Konstantin Petrov. Erudovaně o tom, jak funguje svět elit a globalizace. Kam všichni kráčíme

Konstantin Petrov. Erudovaně o tom, jak funguje svět elit a globalizace. Kam všichni kráčíme

Historický dokument je legendární lekce velmi populárního Konstantina Petrova (1945–2009) Jedná se o zkrácenou verzi. Seminář 22. ledna 2013.
Terminologie a popis událostí odpovídá době svého vzniku. Některá vyjádření mohou být pro někoho šokující, nad rámec chápání, ale v konečném důsledku otevírá dveře poznání ke kořenům fungování tohoto světa.
Vzhledem k datu vzniku můžete sami posoudit vizionářské kvalioty Konstantina Petrova.

Všechny přednášky s cz titulky najdete na youtube Osvetimanak
Dabované přednášky do češtiny naleznete: Telegram:

KNIHA PETROVA ve slovenštině: TAJOMSTVÁ OVLÁDANIA ĽUDSTVA (DIEL 1.) Vydal Torden: https://torden.sk
Kniha podrobně popisuje celý komplex řídicích procesů, kterými jsme ovládáni jak na lokální, tak na globální úrovni. Stává se tak jakýmsi komplexním úvodem do studia Koncepce společné bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení. Autor v ní objasňuje vedle podrobného návodu řízení supersystémů i vliv egregorů a noosféry na naše každodenní životy, jakož i na průběh procesů v celé společnosti. Velmi názorně objasňuje elementární základy ovládání lidstva prostřednictvím ekonomické sféry a roli globálního úvěrového a finančního systému, který je založen na lichvě.
Petrov v této první části dvoudílné knihy odhaluje mechanismus lži, kterým jsme ovládáni a navrhuje nové a spravedlivější metody řízení společnosti a ekonomiky jako celku.

Generálmajor Konstantin Pavlovič Petrov se narodil 23.8.1945 nedaleko Moskvy, kde 21.7.2009 zemřel.
Jeho náhlá smrt vyvolala mezi jeho příznivci množství konspiračních teorií o jeho vraždě, kterou měla zorganizovat CIA. Během svého života působil jako prezident Akademie managementu globálních a regionálních procesů sociálního a ekonomického rozvoje a výkonný ředitel Ústavu socialismu. Generálmajor, akademik, profesor, kandidát technických věd, ctěný komunikační důstojník Ruska, ctěný tester kosmodromu Bajkonur, účastník vývoje a testování vesmírného systému Energie-Buran a jiných komplexních komplexů.
Gen. Petrov má bohaté zkušenosti s řízením velkých týmů lidí při řešení komplexních průmyslových, ekonomických, vojenských, vědeckých a výzkumných problémů, včetně složitých extrémních situací.
V ozbrojených silách SSSR mu bylo uděleno množství řádů a medailí za službu vlasti. Jako ruský důstojník a vědec plodně pracoval na otázkách posílení bezpečnosti země a bojeschopnosti ozbrojených sil.
Sloužil ve vesmírných silách na Dálném severu, na Ukrajině, v Kazachstánu, v Moskevském vojenském okruhu a v Petrohradě. Prošel všemi oficiálními kroky od velitele čety až po generála. Během 7 let byl velitelem pluku, poté zástupcem velitele kosmodromu Bajkonur, zástupcem vedoucího hlavního střediska řízení letů kosmických lodí, zástupcem velitele Vojenské vesmírné akademie pod jménem A. F. Mozhaisky.

Konstantin Petrov. Erudovaně o tom, jak funguje svět elit a globalizace. Kam všichni kráčíme
Watch the video

Historický dokument je legendární lekce velmi populárního Konstantina Petrova (1945–2009) Jedná se o zkrácenou verzi. Seminář 22. ledna 2013.
Terminologie a popis událostí odpovídá době svého vzniku. Některá vyjádření mohou být pro někoho šokující, nad rámec chápání, ale v konečném důsledku otevírá dveře poznání ke kořenům fungování tohoto světa.
Vzhledem k datu vzniku můžete sami posoudit vizionářské kvalioty Konstantina Petrova.

Všechny přednášky s cz titulky najdete na youtube Osvetimanak
Dabované přednášky do češtiny naleznete: Telegram:

KNIHA PETROVA ve slovenštině: TAJOMSTVÁ OVLÁDANIA ĽUDSTVA (DIEL 1.) Vydal Torden: https://torden.sk
Kniha podrobně popisuje celý komplex řídicích procesů, kterými jsme ovládáni jak na lokální, tak na globální úrovni. Stává se tak jakýmsi komplexním úvodem do studia Koncepce společné bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení. Autor v ní objasňuje vedle podrobného návodu řízení supersystémů i vliv egregorů a noosféry na naše každodenní životy, jakož i na průběh procesů v celé společnosti. Velmi názorně objasňuje elementární základy ovládání lidstva prostřednictvím ekonomické sféry a roli globálního úvěrového a finančního systému, který je založen na lichvě.
Petrov v této první části dvoudílné knihy odhaluje mechanismus lži, kterým jsme ovládáni a navrhuje nové a spravedlivější metody řízení společnosti a ekonomiky jako celku.

Generálmajor Konstantin Pavlovič Petrov se narodil 23.8.1945 nedaleko Moskvy, kde 21.7.2009 zemřel.
Jeho náhlá smrt vyvolala mezi jeho příznivci množství konspiračních teorií o jeho vraždě, kterou měla zorganizovat CIA. Během svého života působil jako prezident Akademie managementu globálních a regionálních procesů sociálního a ekonomického rozvoje a výkonný ředitel Ústavu socialismu. Generálmajor, akademik, profesor, kandidát technických věd, ctěný komunikační důstojník Ruska, ctěný tester kosmodromu Bajkonur, účastník vývoje a testování vesmírného systému Energie-Buran a jiných komplexních komplexů.
Gen. Petrov má bohaté zkušenosti s řízením velkých týmů lidí při řešení komplexních průmyslových, ekonomických, vojenských, vědeckých a výzkumných problémů, včetně složitých extrémních situací.
V ozbrojených silách SSSR mu bylo uděleno množství řádů a medailí za službu vlasti. Jako ruský důstojník a vědec plodně pracoval na otázkách posílení bezpečnosti země a bojeschopnosti ozbrojených sil.
Sloužil ve vesmírných silách na Dálném severu, na Ukrajině, v Kazachstánu, v Moskevském vojenském okruhu a v Petrohradě. Prošel všemi oficiálními kroky od velitele čety až po generála. Během 7 let byl velitelem pluku, poté zástupcem velitele kosmodromu Bajkonur, zástupcem vedoucího hlavního střediska řízení letů kosmických lodí, zástupcem velitele Vojenské vesmírné akademie pod jménem A. F. Mozhaisky.