakovinotvorně. Rozkládá se až po celá desetiletí!
V čisté formě se jedná o bezbarvý nebo bílý krystalický prášek, velmi slabé aromatické vůně, velmi špatně rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v některých organických rozpouštědlech, například v tucích!

Poprvé bylo používání DDT pro zemědělské účely zakázáno v roce 1968 v Maďarsku, 1970 ve Švédsku a Norsku. V USA v roce 1972, v Československu v roce 1974, v Británii až v roce 1984. Úplný zákaz následoval v řadě zemí později.
https://cs.wikipedia.org/wiki/DDT

Rachel Carson / Tiché jaro / Silent Spring / 1962