Nenávist je těžká, takže přestaneš létat.
Pak se začneš hrbit až se proměníš v kámen. Lež je kámen.

Výpisky z knih

Skutečnost, že zvířata byla používána k vědeckým pokusům, při kterých tolik vytrpěla, a při kterých tolik pomohla trpícím lidem, vytvořila nový výjimečný solidární vztah mezi člověkem a zvířaty. Jeho výsledkem je naše povinnost konat tolik dobra, kolik je možné vůči všem bytostem za všech okolností. Když pomáhám nějaké mouše z jejího trápení, snažím se pouze zbavit se části viny, která na mě spočívá za všechny zločiny proti zvířatům... Snažme se udělat konec primitivní krutosti, s jakou zacházíme se zvířaty. Náboženství i filozofie se vždy zabý­valy jen otázkou našeho chování k druhým lidem, ale nikdy ne chováním člověka ke zvířatům, ačkoli ta cítí bolest stejně jako my. Skutečná lidskost nám nedovoluje působit jim taková muka. Uvědomili jsme si ten problém hodně pozdě. Je třeba vzburcovat veřejnost na celém světě a tento až dosud zanedbávaný úkol vzít konečně vážně.
Albert Schweitzer, 1875 – 1965, teolog, lékař a misionář v Africe