Konec Evropy. Diktátoři, demagogové a doba temna před námi

Konec Evropy

Přestože Kirchnik je jasný zastánce liberální demokracie a současných evropských trendů, snaží se ukázat velmi kriticky na důsledky proevropské politiky, na jakési mdlé kolektivistické hnutí vedoucí svůj světadíl do zřejmé nicoty. Realistická analýza nejnovějšího vývoje v politické mapě Evropy nakonec jednoznačně vyznívá proti Evropské Unii.

James Kirchick nemilosrdně přesně popisuje, jak a proč se Evropa odvrací od liberálních hodnot a čím dál větší vliv a ohlas získávají názory, nálepkované jako populistické, xenofobní, nacionalistické. Podobný trend je prý ostatně patrný i v USA, kam ho vnesl do Bílého domu Donald Trump.
Autor se věnuje brexitu, antisemitismu ve Francii a Maďarsku, tzv. rozpínavosti Ruska a dalším problémům jako je migrace. Nejsilněji toto téma čteme v 5. kapitole nazvané Francie bez Židů. Píše, že antisemitismus je sice problémem po celé Evropě, ale nejviditelnější a nejnebezpečnější je ve Francii, která má nejvíce židovských obyvatel a současně i nejvíce těch muslimských z celého kontinentu. Důsledkem je, že jen v roce 2015 se z Francie vystěhovalo do Izraele 8000 francouzských Židů, kteří se tak stali součástí největší migrace západoevropských Židů do Izraele od roku 1948.
Zabývá se i situací v České republice.

Kirchick Jamie / Konec Evropy. Diktátoři, demagogové a doba temna před námi / Argo-Dokořán, 2018

Jan Bašta knihu hodnotí takto:

Kirchick kupodivu publikuje tři roky staré statistické údaje a výsledky výzkumů veřejného mínění (cca2015), o kterých se v našem mainstreamu nikdy nedočteme, přestože se týkají euroatlantické vazby a NATO.
Například jen 49% Američanů se staví k NATO kladně, ale rychle roste počet těch, kdo na Alianci pohlížejí kriticky. Stejný trend lze pozorovat v Německu, kde příznivý názor na členství zastává jen polovina občanů. Na otázku, zda by mělo NATO bránit spojence, na nějž zaútočí Rusko, negativně odpovědělo 47% Španělů, 51 % Italů, 53 % Francouzů a 58 % Němců, čímž se vlastně od Článku 5 Severoatlantické smlouvy distancovali. Takže to, co jsme dlouho tušili, zde máme černé na bílém.

Kirchick se nebojí poukázat na negativní důsledky migrace ze Severní Afriky a Blízkého Východu do EU.
Nejsilněji to zaznívá v 5. kapitole nazvané Francie bez Židů. Konstatuje, že antisemitismus je sice problémem po celé Evropě, ale nejviditelnější a nejnebezpečnější je ve Francii, která má nejvíce židovských obyvatel a současně i nejvíce těch muslimských z celého kontinentu. Důsledkem je, že jen v roce 2015 se z Francie vystěhovalo do Izraele 8000 francouzských Židů, kteří se tak stali součástí největší migrace západoevropských Židů do Izraele od roku 1948.

Zdroj >>