Ota Ulč známý neznámý. Vzpomínky a názory soudce a profesora práva

Ota Ulč známý neznámý. Vzpomínky a názory soudce a profesora práva


První část rozhovoru Kláry Samkové s Ottou Ulčem: Ota Ulč známý neznámý


Ota Ulč (nar. 1930 v Plzni) je česko-americký spisovatel a fejetonista.
Ulč vystudoval práva na Karlově univerzitě v Praze, poté se stal soudcem okresního soudu ve Stříbře. V roce 1959 utekl přes Západní Berlín na Západ a nakonec do USA, kde pokračoval ve studiu politologie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Poté přednášel o srovnávacích vládách na Binghamtonské univerzitě. Ulč nyní žije v severní části státu New York.
Jeho knihy vydalo nakladatelství Škvoreckého 68 Publishers v Torontu.
Od roku 1989 Ulč publikoval v České republice asi 20 knih a článků v tištěných i internetových novinách.

Ota Ulč známý neznámý. Vzpomínky a názory soudce a profesora práva
Watch the video


První část rozhovoru Kláry Samkové s Ottou Ulčem: Ota Ulč známý neznámý


Ota Ulč (nar. 1930 v Plzni) je česko-americký spisovatel a fejetonista.
Ulč vystudoval práva na Karlově univerzitě v Praze, poté se stal soudcem okresního soudu ve Stříbře. V roce 1959 utekl přes Západní Berlín na Západ a nakonec do USA, kde pokračoval ve studiu politologie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Poté přednášel o srovnávacích vládách na Binghamtonské univerzitě. Ulč nyní žije v severní části státu New York.
Jeho knihy vydalo nakladatelství Škvoreckého 68 Publishers v Torontu.
Od roku 1989 Ulč publikoval v České republice asi 20 knih a článků v tištěných i internetových novinách.