Miep Diekmann. Významná nizozemská spisovatelka s problematickou kauzou plagiátorství u české autorky

Miep Diekmann

Od poloviny padesátých let hraje Miep Diekmann  (1926-2017) významnou roli ve světě dětských knih. V rámci holandské literatury pro mládež podnítila vývoj prostřednictvím recenzí, rozhovorů a čtení. Byla také překladatelkou a vedla začínající autorky.
Její vlastní dílo obsahuje šedesát titulů v různých žánrech pro různé věkové skupiny. Když byla mladá dívka, strávila pět let v Curaçao, čas, který ji později inspiroval pro své indické příběhy.

Miep Diekmann se domnívá, že jejím nejdůležitějším úkolem je pomoci dětem překonat strach ze všeho mimořádného. Mnoho z jejích knih se zaměřuje na individualisty, neboť se domnívá, že osoba může být pro skupinu pouze přínosem, jakmile sebe sama zvládne.

Od založení nizozemské sekce IBBY byl Miep Diekmann jedním z významných propagátorů IBBY.

Ve spojení s autorkou je známá kauza s ukradeným rukopisem Dagmar Hilarové, který Diekmann vydala pod svým jménem.
Deníková kniha Dagmar Hilarové „Nemám žádné jméno“ svým obsahem volně navazuje na povídku Oty Pavla "Smrt krásných srnců". Setkáme se v ní s bratrem Oty Pavla, Jiřím, který je coby terezínská láska dospívající Dagmar v její autobiografii druhou hlavní postavou, s jeho otcem Leo Pavlem (Popperem), známým z překrásných povídek Oty Pavla, a dozvíme se tu i o osudu třetího z bratří, Huga.

Za autorku díla Dagmar Hilarové "Nemám žádné jméno" /holandsky "Ik heb geen naam"/, jehož originál rukopisu je uložen coby součást českého kulturního dědictví v Památníku národního písemnictví ČR, se však prohlašuje nizozemská plagiátorka Miep Diekmann.

Tato stránka si klade za cíl na podvod Miep Diekmann a její nezákonné obchodování s ukradeným dílem Dagmar Hilarové upozornit.
http://www.dagmar-hilarova.hilarius.cz/news.php