Tucker Carlson a slavný rozhovor s Vladimirem Putinem 2024. Český přepis

Tucker Carlson a slavný rozhovor s Vladimirem Putinem 2024

V únoru 2024 proběhl očekávaný rozhovor předního amerického žurnalisty Tuckera Carlsona s ruským prezidentem Vladimírem Putinem.
Během necelých 24 hodin vidělo tento mimořádný a poučný dvouhodinový rozhovor přes 100 miliónů lidí. K vidění v angličtině na youtube ZDE>>

Tucker tak navazuje na slavnou tradici amerických novinářů, kteří hovořili s ruskými vůdci v nelehkých časech.
Jako příklad uvádíme slavný rozhovor Wellse se Stalinem.
Poučný rozhovor H. G. Wellse s J. V. Stalinem o tom, jak a proč se mění svět


ZDE JE ČESKÝ PŘEPIS CELÉHO DVOUHODINOVÉHO ROZHOVORU TUCKER / PUTIN.

T. Carlson: 24. února 2022 jste promluvil ke své zemi a národu, když konflikt na Ukrajině začal. Řekl jste, že jednáte, protože jste došel k závěru, že s pomocí NATO mohou Spojené státy zahájit překvapivý útok, útok na vaši zemi. Pro Američany je to jako paranoia.

Proč si myslíte, že by Amerika mohla zasadit Rusku neočekávanou ránu? Jak jste k tomuto závěru došel?

Vladimir Putin: Nejde o to, že by Amerika zasadila Rusku neočekávanou ránu, to jsem nikdy neřekl.

Jsme v talk show, nebo máme vážný rozhovor?

T. Carlson: To je nádherný citát. Děkuji.

Vedeme vážný rozhovor.

Vladimir Putin: Vaše základní vzdělání je v historii, pokud tomu rozumím, že?

T. Carlson: Ano.

Vladimir Putin: Pak si dovolím – jen 30 sekund nebo jednu minutu – uvést malé historické pozadí. Nevadí vám to?

T. Carlson: Prosím, samozřejmě.

Vladimir Putin: Podívejte, jak začaly naše vztahy s Ukrajinou, odkud se vzala Ukrajina?

Ruský stát se začal považovat za centralizovaný a to je také považováno za rok vzniku ruského státu v roce 862. Tenkrát Novgorodci – na severozápadě země je město Novgorod – pozvali prince Rurika ze Skandinávie, od Varjagů, aby jim vládnul. V roce 1862 Rusko oslavilo 1000. výročí své státnosti a v Novgorodu je památník věnovaný 1000. výročí země.

V roce 882 přišel do Kyjeva Rurikův nástupce, princ Oleg, který v podstatě sloužil jako regent pro Rurikova mladého syna, a Rurik v té době zemřel. Odstavil od moci dva bratry, kteří byli zjevně kdysi členy Rurikovy čety. Tak se začalo rozvíjet Rusko, které mělo dvě centra: v Kyjevě a Novgorodu.

Dalším, velmi významným datem v historii Ruska je rok 988.
Jde o křest Rusů, kdy kníže Vladimír, pravnuk Rurika, pokřtil Rus a přijal pravoslaví – východní křesťanství. Od té doby začal centralizovaný ruský stát posilovat.
Proč? Jedno území, jediné ekonomické vazby, jeden jazyk a po křtu Rusi jedna víra a moc knížete. Začal se formovat centralizovaný ruský stát.

Ale z různých důvodů, po zavedení následnictví na trůn – jak ve starověku, tak ve středověku – Jaroslavem Moudrým, o něco později, po jeho smrti, bylo nástupnictví na trůn složité, nebylo předáno přímo od otce k nejstaršímu synovi, ale od zesnulého života prince k jeho bratrovi, pak k jeho synům v různých liniích. To vše vedlo k roztříštění Ruska.
Na tom není nic zvláštního, totéž se stalo v Evropě. Roztříštěný ruský stát se ale stal snadnou kořistí říše, kterou kdysi Čingischán vytvořil. Jeho nástupci Batu Khan přišli na Rus, vyplenili téměř všechna města a zničili je. Jižní část, kde byl mimochodem Kyjev, některá další města, prostě ztratila nezávislost a severní města si ponechala část své suverenity. Vzdali hold Hordě, ale zachovali si část své suverenity. A pak se začal formovat jediný ruský stát s centrem v Moskvě.

Jižní část ruských zemí, včetně Kyjeva, začala postupně tíhnout k dalšímu „magnetu“, který se formoval v Evropě. Bylo to Litevské velkovévodství.
Dokonce se mu říkalo litevsko-ruský, protože Rusové tvořili významnou část tohoto státu. Mluvili starou ruštinou a byli pravoslavní. Pak ale došlo ke sjednocení Litevského velkovévodství a Polského království. O několik let později vznikla další unie v duchovní sféře a někteří pravoslavní kněží se podřídili autoritě papeže. Tak se tyto země staly součástí polsko-litevského státu.

Poláci se ale desítky let zabývali polštinou této části populace: zavedli tam svůj jazyk, začali zavádět myšlenku, že to nejsou úplně Rusové, že když žijí na okraji, jsou to Ukrajinci. Zpočátku slovo „ukrajinský“ znamenalo, že člověk žije na okraji státu, „na okraji“, nebo se ve skutečnosti věnuje pohraniční službě. Neznamenalo to žádnou konkrétní etnickou skupinu.

Poláci tedy dělali vše pro to, aby vyleštili a v zásadě se k této části ruských zemí chovali dost tvrdě, ne-li krutě. To vše vedlo k tomu, že tato část ruských zemí začala bojovat za svá práva. A napsali dopisy do Varšavy, v nichž požadovali, aby byla respektována jejich práva, aby sem byli posláni lidé, včetně Kyjeva…

T. Carlson: Kdy se to stalo, v jakých letech?

Vladimir Putin: To bylo ve 13. století.

Nyní vám řeknu, co se dělo dál, a uvedu data, aby nedošlo k záměně.

A v roce 1654, dokonce o něco dříve, se lidé, kteří ovládali moc v této části ruských zemí, obrátili na polskou Varšavu s požadavkem, aby k nim byli posláni lidé ruského původu a pravoslavné víry. A když jim Varšava v zásadě nic neodpověděla a tyto požadavky prakticky odmítla, začali se obracet na Moskvu, aby je Moskva přijala.

Abyste si nemysleli, že jsem na něco přišel, dám vám tyto dokumenty…

T. Carlson: Nemyslím si, že si něco vymýšlíte, to ne.

Vladimir Putin: Jsou to dokumenty z archivu, kopie. Zde jsou dopisy od Bohdana Chmelnického, tehdejšího muže, který ovládal moc v této části ruských zemí, které dnes říkáme Ukrajina. Napsal do Varšavy, kde požadoval respekt k jejich právům, a poté, co byl odmítnut, začal psát dopisy do Moskvy, ve kterých ho žádal, aby je vzal pod silnou ruku moskevského cara. Zde [ve složce] jsou kopie těchto dokumentů. Nechám vám je jako dobrou vzpomínku. Existuje překlad do ruštiny, pak to přeložíte do angličtiny.

Rusko nesouhlasilo s jejich okamžitým přijetím, protože předpokládalo, že začne válka s Polskem. Přesto v roce 1654 Zemsky Sobor, to byl reprezentativní orgán moci starého ruského státu – učinil rozhodnutí: tato část staroruských zemí se stala součástí moskevského království.

Podle očekávání ale začala válka s Polskem. Trvalo to 13 let, pak bylo uzavřeno příměří. A právě po uzavření tohoto aktu z roku 1654, o 32 let později, byl podle mého názoru uzavřen mír s Polskem, „věčný mír“, jak se tehdy říkalo.
A tyto země, celý levý břeh Dněpru, včetně Kyjeva, připadl Rusku a celý pravý břeh Dněpru zůstal Polsku.

Poté, během doby Kateřiny II, Rusko vrátilo všechny své historické země, včetně jihu a západu. To vše pokračovalo až do revoluce. A před první světovou válkou, s využitím těchto myšlenek ukrajinizace, začal rakouský generální štáb velmi aktivně prosazovat myšlenku Ukrajiny a ukrajinizace.
Proč? Protože v předvečer světové války samozřejmě existovala touha oslabit potenciálního nepřítele, byla tu touha vytvořit pro sebe příznivé podmínky v pohraničním pásmu. A tuto myšlenku, kdysi zrozenou v Polsku, že lidé žijící na tomto území nejsou úplně Rusové, jde prý o zvláštní etnikum, Ukrajince, začal prosazovat rakouský generální štáb.

V 19. století se objevili i teoretici ukrajinské nezávislosti, kteří hovořili o nutnosti ukrajinské nezávislosti. Ale je pravda, že všechny tyto „pilíře“ ukrajinské nezávislosti říkaly, že by měla mít velmi dobré vztahy s Ruskem, na tom trvali.
Přesto se bolševici po revoluci v roce 1917 pokusili o obnovení státnosti a vypukla občanská válka včetně války s Polskem.
V roce 1921 byl podepsán mír s Polskem, podle kterého západní část na pravém břehu Dněpru opět připadla Polsku.

V roce 1939, poté, co Polsko kolaborovalo s Hitlerem a Hitler navrhl – všechny dokumenty máme v archivech – uzavřít mír s Polskem, smlouvu o přátelství a spojenectví, ale požadoval, aby Polsko vrátilo Německu jako toto se nazývalo Gdaňský koridor, který spojoval hlavní část Německa s Königsbergem a východním Pruskem. Po první světové válce byla tato část území přidělena Polsku a město Danzing nahradilo polské Gdaňsk. Hitler je žádal, aby se pokojně vzdali, ale Poláci odmítli. Ale přesto spolupracovali s Hitlerem a společně začali rozdělovat Československo.

T. Carlson: Mohu se zeptat? Říkáte, že části Ukrajiny jsou vlastně už stovky let ruskými zeměmi. Proč jste je prostě nevzal, když jste se před 24 lety stal prezidentem? Měl jsi také zbraň. Proč jsi pak čekal tak dlouho?

Vladimir Putin: Teď vám řeknu, že už dokončuji tyto historické informace. Možná je to nudné, ale mnohé to vysvětluje.

T. Carlson: Není nudná, ne.

Vladimir Putin: No, skvělé. Pak jsem velmi rád, že jste to tak ocenili. Díky moc.

Takže před druhou světovou válkou, kdy Polsko kolaborovalo s Německem, odmítlo splnit Hitlerovy požadavky, ale přesto se podílelo s Hitlerem na rozdělení Československa. Ale protože se Polsko nevzdalo Gdaňského koridoru, Poláci si to vynutili,  donutili Hitlera začít Druhou světovou válku. Proč začala válka 1. září 1939 z Polska? Hitler neměl jinou možnost realizovat své plány než začít s Polskem.

Mimochodem, Sovětský svaz – četl jsem archivní dokumenty – se zachoval velmi čestně a Sovětský svaz požádal Polsko o povolení vyslat své jednotky na pomoc Československu. Ale ústy tehdejšího ministra zahraničních věcí Polska zaznělo, že i když sovětská letadla poletí na Československo přes území Polska, budou sestřelovat nad územím Polska. Začala válka a obětí politiky se stalo jak Československo tak samotné Polsko, protože podle známých protokolů Molotov-Ribbentrop část polských území připadla Rusku, včetně západní Ukrajiny. Rusko pod názvem Sovětský svaz se tak vrátilo na svá historická území.

Po vítězství ve Velké vlastenecké válce, neboli Druhé světové válce, byla všechna tato území nakonec přidělena Rusku, Sovětskému svazu. A Polsko jako kompenzaci, nutno předpokládat, dostalo západní, původně německá území – východní část Německa, část zemí, to jsou dnes západní oblasti Polska. A přirozeně se jim opět vrátil přístup k Baltskému moři, opět se vrátil Danzig, kterému se začalo říkat polsky Gdaňsk.

Při formování Sovětského svazu v roce 1922, bolševici začali formovat SSSR a vytvořili sovětskou Ukrajinu, která dosud vůbec neexistovala.

T. Carlson: To je pravda.

V. Putin: Stalin zároveň trval na tom, že tyto vznikající republiky by měly být zahrnuty jako autonomní entity. Jenže zakladatel sovětského státu Lenin z nějakého důvodu trval na tom, že mají právo se odtrhnout od Sovětského svazu . A také z neznámých důvodů obdařil vznikající sovětskou Ukrajinu zeměmi, lidmi žijícími na těchto územích, i když se jim nikdy předtím neříkalo Ukrajina; z nějakého důvodu, během jejího vzniku, to vše bylo „vlito“ do Ukrajinské SSR. , včetně celé oblasti Černého moře, která byla přijata za dob Kateřiny II. a ve skutečnosti nikdy neměla žádný historický vztah k Ukrajině.

Takže pokud se vrátíme do roku 1654, kdy se tato území vrátila do Ruské říše, byly tam tři nebo čtyři moderní oblasti Ukrajiny, nebyla tam žádná oblast Černého moře. Prostě nebylo o čem mluvit.

T. Carlson: V roce 1654?

V. Putin: Ano, přesně tak.

T. Carlson: Máte encyklopedické znalosti. Ale proč jste o tom nemluvili prvních 22 let vašeho předsednictví?

V. Putin: Sovětská Ukrajina tedy dostala obrovské množství území, která s tím nikdy neměla nic společného, ​​především oblast Černého moře. Kdysi, když je Rusko dostalo v důsledku rusko-tureckých válek, říkalo se jim Novorossija. Ale to není důležité. Důležité je, že Lenin, zakladatel sovětského státu, vytvořil Ukrajinu přesně takto. A po mnoho desetiletí se Ukrajinská SSR vyvíjela jako součást SSSR a bolševici se také z neznámých důvodů angažovali v ukrajinizaci. Nejen proto, že ve vedení Sovětského svazu byli imigranti z Ukrajiny, ale obecně tam byla taková politika – „indigenizace“, tomu se říkalo. Týkalo se to Ukrajiny a dalších svazových republik. Byly zavedeny národní jazyky a národní kultury, což obecně v zásadě samozřejmě není špatné. Ale takhle vznikla sovětská Ukrajina.

Po 2. světové válce dostala Ukrajina před válkou další část nejen polských území – dnes západní Ukrajinu, část maďarských území a část rumunských. Část území byla také odebrána Rumunsku a Maďarsku a oni, tato území, se stala součástí sovětské Ukrajiny a jsou tam dodnes. Proto máme všechny důvody tvrdit, že Ukrajina je samozřejmě v určitém smyslu umělým státem vytvořeným z vůle Stalina.

T. Carlson: Myslíte si, že Maďarsko má právo vzít si zpět své země? A mohou si jiné národy vzít zpět své země a možná vrátit Ukrajinu k hranicím z roku 1654?

Vladimir Putin: Nevím o hranicích z roku 1654. Doba Stalinovy ​​vlády se nazývá stalinistický režim, všichni říkají, že docházelo k mnoha porušování lidských práv, porušování práv jiných států. V tomto smyslu je samozřejmě docela možné říci, že na to mají právo, aby jim byly vráceny tyto pozemky, je to pochopitelné…

T. Carlson: Řekl jste o tom Orbanovi, že může získat zpět část území Ukrajiny?

Vladimir Putin: Nikdy jsem to neřekl. Nikdy, ani jednou. On a já jsme o tom ani nemluvili. Ale vím jistě, že Maďaři, kteří tam žijí, se samozřejmě chtějí vrátit do své historické vlasti.

Navíc vám nyní povím velmi zajímavý příběh, odbočím, toto je osobní příběh.
Někde na začátku 80. let jsem si vzal auto z tehdejšího Leningradu z Petrohradu a jel jsem na výlet po Sovětském svazu – přes Kyjev, zastavil se v Kyjevě a pak jel na západní Ukrajinu. Vstoupil jsem do města, jmenuje se Beregovo, a tam jsou všechny názvy měst a vesnic v ruštině a v pro mě nesrozumitelném jazyce – v maďarštině. V ruštině a maďarštině. Ne v ukrajinštině – v ruštině a maďarštině.

Projíždím vesnicí, u domů sedí muži v černých třídílných oblecích a černých cylindrech. Říkám: to jsou nějací umělci? Říkají mi: ne, to nejsou umělci, to jsou Maďaři. Říkám: co tady dělají? Proč, tohle je jejich země, žijí tady. Všechny tituly! V sovětských dobách, v 80. Zachovávají si maďarský jazyk, jména a všechny národní kroje. Jsou to Maďaři a cítí se jako Maďaři. A samozřejmě, když teď dojde k porušení...

T. Carlson: Ano, myslím, že se to stává často. S největší pravděpodobností mnoho zemí nebylo spokojeno se změnou hranic během změn ve 20. století a dříve. Faktem ale je, že jste nic takového neuvedl dříve, až v únoru 2022. A řekl jste, že cítíte fyzickou hrozbu ze strany NATO, zejména jadernou hrozbu, a to vás přimělo jednat. Chápu tě správně?

V. Putin: Chápu, že moje dlouhé dialogy asi do tohoto žánru rozhovorů nepatří. Proto jsem se vás na začátku zeptal: budeme mít vážný rozhovor nebo show? Řekl jste, že to bude vážný rozhovor. Tak se na mě prosím nehněvejte. ))

Dostali jsme se do okamžiku, kdy vznikla sovětská Ukrajina.
Pak přišel rok 1991 – rozpad Sovětského svazu. A všechno, co Ukrajina dostala jako dárek od Ruska, „z pánova ramene“, si vzala s sebou.

Dnes se dostávám k velmi důležitému bodu. Koneckonců, tento rozpad Sovětského svazu byl iniciován ve skutečnosti ruským vedením. Nevím, co tehdy vedlo ruské vedení, ale mám podezření, že bylo několik důvodů.

Za prvé si myslím, že ruské vedení vycházelo ze základních principů vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou.
Ve skutečnosti existoval společný jazyk, více než 90 procent lidí mluvilo rusky; rodinné vazby, každá třetí osoba tam má nějaké rodinné nebo přátelské vazby; obecná kultura; obecné dějiny; konečně společné náboženství; společná přítomnost v rámci jednoho státu po staletí; ekonomika je velmi propojená – to všechno jsou zásadní věci. To vše je základem nevyhnutelnosti našich dobrých vztahů.

Druhá věc je velmi důležitá. Chci, abyste vy, americký občan a vaši diváci slyšeli, že zanikl Sovětský svaz, neexistují žádné ideologické dělící čáry.
Rusko dokonce dobrovolně a proaktivně souhlasilo s rozpadem Sovětského svazu a vychází z toho, že to bude tzv. „civilizovaným Západem“ chápano jako návrh na spolupráci a spojenectví. To Rusko očekávalo jak od Spojených států, tak od takzvaného kolektivního Západu jako celku.

Byli tam chytří lidé, včetně Německa. Egon Bahr byl významnou politickou postavou v sociálně demokratické straně, která v rozhovorech se sovětským vedením před rozpadem Sovětského svazu osobně trvala na tom, že je nutné vytvořit nový bezpečnostní systém v Evropě. Musíme pomoci Německu sjednotit se, ale vytvořit nový systém, který bude zahrnovat Spojené státy, Kanadu, Rusko a další země střední Evropy. Ale není potřeba, aby se NATO rozšiřovalo. To je to, co řekl: pokud se NATO rozšíří, vše bude stejné jako za studené války, jen blíže k hranicím Ruska. To je vše. Byl to chytrý člověk. Nikdo ho ale neposlouchal. Navíc se nějak rozzlobil – tento rozhovor je také v našich archivech –a řekl:  pokud mě neposloucháte, už nikdy nepřijdu do Moskvy. Byl velmi rozzlobený na sovětské vedení. A měl pravdu, vše se stalo, jak řekl.

T. Carlson: Ano, samozřejmě, jeho slova se naplnila, mluvil jste o tom mnohokrát, zdá se mi, že je to naprosto fér. A mnozí ve Státech si také mysleli, že vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy budou po rozpadu Sovětského svazu normální. Stal se však opak.

Nikdy jsi však nevysvětlil, proč si myslíš, že se to stalo, proč se to stalo. Ano, Západ se může bát silného Ruska, ale Západ se nebojí silné Číny.

V. Putin: Západ se bojí silné Číny víc než silného Ruska.
V Rusku je 150 milionů lidí, v Číně jedna a půl miliardy a čínská ekonomika se rozvíjí mílovými kroky – více než pět procent ročně , bylo to ještě víc. Ale to Číně stačí. Bismarck jednou řekl: hlavní věcí jsou potenciály. Potenciál Číny je kolosální, je to dnes první ekonomika na světě, pokud jde o paritu kupní síly a ekonomický objem. Spojené státy již Čína předběhla na poměrně dlouhou dobu a tempo stále roste.

Teď nebudeme říkat, kdo se koho bojí, nemluvme v takových kategoriích.
Promluvme si o tom, že po roce 1991, kdy Rusko očekávalo, že bude přijato do bratrské rodiny „civilizovaných národů“, se nic takového nestalo. Podvedl jste nás – když říkám „vy“, samozřejmě nemyslím vás osobně, ale Spojené státy – slíbil jste, že nebude žádné rozšiřování NATO na východ, ale to se stalo pětkrát, pět vln rozšiřování.
Všechno jsme vydrželi, všechno přesvědčili, řekli: není potřeba, už jsme svoji, jak se říká, buržoazní, máme tržní hospodářství, není moc KSČ, domluvme se.

Navíc jsem o tom už také veřejně mluvil – teď si vezměme Jelcinovu éru – byl okamžik, kdy „proběhla šedá kočka“. Před tím Jelcin cestoval do Spojených států, pamatujte, promluvil v Kongresu a řekl nádherná slova: Bůh žehnej Americe. Řekl všechno, byly to signály: pusťte nás dovnitř.

Pak ale začaly události v Jugoslávii.
Předtím byl Jelcin chválen a chválen. Jakmile ale začaly události v Jugoslávii a když podpořil Srby, a my jsme nemohli nepodpořit Srby a jejich obranu. Chápu, že tam byly složité procesy. Ale Rusko nemohlo jinak, než pozvednout svůj hlas za Srby, protože Srbové jsou také zvláštní národ, nám blízký, s pravoslavnou kulturou a tak dále. No, takový trpělivý lid po generace. Důležité je, že Jelcin vyjádřil podporu. A co udělaly Spojené státy? V rozporu s mezinárodním právem a Chartou OSN začalo bombardování Bělehradu.

Spojené státy vypustily džina z láhve. Navíc, když Rusko protestovalo a vyjádřilo své rozhořčení, co bylo řečeno? Charta OSN a mezinárodní právo jsou zastaralé. Teď se všichni odvolávají na mezinárodní právo, ale pak začali říkat, že všechno je zastaralé, všechno je potřeba změnit.

Opravdu, něco se musí změnit, protože poměr sil se změnil, to je pravda, ale ne tímto způsobem. Ano, mimochodem, okamžitě začali na Jelcina házet bláto s poukazem na to, že je alkoholik, ničemu nerozumí, ničemu nerozumí. Všemu rozuměl a všemu rozuměl, ujišťuji vás.

V roce 2000 jsem se stal prezidentem. Pomyslel jsem si: dobře, to je ono, jugoslávská otázka skončila, musíme se pokusit obnovit vztahy, stále otevřít ty dveře, kterými se Rusko snažilo projít. A navíc jsem o tom mluvil veřejně, mohu zopakovat, na schůzce tady v Kremlu s odcházejícím Billem Clintonem – tady, ve vedlejší místnosti – položil jsme mu otázku: poslouchej, Bille, myslíte, že kdyby Rusko nastolilo otázku vstupu do NATO, myslíte, že by to bylo možné? Řekl: víte, to je zajímavé, myslím, že ano. A večer, když jsme se potkali na večeři, řekl: víš, mluvil jsem se svými lidmi, se svým týmem – ne, teď je to nemožné. Můžete se ho zeptat, myslím, že to potvrdí. Nikdy bych nic takového neřekl, kdyby se to nestalo. Dobře, teď je to nemožné.

T. Carlson: Byl jste tehdy upřímný? Vstoupili byste do NATO?

Vladimir Putin: Poslouchejte, položil jsem otázku: je to možné nebo ne? A dostal jsem odpověď: ne.

T. Carlson: A kdyby řekl ano, vstoupili byste do NATO?

V. Putin: Kdyby řekli „ano“, začal by proces sbližování a nakonec by k tomu mohlo dojít, kdybychom viděli upřímnou touhu partnerů to udělat.

T. Carlson: Proč myslíš? Jaké jsou k tomu motivy? Cítím, že se kvůli tomu cítíš hořce, chápu. Proč si ale myslíte, že vás tehdy Západ tak odmítl? Odkud pochází toto nepřátelství? Proč by se vztah nemohl zlepšit? Jaké k tomu byly z vašeho pohledu motivy?

Vladimir Putin: Řekl jste, že jsem kvůli odpovědi rozhořčený. Ne, to není hořkost, to je prostě konstatování faktu. Nejsme nevěsta a ženich, hořkost, zášť nejsou látky, které se v takových případech odehrávají. Právě jsme si uvědomili, že tam na nás nečekají, to je vše. Dobře. Ale budujme vztahy jinak, hledejme společnou řeč. Proč jsme dostali tak negativní odpověď? Mohu jen hádat proč: země je příliš velká s vlastním názorem a tak dále. A Spojené státy – viděl jsem, jak se řeší problémy v NATO.

Nyní uvedu ještě jeden příklad týkající se Ukrajiny.
Vedení USA „tlačilo“ – a všichni členové NATO hlasují poslušně, i když se jim něco nelíbí. Nyní vám v tomto ohledu řeknu, co se stalo s Ukrajinou v roce 2008, ačkoli se o tom diskutuje, neřeknu vám zde nic nového.

Nicméně potom jsme se pokoušeli budovat vztahy různými způsoby. Například došlo k událostem na Blízkém východě, v Iráku, velmi jemně a v klidu jsme budovali vztahy se Státy.

Opakovaně jsem vznesl otázku, že Spojené státy by neměly podporovat separatismus ani terorismus na Severním Kavkaze. Ale stejně v tom pokračovali. A politická podpora, informační podpora, finanční podpora, dokonce i vojenská podpora přicházela ze Spojených států a jejich satelitů ve vztahu k teroristickým skupinám na Kavkaze.

Jednou jsem toto téma nastolil se svým kolegou, rovněž prezidentem Spojených států. Řekl: to nemůže být, máte důkazy? Říkám ano. Byl jsem připraven na tento rozhovor a poskytl jsem mu tento důkaz. Podíval se a víš, co řekl? Omlouvám se, ale stalo se, budu citovat, řekl: dobře, nakopu jim prdel. Čekali jsme na odpověď – žádná odpověď.

Říkám řediteli FSB: napište CIA, existuje nějaký výsledek rozhovoru s prezidentem? Napsal jsem jednou, dvakrát a pak jsem dostal odpověď. Odpověď máme v archivech. Odpověď přišla od CIA: spolupracovali jsme s opozicí v Rusku; Věříme, že je to správně a s opozicí budeme dále spolupracovat.
Legrační. OK. Uvědomili jsme si, že nebude žádná konverzace.

T. Carlson: Opozice vůči vám?

Vladimir Putin: Samozřejmě, v tomto případě jsme mysleli separatisty, teroristy, kteří s námi bojovali na Kavkaze. O tom jsme mluvili. Říkali tomu opozice. Toto je druhý bod.

Třetím bodem, velmi důležitým, je okamžik vytvoření systému protiraketové obrany USA. Strávili jsme dlouhou dobu snahou přesvědčit Spojené státy, aby to nedělaly. Navíc poté, co mě otec Bushe mladšího, Bush starší, pozval na návštěvu k němu na oceán, došlo tam k velmi vážnému rozhovoru s prezidentem Bushem a jeho týmem. Navrhl jsem, aby Spojené státy, Rusko a Evropa společně vytvořily systém protiraketové obrany, o kterém se domníváme, že je vytvořený jednostranně ohrožuje naši bezpečnost, přestože Spojené státy oficiálně prohlásily, že je vytvářen proti raketovým hrozbám z Íránu. To bylo také zdůvodněním vzniku protiraketové obrany. Navrhl jsem, aby všichni tři spolupracovali – Rusko, USA, Evropa. Říkali, že to bylo velmi zajímavé. Ptali se mě: to myslíš vážně? říkám absolutně.

T. Carlson: Kdy to bylo, ve kterém roce?

Vladimir Putin: Nepamatuji se. To se dá snadno zjistit na internetu, když jsem byl v USA na pozvání Bushe staršího. Teď je to ještě jednodušší zjistit, řeknu vám od koho.

Řekli mi: to je velmi zajímavé.
Říkám: jen si představte, kdybychom společně řešili takový globální strategický úkol v oblasti bezpečnosti. Svět se změní. Pravděpodobně budeme mít spory, pravděpodobně ekonomické a dokonce politické, ale radikálně změníme situaci ve světě.
On říká [v odpovědi]: ano. Ptali se mě: to myslíš vážně?
Říkám: samozřejmě.
Musíme o tom přemýšlet, bylo mi řečeno.
Říkám: prosím.

Pak ministr obrany Gates, bývalý ředitel CIA a ministryně zahraničí Riceová přišli sem do této kanceláře, kde nyní mluvíme. Tady, u tohoto stolu, naopak, vidíte tento stůl, seděli na této straně. Já, ministr zahraničních věcí, ministr obrany Ruska jsem z druhé strany. Řekli mi: ano, mysleli jsme, souhlasíme. Říkám: díky bohu, skvělé. – “Ale až na výjimky.”

T. Carlson: Takže jste dvakrát popsal, jak američtí prezidenti dělali některá rozhodnutí, a pak jejich týmy tato rozhodnutí vykolejily?

Vladimir Putin: To je pravda. Nakonec nás poslali pryč. Podrobnosti vám neřeknu, protože si myslím, že je to nesprávné; koneckonců to byl důvěrný rozhovor. Ale je fakt, že náš návrh byl zamítnut.

Tehdy jsem řekl: podívejte se, ale pak budeme nuceni přijmout odvetná opatření. Vytvoříme úderné systémy, které zcela jistě překonají systém protiraketové obrany. Odpověď byla tato: neděláme to proti vám a vy si dělejte, co chcete, na základě skutečnosti, že to není proti nám, ani proti Spojeným státům.
Říkám: dobrý. Pojďme. A vytvořili jsme hypersonické systémy s mezikontinentálním dosahem a nadále je vyvíjíme. Nyní jsme před všemi ve vytváření hypersonických úderných systémů: jak ve Spojených státech, tak v dalších zemích – jsou každý den vylepšovány.

Ale neudělali jsme to, navrhli jsme jít jinou cestou, ale odsunuli nás stranou.

Nyní k rozšíření NATO na východ. No, slíbili: NATO nebude na východ, nebude ani centimetr na východ, jak nám bylo řečeno. A co dál? Řekli: dobře, nemáme to zaznamenané na papíře, tak to rozšíříme. Pět expanzí, včetně pobaltských států, celé východní Evropy a tak dále.

A teď přecházím k tomu hlavnímu: dostali jsme se na Ukrajinu.
V roce 2008 na summitu v Bukurešti oznámili, že dveře do NATO jsou pro Ukrajinu a Gruzii otevřené.

Nyní si povíme, jak se tam rozhoduje. Zdálo se, že Německo a Francie jsou proti, stejně jako některé další evropské země.
Ale pak, jak se později ukázalo, prezident Bush, a to je tak silný chlap, silný politik, jak mi později řekli: vyvinul na nás tlak a byli jsme nuceni se dohodnout. Je to vtipné, jako ve školce. Kde jsou záruky? Co je to za školku, co je to za lidi, kdo to je? Vidíte, byli „natlačeni“ a souhlasili.
A pak říkají: Ukrajina nebude v NATO, víte. Říkám: nevím; Vím, že jste souhlasili v roce 2008, ale proč nebudete souhlasit v budoucnu? “No tak na nás tlačili.” Říkám: proč na vás zítra nevyvinou nátlak – a vy budete znovu souhlasit. No, to je nějaký nesmysl. Jen nechápu, s kým tam mluvit. Jsme připraveni si promluvit. Ale s kým? Kde jsou záruky? Žádný.

To znamená, že začali rozvíjet území Ukrajiny. Cokoli tam bylo, řekl jsem pozadí, jak se toto území vyvíjelo, jaké tam byly vztahy s Ruskem. Každý druhý nebo třetí člověk tam měl vždy nějaké spojení s Ruskem. A při volbách na nezávislé, suverénní Ukrajině, která získala nezávislost v důsledku Deklarace nezávislosti, a mimochodem, je tam napsáno, že Ukrajina je neutrální stát a v roce 2008 dveře, neboli brány, do NATO se pro to náhle otevřelo.
Tohle je zajímavý film! Takhle jsme se nedohodli. Takže všichni prezidenti, kteří se na Ukrajině dostali k moci, spoléhali na voliče, kteří tak či onak měli dobrý vztah k Rusku. To je jihovýchod Ukrajiny, to je velký počet lidí. A bylo velmi těžké „zabít“ toto voličstvo, které mělo kladný vztah k Rusku.

Viktor Janukovyč se dostal k moci, a jak: poprvé vyhrál po prezidentu Kučmovi. Jenže zorganizovali třetí kolo voleb, které není stanoveno v ústavě Ukrajiny. Tohle byl státní převrat. Představte si, že se to někomu v USA nelíbilo.

T. Carlson: V roce 2014.

Vladimir Putin: Ne, předtím. Po prezidentu Kučmovi vyhrál volby Viktor Janukovyč. Jeho odpůrci ale toto vítězství neuznali, Spojené státy podpořily opozici a naplánovaly třetí kolo. Co je to? Tohle je státní převrat. USA ho podpořily a k moci se dostal Viktor Juščenko, který byl považován za prozápadního politika. Dobře, ale také jsme s ním navázali vztahy, on jezdil do Moskvy na návštěvy, my jsme jezdili do Kyjeva. Sešli jsme se v neformálním prostředí. Western je western – budiž. Nech to být, ale lidé pracují. Situace se musí vyvíjet uvnitř, na samotné nezávislé Ukrajině. Poté, co vedl zemi, se situace zhoršila a pak se konečně Viktor Janukovyč dostal k moci.

Možná to nebyl nejlepší prezident a politik – nevím, nechci soudit – ale vyvstala otázka přidružení k Evropské unii. Ale vždy jsme byli velmi loajální i k tomuto kroku. Když jsme si ale přečetli tuto asociační dohodu, ukázalo se, že je to pro nás problém, protože máme zónu volného obchodu s Ukrajinou, otevřené celní hranice a Ukrajina podle tohoto sdružení musela otevřít své hranice do Evropy – a vše by pak proudilo na náš trh.

Řekli jsme: ne, tak to nebude fungovat, pak uzavřeme naše hranice s Ukrajinou, naše celní hranice. Janukovyč začal počítat, kolik Ukrajina vyhraje a kolik prohraje, a oznámil svým protistranám v Evropě:
Musím si to znovu rozmyslet, než podepíšu. Jakmile to řekl, začaly destruktivní akce mezi opozicí podporovanou Západem a vše dospělo k Majdanu a převratu na Ukrajině.

T. Carlson: Obchodoval tedy více s Ruskem než s Evropskou unií?

Vladimir Putin: Samozřejmě. Nejde ani tak o objem obchodů, i když je to více. Jde o kooperativní vazby, na kterých stála celá ukrajinská ekonomika. Spolupráce mezi podniky byla od dob Sovětského svazu velmi těsná. Jeden podnik tam vyráběl komponenty pro konečnou montáž jak v Rusku, tak na Ukrajině a naopak. Byly tam velmi těsné vazby.

Provedli státní převrat, i když my ze Spojených států, nebudu to teď rozepisovat, myslím, že je to nesprávné, ale přesto se říkalo: vy tam uklidněte Janukovyče a my uklidníme opozici; ať vše jde cestou politického urovnání. Řekli jsme: dobře, souhlasíme, udělejme to tak. Janukovyč nepoužil, jak nás Američané žádali, ani ozbrojené síly, ani policii.
A ozbrojená opozice v Kyjevě provedla převrat. Co to znamená? Chtěl jsem se zeptat tehdejšího vedení Spojených států.

T. Carlson: S podporou koho?

Vladimir Putin: S podporou CIA, samozřejmě. Organizace, pro kterou jste, jak jsem pochopil, kdysi chtěl pracovat. Možná díky bohu, že vás nevzali. Přestože se jedná o seriózní organizaci, chápu, že mí bývalí kolegové v tom smyslu, že jsem pracoval na prvním hlavním ředitelství, je zpravodajská služba Sovětského svazu. Vždy byli našimi protivníky. Práce je práce.

Technicky vše udělali správně, dosáhli toho, co chtěli – změnili vládu. Ale z politického hlediska to byla kolosální chyba. Tady samozřejmě politické vedení neodvedlo svou práci pořádně. Politické vedení mělo vidět, k čemu to povede.

Takže v roce 2008 se otevřely dveře Ukrajiny do NATO.
V roce 2014 provedli státní převrat, přičemž ti, kteří státní převrat neuznávali, a to je státní převrat, začali být pronásledováni a vytvořili hrozbu pro Krym, kterou jsme byli nuceni vzít pod naší ochranou.
Válku na Donbasu zahájili v roce 2014 pomocí letectví a dělostřelectva proti civilistům. Ostatně tady to všechno začalo. Existuje videozáznam, jak letadla narážející shora na Doněck. Podnikli jednu rozsáhlou vojenskou operaci, další se nezdařila – stále se připravují. A stále na pozadí vojenského rozvoje tohoto území a otevírání dveří do NATO.

Jak můžeme neprojevit obavy z toho, co se děje? Z naší strany by to byla trestuhodná nedbalost – to by bylo. Jde jen o to, že politické vedení států nás zahnalo na linii, za kterou jsme už nemohli překročit, protože by to zničilo samotné Rusko. A pak jsme nemohli část ruského lidu hodit pod tuto vojenskou mašinérii.

T. Carlson: To znamená, že to bylo osm let před začátkem konfliktu. Co vyvolalo tento konflikt, když jste se rozhodl, že tento krok ještě musíte udělat?

Vladimir Putin: Původně byl konflikt vyprovokován státním převratem na Ukrajině.

Mimochodem, přijeli zástupci tří evropských zemí: Německa, Polska a Francie – a byli garanty podepsané dohody mezi Janukovyčovou vládou a opozicí. Připojili své podpisy jako ručitelé. Navzdory tomu opozice provedla státní převrat a všechny tyto země se tvářily, že si nic nepamatují o tom, že jsou garanty mírového urovnání. Hned to hodili do pece, nikdo si to nepamatuje.

Nevím, jestli Spojené státy ví něco o této dohodě mezi opozicí a úřady a o třech garantech, kteří místo toho, aby celý tento proces vrátili na politické pole, ne, podpořili převrat. I když to nemělo smysl, věřte mi. Protože prezident Janukovyč se vším souhlasil a byl připraven na předčasné volby, které neměl šanci vyhrát, upřímně řečeno neměl šanci. Všichni to věděli.

Ale proč státní převrat, proč oběti? Proč vyhrožovat Krymu? Proč tedy začala operace na Donbasu? To je to, čemu nerozumím. V tom spočívá chybný výpočet.
CIA dokončila svou práci při provádění státního převratu. A podle mého názoru jeden z náměstků státního tajemníka řekl, že na to dokonce utratili velkou částku, téměř pět miliard [dolarů]. Ale politická chyba je kolosální. Proč se to muselo udělat? Všechny stejné věci mohly být provedeny, pouze legálně, bez jakýchkoli obětí, bez zahájení vojenských operací a bez ztráty Krymu. A nehnuli bychom ani prstem, kdyby nebylo těchto krvavých událostí na Majdanu; nikdy by nás to nenapadlo.

Protože jsme se shodli, že po rozpadu Sovětského svazu by mělo být všechno takhle – podél hranic svazových republik. S tímto jsme souhlasili. Ale nikdy jsme nesouhlasili s rozšířením NATO, tím méně jsme nikdy nesouhlasili s tím, že Ukrajina bude v NATO. Nesouhlasili jsme s tím, že tam budou základny NATO bez jakýchkoli rozhovorů s námi. Desítky let jsme jen prosili: nedělej to, nedělej tamto.

Co bylo spouštěčem nedávných událostí?
Za prvé, dnešní vedení Ukrajiny prohlásilo, že nebude provádět Minské dohody, které byly podepsány, jak víte, po událostech v roce 2014 v Minsku, kde byl nastíněn plán mírového urovnání v Donbasu. Ne, vedení dnešní Ukrajiny, ministr zahraničí, všichni ostatní funkcionáři a pak sám prezident prohlásili, že se jim na těchto minských dohodách nic nelíbí. Jinými slovy, nebudou se řídit.
A bývalí vůdci Německa a Francie dnes – před rokem a půl – přímo řekli, upřímně, celému světu, že ano, podepsali tyto minské dohody, ale nikdy je neměli v úmyslu realizovat. Nechali jsme se prostě vodit za nos.

T. Carlson: Mluvil jste s ministrem zahraničí a prezidentem? Možná se báli s vámi mluvit? A řekl jste jim, že pokud budou dál pumpovat Ukrajinu zbraněmi, tak budete jednat?

Vladimir Putin: Mluvili jsme o tom neustále. Vyzvali jsme vedení Spojených států a evropských zemí, aby tento proces okamžitě zastavilo a zajistilo provádění minských dohod. Upřímně řečeno, nevěděl jsem, jak to uděláme, ale byl jsem připraven to udělat. Pro Ukrajinu jsou těžké, pro Donbas je spousta prvků nezávislosti, pro tato území to bylo zajištěno, to je pravda. Ale byl jsem si naprosto jistý, teď vám to řeknu: upřímně jsem věřil, že když se nám podaří přesvědčit ty lidi, kteří žijí na Donbasu – stejně je bylo třeba přesvědčit, aby se vrátili do rámce ukrajinské státnosti – tak postupně, postupně ty rány vyléčit . Postupně, až se tato část území vrátí k hospodářskému životu, k celkovému sociálnímu prostředí, kdy se vyplácejí důchody, sociální dávky – vše bude postupně, postupně srůstat. Ne, to nikdo nechtěl, každý chtěl problém vyřešit pouze pomocí vojenské síly. Ale tohle jsme nemohli dovolit.

A vše dospělo k této situaci, když na Ukrajině oznámili: ne, nebudeme předvádět nic. Začali jsme se připravovat na vojenskou akci. Začali válku v roce 2014. Naším cílem je zastavit tuto válku. A nezačali jsme to v roce 2022, tohle je pokus to zastavit.

T. Carlson: Myslíte, že se vám to teď podařilo zastavit? Dosáhli jste svých cílů?

V. Putin: Ne, ještě jsme nedosáhli svých cílů, protože jedním z cílů je denacifikace. To se týká zákazu všech neonacistických hnutí.
Toto je jeden z problémů, o kterých jsme diskutovali během vyjednávacího procesu, který skončil v Istanbulu na začátku loňského roku 2023, ale neskončil z naší iniciativy, protože nám – zejména Evropanům – bylo řečeno: je nezbytně nutné vytvořit podmínky pro konečné podepisování dokumentů.
Mí kolegové ve Francii a Německu řekli: „Jak si představujete, že by podepsali dohodu: se zbraní u hlavy? Musíme stáhnout vojáky z Kyjeva.” Říkám: dobrý. Stáhli jsme naše jednotky z Kyjeva.

Jakmile jsme stáhli naše jednotky z Kyjeva, naši ukrajinští vyjednavači okamžitě vyhodili do koše všechny naše dohody uzavřené v Istanbulu a připravili se na dlouhou ozbrojenou konfrontaci s pomocí Spojených států a jejich satelitů v Evropě. Zde je návod, jak se situace vyvíjela. A takhle teď vypadá.

T. Carlson: Co je denacifikace? Co to znamená?

Vladimir Putin: Chci k tomu teď jen říct. To je velmi důležitá otázka.

Denacifikace. Po získání nezávislosti začala Ukrajina, jak říkají někteří analytici ze Západu, hledat svou identitu. A nenapadlo mě nic lepšího, než postavit falešné hrdiny, kteří kolaborovali s Hitlerem, do popředí této identity.

Už jsem řekl, že na začátku 19. století, kdy se objevili teoretici nezávislosti a suverenity Ukrajiny, vycházeli z toho, že samostatná Ukrajina by měla mít velmi laskavé a dobré vztahy s Ruskem. Ale vzhledem k historickému vývoji, vzhledem k tomu, že když tato území byla součástí Polsko-litevského společenství, Polsko, byli Ukrajinci dost brutálně pronásledováni, zabavováni, snažili se tuto identitu zničit, chovali se velmi krutě, to vše zůstalo v paměť lidí.
Když začala druhá světová válka, někteří z této extrémně nacionalistické elity začali kolaborovat s Hitlerem a věřili, že jim Hitler přinese svobodu. Německé jednotky, dokonce i jednotky SS, daly nejšpinavější práci vyhlazení polského obyvatelstva, židovského obyvatelstva, kolaborantům, kteří kolaborovali s Hitlerem.
Odtud ten brutální masakr polského, židovského a také ruského obyvatelstva. V čele byli lidé, kteří jsou dobře známí: Bandera, Shukhevych. Právě z těchto lidí se stali národní hrdinové. To je problém. A neustále nám říkají: nacionalismus a neonacismus existují i ​​v jiných zemích. Ano, existují klíčky, ale my je drtíme a v jiných zemích je drtí oni. Ale na Ukrajině – ne, na Ukrajině z nich udělali národní hrdiny, staví se jim pomníky, jsou na vlajkách, jejich jména křičí davy, které chodí s pochodněmi jako v nacistickém Německu. To jsou lidé, kteří zničili Poláky, Židy a Rusy. Tato praxe a teorie musí být zastavena.

Samozřejmě, že každý národ, vyrostl, říká část tamních lidí. Já říkám, že to je část obyčejného ruského lidu, oni říkají: ne, my jsme samostatný národ. Dobře, dobře. Pokud se někdo považuje za samostatný národ, má na to právo. Ale ne na základě nacismu, nacistické ideologie.

T. Carlson: Budete spokojeni s územím, které již máte?

Vladimir Putin: Položil jste otázku týkající se neonacismu a denacifikace.

Prezident Ukrajiny přijel do Kanady – to je dobře známo, ale na Západě je to utajováno – a byl v kanadském parlamentu představen muži (Hunka), který, jak řekl předseda parlamentu, bojoval za druhé světové války proti Rusům.
Kdo bojoval proti Rusům za druhé světové války? Hitler a jeho přisluhovači. Ukázalo se, že tento muž sloužil v jednotkách SS, osobně zabíjel Rusy, Poláky a Židy. Tuto špinavou práci provedly jednotky SS, vytvořené z ukrajinských nacionalistů. Prezident Ukrajiny vstal spolu s celým kanadským parlamentem a premiérem a zatleskal tomuto muži. Jak si to dokážete představit? Mimochodem, sám prezident Ukrajiny je podle národnosti Žid.

T. Carlson: Co s tím uděláte? Hitler je mrtvý 80 let, nacistické Německo už neexistuje, to je pravda. Říkáte, že chcete uhasit tento oheň ukrajinského nacionalismu. Jak to udělat?

Vladimir Putin: Poslouchejte mě. Vaše otázka je velmi nenápadná. Ale můžu vám říct, co si myslím? Neurazíte se?

T. Carlson: Samozřejmě, že ne.

V. Putin: Zdá se, že je to rafinovaná, je to velmi ošklivá otázka.

Říkáte: Hitler byl pryč tolik let, 80 let. Ale jeho dílo žije dál. Lidé, kteří zničili Židy, Rusy a Poláky, žijí. A prezident, současný prezident dnešní Ukrajiny, mu tleská v kanadském parlamentu, dává mu bouřlivé ovace! Jak můžeme říci, že jsme tuto ideologii zcela vykořenili, když se dnes děje to, co vidíme? To je denacifikace v našem chápání. Musíme se zbavit těch lidí, kteří tuto teorii a praxi v životě opouštějí a snaží se ji zachovat – to je denacifikace. To je to, co tím myslíme.

T. Carlson: Dobře. Nebráním se samozřejmě nacismu ani neonacismu. Moje otázka však zní prakticky: neovládáte celou zemi a zdá se mi, jako byste ji chtěli ovládat celou. Ale jak pak můžete vykořenit ideologii, kulturu, nějaké pocity, historii v zemi, kterou neovládáte? Jak toho dosáhnout?

V. Putin: A víte, jakkoli se vám to může zdát divné, během jednání v Istanbulu jsme se přesto shodli, že – tam je to všechno v písemné podobě – se na Ukrajině nebude pěstovat neonacismus, včetně toho, že bude na legislativní úrovni zakázáno.

Pane Carlsone, na tom jsme se shodli. Ukazuje se, že to lze provést během procesu vyjednávání. A pro Ukrajinu jako moderní civilizovaný stát tu není nic ponižujícího. Může nějaký stát propagovat nacistickou propagandu? Vážně? To je vše.

T. Carlson: Budou jednání? A proč dosud žádná taková jednání – mírová – ohledně řešení konfliktu na Ukrajině neproběhla?

Vladimir Putin: Ano, dosáhli velmi vysokého stupně shody na pozicích složitého procesu, ale přesto byli téměř dokončeni. Ale poté, co jsme stáhli jednotky z Kyjeva, jak jsem již řekl, druhá strana, Ukrajina, všechny tyto dohody zahodila a vzala v úvahu pokyny západních zemí – evropských, Spojených států – bojovat s Ruskem až do hořkého konce.

A víc než to: prezident Ukrajiny právně zakázal jednání s Ruskem. Podepsal dekret zakazující všem vyjednávat s Ruskem. Ale jak budeme vyjednávat, když to zakázal sobě a všem? Víme, že předkládá nějaké nápady ohledně této osady. Ale abyste se na něčem shodli, musíte vést dialog, ne?

T. Carlson: Ano, ale nebudete mluvit s ukrajinským prezidentem, budete mluvit s americkým prezidentem. Kdy jste naposledy mluvil s Joe Bidenem?

Vladimir Putin: Nepamatuji si, kdy jsem s ním mluvil. Nepamatuji si, můžete se na to podívat.

T. Carlson: Nevzpomínáte si?

V. Putin: Ne, co, musím si všechno pamatovat, nebo co? Mám spoustu věcí na práci. Máme vnitřní politické záležitosti.

T. Carlson: Ale on financuje válku, kterou vedete.

V. Putin: Ano, financuje, ale když jsem s ním mluvil, bylo to samozřejmě před začátkem speciální vojenské operace a mimochodem, řekl jsem mu tehdy – nebudu zacházet do podrobností, nikdy udělejte to – ale já jsem mu pak řekl: Věřím, že děláte obrovskou chybu historických rozměrů, podporujete všechno, co se tam děje, na Ukrajině, odstrkujete Rusko. Řekl jsem mu o tom – mimochodem, řekl jsem mu to víckrát. Myslím, že to bude správné – zde se omezím na toto.

T. Carlson: Co řekl?

Vladimir Putin: Zeptejte se ho, prosím. Je to pro vás snadné: jste občanem Spojených států, jděte se ho zeptat. Je nevhodné, abych komentoval náš rozhovor.

T. Carlson: Ale od té doby jste s ním nemluvil – po únoru 2022?

Vladimir Putin: Ne, nemluvili jsme. Ale určité kontakty máme. Mimochodem, pamatujete si, když jsem vám řekl o svém návrhu spolupracovat na systému protiraketové obrany?

T. Carlson: Ano.

Vladimir Putin: Můžete se zeptat každého – díky bohu, všichni jsou živí a zdraví. Jak bývalý prezident, tak Condoleezza Riceová jsou naživu a v pořádku, a podle mého názoru pan Gates a současný ředitel Ústřední zpravodajské služby pan Burns – ten byl tehdy velvyslancem v Rusku, podle mého názoru. velmi úspěšný velvyslanec. Všichni jsou svědky těchto rozhovorů. Zeptej se jich.

Zde platí totéž: pokud vás zajímá, co mi pan prezident Biden odpověděl, zeptejte se ho. V každém případě jsme se s ním na toto téma bavili.

T. Carlson: Tomu rozumím dokonale, ale zvenčí se pro vnějšího pozorovatele může zdát, že to vše může vyústit v situaci, kdy by byl celý svět na pokraji války, možná by došlo i k jaderným úderům . Proč nezavoláte Bidenovi a neřeknete: pojďme tento problém nějak vyřešit.

V. Putin: Jak se máme rozhodnout? Vše je velmi jednoduché. My, opakuji, máme kontakty přes různá oddělení. Řeknu vám, co o tom říkáme a co sdělujeme vedení USA: pokud opravdu chcete zastavit nepřátelství, musíte zastavit dodávky zbraní – všechno bude za pár týdnů, to je vše, a pak se můžete na některých dohodnout, pak, než to uděláte, přestaňte.

Proč bych mu měl volat? O čem mluvit nebo o co prosit? „Budete dodávat takové a takové zbraně na Ukrajinu? Oh, bojím se, bojím se, prosím, nedoručujte.” O čem je řeč?

T. Carlson: Myslíte si, že se NATO obává, že by to mohlo přerůst v globální válku nebo dokonce jaderný konflikt?

V. Putin: V každém případě se o tom mluví a snaží se své obyvatelstvo zastrašit imaginární ruskou hrozbou. To je zřejmý fakt. A myslící lidé – ne obyčejní lidé, ale myslící lidé, analytici, ti, kdo jsou zapojeni do skutečné politiky, prostě chytří lidé – dobře chápou, že jde o podvod. Ruská hrozba se nafukuje.

T. Carlson: Máte na mysli hrozbu ruské invaze například do Polska nebo Lotyšska? Dokážete si představit scénář, kdy pošlete ruské vojáky do Polska?

V. Putin: Pouze v jednom případě: pokud dojde k útoku na Rusko z Polska. Proč? Protože nemáme žádné zájmy ani v Polsku, ani v Lotyšsku – nikde. Proč tohle potřebujeme? Prostě nemáme žádné zájmy. Jen výhrůžky.

T. Carlson: Argument – myslím, že dobře znáte – je tento: ano, napadl Ukrajinu, má územní nároky na celý kontinent. Říkáte jednoznačně, že takové územní nároky nemáte?

Vladimir Putin: To je absolutně vyloučené. Nemusíte být žádným analytikem: je v rozporu se zdravým rozumem nechat se zatáhnout do nějaké globální války. A globální válka přivede celé lidstvo na pokraj zkázy. To je jasné.

Existují samozřejmě prostředky k odstrašení. Pořád jsme všechny strašili: zítra Rusko použije taktické jaderné zbraně, zítra toto – ne, pozítří. No a co? To jsou jen hororové příběhy pro obyčejné lidi, aby se z amerických daňových poplatníků a evropských daňových poplatníků vytáhly další peníze v konfrontaci s Ruskem na ukrajinském dějišti vojenských operací. Cílem je co nejvíce oslabit Rusko.

T. Carlson: Jeden z vyšších senátorů, Chuck Schumer, myslím včera řekl: musíme pokračovat ve financování Ukrajiny, nebo nakonec američtí vojáci budou muset bojovat na Ukrajině místo na Ukrajině. Jak takové prohlášení hodnotíte?

Vladimir Putin: To je provokace a navíc laciná provokace. Nechápu, proč musí američtí vojáci bojovat na Ukrajině. Jsou tam žoldáci ze Spojených států. Většina žoldáků je z Polska, na druhém místě jsou žoldáci ze Spojených států, na třetím z Gruzie. Pokud má někdo touhu poslat pravidelné vojáky, lidstvo to zcela jistě postaví na pokraj velmi vážného, ​​globálního konfliktu. To je jasné.

Potřebují to Spojené státy? Proč? Tisíce kilometrů od národního území! nemáš co dělat? Máte spoustu problémů na hranicích, problémy s migrací, problémy se státním dluhem – více než 33 bilionů dolarů. Nedá se nic dělat – potřebujete bojovat na Ukrajině?

Nebylo by lepší se s Ruskem dohodnout? Dospět k dohodě s pochopením situace, která se dnes vyvíjí, s pochopením, že Rusko bude bojovat za své zájmy až do konce, a porozumět tomu, ve skutečnosti se vrátit ke zdravému rozumu, začít respektovat naši zemi, její zájmy a vzhlížet pro co -jaká řešení? Zdá se mi, že je to mnohem chytřejší a racionálnější.

T. Carlson: Kdo vyhodil do vzduchu Nord Stream?

Vladimir Putin:   Vy, samozřejmě. (Smích.)

T. Carlson: Ten den jsem byl zaneprázdněn. Nord Stream jsem nevyhodil do povětří.

Vladimir Putin: Vy osobně můžete mít alibi, ale CIA takové alibi nemá.

T. Carlson: Máte důkazy, že to NATO nebo CIA udělaly?

V. Putin: Víte, nebudu zabíhat do podrobností, ale v takových případech se vždycky říká: hledejte někoho, kdo má zájem. Ale v tomto případě je potřeba hledat nejen někoho, kdo má zájem, ale také někoho, kdo to umí. Protože zájemců může být mnoho, ale ne každý může vylézt na dno Baltského moře a provést tento výbuch. Tyto dvě složky musí být propojeny: kdo má zájem a kdo může.

T. Carlson: Ale moc tomu nerozumím. Jde o největší akt průmyslového terorismu v historii a navíc o největší únik CO 2 do atmosféry. Ale vezmeme-li v úvahu skutečnost, že vy a vaše zpravodajské služby máte důkazy, proč takové důkazy nepředložíte a nevyhrajete tuto propagandistickou válku?

V. Putin: Je velmi těžké porazit Spojené státy ve válce propagandy, protože Spojené státy ovládají všechna světová média a velmi mnoho evropských. Konečným příjemcem největších evropských médií jsou americké nadace. To neznáš? Proto se můžete do této práce zapojit, ale je to, jak se říká, pro vás dražší. Můžeme jednoduše odhalit naše zdroje informací, ale nedosáhneme výsledků. Co se stalo, už je jasné celému světu a přímo o tom mluví i američtí analytici. Je to pravda.

T. Carlson: Ano, ale otázka zní – pracoval jste v Německu, to je dobře známo a Němci jasně chápou, že to udělali jejich partneři v NATO, samozřejmě to zasadilo ránu německé ekonomice – proč jsou tedy Němci ticho? To mě mate: Proč Němci k této otázce nic neřekli?

Vladimir Putin: To mě také překvapuje. Jenže dnešní německé vedení se neřídí národními zájmy, ale zájmy kolektivního Západu, jinak je těžké vysvětlit logiku jejich jednání či nečinnosti. Koneckonců, nejde jen o Nord Stream 1, který byl vyhozen do povětří. Nord Stream 2 byl poškozen, ale jedna trubka je živá a zdravá a může dodávat plyn do Evropy, ale Německo ji neotevře. My jsme připraveni.

Přes Polsko vede ještě jedna cesta, Yamal – Evropa se nazývá, lze provést i velký tok. Polsko to uzavřelo, ale Polsko využívá Němců, dostává peníze z celoevropských fondů a hlavním donátorem těchto celoevropských fondů je Německo. Německo do určité míry živí Polsko. A vzali a uzavřeli cestu do Německa. Proč? já tomu nerozumím.

Ukrajinu, které Němci dodávají zbraně a dávají peníze. Druhým sponzorem po Spojených státech z hlediska finanční pomoci Ukrajině je Německo. Územím Ukrajiny procházejí dvě plynové trasy. Vzali jednu trasu a prostě ji uzavřeli, Ukrajinci. Otevřete druhou cestu a přijměte prosím plyn z Ruska. Neotevírají.

Proč Němci neřeknou: „Poslouchejte, chlapi, dáváme vám peníze a zbraně. Odšroubujte ventil, prosím, nechte za nás proudit plyn z Ruska. V Evropě nakupujeme zkapalněný plyn za přemrštěné ceny, to snižuje úroveň naší konkurenceschopnosti a ekonomiky jako celku na nulu. Chcete, abychom vám dali peníze? Nechte nás normálně existovat, nechte naši ekonomiku vydělávat peníze, my vám dáváme peníze odtud.“ Ne, to nedělají. Proč? Zeptej se jich. (Zaklepe na stůl.) Co je tady a co je v jejich hlavách, je to samé. Lidé tam jsou velmi neschopní.

T. Carlson: Možná je svět nyní rozdělen na dvě hemisféry: jedna hemisféra s levnou energií, druhá ne.

Chci se zeptat: svět je nyní multipolární, můžete popsat aliance, bloky, kdo je podle vás na jaké straně?

Vladimir Putin: Poslouchejte, řekl jste, že svět je rozdělen na dvě hemisféry. Hlava je rozdělena do dvou hemisfér: jedna je zodpovědná za jednu oblast činnosti, druhá je kreativnější a tak dále. Ale pořád je to jedna hlava. Je nutné, aby byl svět jednotný, aby bezpečnost byla společná a nebyla určena pro tuto „zlatou miliardu“. A pak – pouze v tomto případě – bude svět stabilní, udržitelný a předvídatelný. A dokud je hlava rozdělená na dvě části, je to nemoc, vážná nemoc. Svět prochází tímto obdobím těžké nemoci.

Ale zdá se mi, že mimo jiné díky poctivé žurnalistice – oni [novináři] pracují jako doktoři – snad se to všechno podaří nějak propojit.

T. Carlson: Dovolte mi uvést jeden příklad. Americký dolar v mnoha ohledech sjednotil celý svět. Myslíte si, že dolar zmizí jako rezervní měna? Jak sankce změnily postavení dolaru ve světě?

V. Putin: Víte, toto je jedna z nejzávažnějších strategických chyb politického vedení Spojených států – používání dolaru jako nástroje zahraničněpolitického boje. Dolar je základem moci Spojených států. Myslím, že tomu každý velmi dobře rozumí: bez ohledu na to, kolik dolarů vytisknete, létají po celém světě. Inflace v USA je minimální: podle mého názoru tři procenta, přibližně 3,4, pro USA naprosto přijatelné. A tisknou samozřejmě donekonečna. Co říká dluh ve výši 33 bilionů? Toto je stejný problém.

Přesto je to hlavní zbraň pro udržení moci USA ve světě. Jakmile se politické vedení rozhodlo použít dolar jako politický nástroj, zaútočilo na tuto americkou mocnost. Nechci používat žádné nespisovné výrazy, ale to je hloupost a velká chyba.

Podívejte se, co se děje ve světě. I mezi americkými spojenci se nyní dolarové rezervy zmenšují. Každý se dívá na to, co se děje, a začíná hledat způsoby, jak se chránit. Pokud ale ve vztahu k některým zemím Spojené státy uplatňují taková restriktivní opatření, jako je omezování plateb, zmrazení majetku a tak dále, je to obrovský alarm a signál pro celý svět.

Co se to s námi dělo? Do roku 2022 bylo přibližně 80 procent plateb v ruském zahraničním obchodu v dolarech a eurech. Přitom dolary tvořily přibližně 50 procent našich vypořádání se třetími zeměmi a nyní, podle mého názoru, zbývá jen 13 procent. Ale nebyli jsme to my, kdo zakázal používání dolaru, o to jsme neusilovali. Spojené státy se rozhodly omezit naše platby v dolarech. Myslím, že je to úplný nesmysl, víte, z hlediska zájmů samotných Spojených států, daňových poplatníků Spojených států. Protože to zasadilo ránu americké ekonomice a podkopalo moc Spojených států ve světě.

Mimochodem, platby v jüanech byly přibližně tři procenta. Nyní platíme 34 procent v rublech a přibližně stejně, něco málo přes 34 procent, v jüanech.

Proč to Spojené státy udělaly? Mohu to přičíst pouze aroganci. Asi si mysleli, že se všechno zhroutí, ale nic se nezhroutilo. Navíc, podívejte, další země, včetně zemí produkujících ropu, začínají mluvit a už to dělají, přičemž platí za prodej ropy v jüanech. Chápete, že se to děje nebo ne? Rozumí tomu někdo ve Spojených státech? Co dělájí? Zeptejte se všech odborníků, každého chytrého a myslícího člověka ve Státech: co je dolar pro USA? Zabijí si ho sami.

T. Carlson: Myslím, že toto je opravdu spravedlivé hodnocení.

Další otázka. Možná jste vyměnili jednu koloniální mocnost za jinou, ale takovou, která byla šetrnější? Možná dnes BRICS hrozí, že bude ovládnuta laskavější koloniální mocností, Čínou? Je to dobré pro suverenitu, co myslíte? Vadí vám to?

Vladimir Putin: Jsme si dobře vědomi těchto hororových příběhů. Tohle je hororový příběh. Jsme sousedé s Čínou. Sousedé se stejně jako blízcí příbuzní nevybírají. Máme s nimi společnou hranici tisíců kilometrů. Toto je první.

Za druhé, jsme zvyklí žít spolu po staletí.

Za třetí, čínská zahraniční politika je neagresivní, čínská zahraniční politika vždy hledá kompromis a my to vidíme.

Dalším bodem je toto. Neustále se nám to říká a vy jste se nyní pokusili podat tento hororový příběh v mírné formě, ale přesto je to stejný horor: objem spolupráce s Čínou roste. Tempo růstu spolupráce mezi Čínou a Evropou je větší a vyšší než tempo růstu spolupráce s Čínou Ruské federace. Zeptejte se Evropanů: nebojí se? Možná se bojí, nevím, ale snaží se dostat na čínský trh za každou cenu, zvláště když nyní čelí problémům v ekonomice. A čínské podniky rozvíjejí evropský trh.

Není tam ve Spojených státech malá přítomnost čínského byznysu? Ano, politická rozhodnutí jsou taková, že se snaží omezit spolupráci s Čínou. Pane Tuckere, děláte to ke své vlastní škodě: omezováním spolupráce s Čínou to děláte ke své vlastní škodě. Toto je choulostivá oblast a neexistují zde žádná jednoduchá lineární řešení, stejně jako u dolaru.

Proto před zavedením jakýchkoli nelegitimních sankcí – nelegitimních z pohledu Charty Organizace spojených národů – musíme vše pečlivě zvážit. Podle mě s tím mají problémy ti, kteří rozhodují.

T. Carlson: Před minutou jste řekl, že dnešní svět by byl mnohem lepší, kdyby neexistovaly dvě konkurenční aliance, které spolu soupeří. Možná je současná americká administrativa, jak říkáte, jak věříte, proti vám, ale možná, že příští administrativa ve Spojených státech, vláda po Joe Bidenovi, s vámi bude chtít navázat vztahy a vy budete chtít navázat vztahy s jim? Nebo je to jedno?

Vladimir Putin: Řeknu vám to hned.

Ale abych dokončil předchozí otázku. Máme 200 miliard dolarů, s mým kolegou, přítelem, s předsedou Si Ťin-pchingem jsme si stanovili cíl, že letos bychom měli dosáhnout 200 miliard dolarů v obchodním obratu s Čínou. A tuto laťku jsme překročili. Podle našich údajů je to již 230 miliard, podle čínských statistik – 240 miliard dolarů, pokud se vše počítá v dolarech, máme obchodní obrat s Čínou.

A velmi důležitá věc: máme vyrovnaný obchodní obrat a vzájemně se doplňuje v high-tech sektoru, v energetice a v oblasti vědeckého rozvoje. Je to velmi vyrovnané.

Co se týče BRICS jako celku – předsedou BRICS se letos stalo Rusko – země BRICS se rozvíjejí velmi rychlým tempem.

V roce 1992 byl podle mě podíl zemí G7 na světové ekonomice 47 procent a v roce 2022 to podle mě kleslo na něco kolem 30 procent. . Podíl zemí BRICS byl v roce 1992 pouze 16 procent, nyní však překračuje úroveň „sedmičky“. A to nesouvisí s žádnými událostmi na Ukrajině. Trendy ve vývoji světa a globální ekonomiky jsou takové, jaké jsem právě zmínil, a to je nevyhnutelné. To se bude dít i nadále: jak slunce vychází, nelze tomu zabránit, je třeba se tomu přizpůsobit.

Jak se Spojené státy přizpůsobují? S pomocí síly: sankce, tlak, bombardování, použití ozbrojených sil.
To souvisí s přehnaným sebevědomím. Lidé z vaší politické elity nechápou, že svět se díky objektivním okolnostem mění a vy se musíte rozhodovat kompetentně, včas, včas, abyste si udrželi svou úroveň, promiňte, i když někdo chce úroveň dominance. Takové hrubé činy, řekněme ve vztahu k Rusku a dalším zemím, vedou k opačnému výsledku. To je zřejmý fakt, dnes už se to ukázalo.

Ptal jste se mě teď: přijde další vůdce a něco změní? Není to o lídrovi, ani o osobnosti konkrétního člověka.
Měl jsem velmi dobrý vztah řekněme s Bushem. Vím, že ve Státech byl zobrazován jako nějaký venkovan, který ničemu moc nerozuměl. Ujišťuji vás, že tomu tak není. Myslím, že také udělal spoustu chyb ohledně Ruska. Řekl jsem vám o roce 2008 a rozhodnutí v Bukurešti otevřít dveře do NATO na Ukrajině a tak dále. To se stalo s ním, vytvořil tlak na Evropany.

Ale celkově na lidské úrovni jsem s ním měl velmi milý a dobrý vztah. Není o nic horší než kterýkoli jiný americký, ruský nebo evropský politik. Ujišťuji vás, že pochopil, co dělá, stejně jako ostatní. Trump a já jsme měli takový osobní vztah.

Jenže nejde o osobnost vůdce – jde o náladu elit.
Pokud v americké společnosti převládne myšlenka nadvlády za každou cenu a s pomocí síly, pak se nic nezmění – bude to jen horší. A pokud nakonec dojde k poznání, že svět se díky objektivním okolnostem mění a my se jim musíme umět včas přizpůsobit s využitím výhod, které Spojené státy dodnes mají, pak se pravděpodobně může něco změnit.

Podívejte se, čínská ekonomika se stala první ekonomikou na světě z hlediska parity kupní síly, co do objemu, dávno předběhla Spojené státy. Pak USA a pak Indie – jeden a půl miliardy lidí, pak Japonsko a na pátém místě Rusko.
Za poslední rok se Rusko přes všechny sankce a omezení stalo první ekonomikou v Evropě. Je to z vašeho pohledu normální? Sankce, omezení, nemožnost platby v dolarech, odpojení od SWIFTu, sankce proti našim lodím převážejícím ropu, sankce proti letadlům – sankce ve všem, všude. Proti Rusku je uplatněno největší množství sankcí, které jsou ve světě uplatňovány. A během této doby jsme se stali první ekonomikou v Evropě.

Nástroje, které USA používají, nefungují. No, musíme si rozmyslet, co dělat. Pokud toto uvědomění dojde k vládnoucím elitám, pak ano, pak první osoba státu bude jednat v očekávání toho, co od něj voliči a lidé, kteří se rozhodují na různých úrovních, očekávají. Pak se může něco změnit.

T. Carlson: Popisujete dva různé systémy, říkáte, že vůdce jedná v zájmu voličů, ale zároveň některá rozhodnutí dělají vládnoucí třídy. V čele země stojíte řadu let, co si myslíte, se svými zkušenostmi, kdo v Americe rozhoduje?

V. Putin: Nevím. Amerika je složitá země, takže na jednu stranu konzervativní, na druhou stranu rychle se měnící. Není pro nás snadné na to přijít.

Kdo rozhoduje ve volbách? Dá se tomu rozumět, když každý stát má svou legislativu, každý stát si reguluje sám a někdo může být vyloučen z voleb na státní úrovni. Jedná se o dvoustupňový volební systém, je pro nás velmi těžké to pochopit. Samozřejmě existují dvě strany, které jsou dominantní: republikáni a demokraté. A v rámci tohoto stranického systému existují centra, která rozhodují a připravují rozhodnutí.

Pak se podívejte, proč byla podle mého názoru ve vztahu k Rusku po rozpadu Sovětského svazu prováděna taková chybná, hrubá, zcela nepodložená politika nátlaku? Koneckonců je to politika nátlaku. Rozšiřování NATO, podpora separatistů na Kavkaze, vytvoření systému protiraketové obrany – to vše jsou prvky tlaku. Tlak, tlak, tlak. Pak byla Ukrajina vtažena do NATO. Všechno je to tlak, tlak. Proč?

Myslím, že i proto, že relativně vzato se vytvořila nadbytečná výrobní kapacita. Během bojů proti Sovětskému svazu vzniklo mnoho různých center a specialistů na Sovětský svaz, kteří nemohli dělat nic jiného. Zdálo se jim, že přesvědčují politické vedení: musí pokračovat v zatloukání Ruska, pokusit se o jeho další kolaps, vytvořit na tomto území několik kvazistátních celků a podrobit si je v rozdělené podobě, využít jejich kombinovaný potenciál pro budoucí boj. s Čínou. To je chyba, včetně nadměrného potenciálu těch, kteří pracovali na konfrontaci se Sovětským svazem. Musíme se toho zbavit – musí tu být nové, čerstvé síly, lidé, kteří hledí do budoucnosti a chápou, co se děje ve světě.

Podívejte se, jak se Indonésie vyvíjí! 600 milionů lidí. Kde se z toho můžeme dostat? Nikde. Musíme jen předpokládat, že se Indonésie připojí, už se připojuje, ke klubu předních světových ekonomik, ať už je to jakkoli – ať se to někomu líbí nebo ne.

Ano, chápeme a uvědomujeme si, že ve Spojených státech je přes všechny ekonomické problémy stále normální situace a slušný ekonomický růst – růst HDP podle mě 2,5 procenta.

Pokud ale zajistíme budoucnost, pak musíme změnit svůj přístup k tomu, co se mění. Jak jsem již řekl, svět se stále změní bez ohledu na to, jak skončí události na Ukrajině. Svět se mění. V samotných Státech odborníci píší, že Státy postupně mění své postavení ve světě – vaši odborníci sami píší, já je čtu. Jedinou otázkou je, jak se to stane: bolestivě, rychle nebo jemně, postupně? A to píšou lidé, kteří nejsou protiameričtí – prostě sledují vývojové trendy ve světě. To je vše. Abychom je mohli vyhodnotit a změnit politiku, potřebujeme lidi, kteří myslí, dívají se dopředu a dokážou analyzovat a doporučit některá rozhodnutí na úrovni politického vedení.

T. Carlson: Musím se zeptat. Jasně jste řekl, že rozšíření NATO bylo porušením slibů a je hrozbou pro vaši zemi. Ale předtím, než jste vyslali vojáky na Ukrajinu, na bezpečnostní konferenci americký viceprezident podpořil přání prezidenta Ukrajiny vstoupit do NATO. Myslíte, že to také vyvolalo nepřátelství?

Vladimir Putin: Ještě jednou opakuji: opakovaně, opakovaně jsme navrhovali hledat řešení problémů, které na Ukrajině vznikly po státním převratu v roce 2014, mírovými prostředky. Ale nikdo nás neposlouchal. A co víc, ukrajinské vedení, které bylo zcela pod kontrolou Spojených států, najednou oznámilo, že nebude implementovat Minské dohody – nic se jim tam nelíbí – a pokračovalo ve vojenské činnosti na tomto území. A paralelně toto území rozvíjely vojenské struktury NATO pod rouškou různých středisek pro výcvik a přeškolování personálu. V podstatě tam začali vytvářet základny. To je vše.

Na Ukrajině oznámili, že Rusové jsou netitulní národ, a zároveň přijali zákony, které omezovaly práva netitulních národů. Na Ukrajině. Ukrajina, která obdržela všechna tato jihovýchodní území jako dar od ruského lidu, náhle oznámila, že Rusové na tomto území jsou netitulní národ. Pokuta? To vše dohromady vedlo k rozhodnutí ukončit válku, kterou v roce 2014 zahájili neonacisté na Ukrajině, ozbrojenými prostředky.

T. Carlson: Myslíte si, že Zelenskyj má svobodu vyjednávat o urovnání tohoto konfliktu?

V. Putin: Nevím. Jsou tam samozřejmě detaily, těžko to soudím. Ale myslím, že v každém případě tomu tak bylo. Jeho otec bojoval za druhé světové války proti fašistům, nacistům, jednou jsem s ním o tom mluvil. Řekl jsem: „Voloďo, co to děláš? Proč dnes podporujete neonacisty na Ukrajině, když váš otec bojoval proti fašismu? Je to voják v první linii.” Nebudu říkat, co odpověděl, toto je samostatné téma a myslím, že je nesprávné.

Ale co se týče svobody volby – proč ne? K moci se dostal na základě očekávání ukrajinského obyvatelstva, že povede Ukrajinu k míru. Mluvil o tom – díky tomu vyhrál volby s obrovskou převahou. Ale pak, když jsem se dostal k moci, jsem si podle mého názoru uvědomil dvě věci. Jednak je lepší se nehádat s neonacisty a nacionalisty, protože jsou agresivní a velmi aktivní – můžete od nich čekat cokoliv. A za druhé, Západ v čele se Spojenými státy je podporuje a vždy bude podporovat ty, kteří bojují proti Rusku – je to ziskové a bezpečné. Zaujal tedy odpovídající pozici, přestože svým lidem slíbil ukončení války na Ukrajině. Podvedl své voliče.

T. Carlson: Myslíte si, že nyní, v únoru 2024, má svobodu mluvit s vaší vládou a pokusit se nějak pomoci své zemi? Dokáže to vůbec sám?

Vladimir Putin: Proč ne? Považuje se za hlavu státu, vyhrál volby. Ačkoli my v Rusku věříme, že vše, co se stalo po roce 2014, primárním zdrojem moci je státní převrat a v tomto smyslu je i dnešní vláda chybná. Sám se ale považuje za prezidenta a v této funkci ho uznávají Spojené státy, celá Evropa a téměř celý zbytek světa. Proč ne? Může.

Jednali jsme s Ukrajinou v Istanbulu, dohodli jsme se, věděl o tom. Navíc, šéf vyjednávací skupiny, pan Arakhamia, myslím, je jeho příjmení, stále vede frakci vládnoucí strany, stranu prezidenta v Radě. Stále stojí v čele prezidentské frakce v Radě – v zemském parlamentu tam stále sedí. Dokonce dal svůj předběžný podpis na tomto dokumentu, o kterém vám vyprávím. Pak ale celému světu veřejně prohlásil: „Byli jsme připraveni podepsat tento dokument, ale přišel pan Johnson, tehdejší premiér Velké Británie, od toho nás odradil a řekl, že je lepší bojovat s Ruskem. Dají nám vše, abychom mohli vrátit to, co bylo ztraceno při střetech s Ruskem. A s tímto návrhem jsme souhlasili.” Podívejte, jeho prohlášení bylo zveřejněno. Řekl to veřejně.

Mohou se k tomu vrátit nebo ne? To je otázka: chtějí to nebo ne? A poté pan prezident Ukrajiny vydal dekret zakazující jednání s námi. Ať tuto vyhlášku zruší, a je to. Nikdy jsme jednání neodmítli. Neustále slyšíme: je Rusko připraveno, připraveno? Ano, neodmítli jsme! Veřejně odmítli. Dobře, ať zruší svůj dekret a vstoupí do jednání. Nikdy jsme neodmítli.

A to, že se podřídili požadavkům či přesvědčování bývalého britského premiéra pana Johnsona, mi připadá absurdní a velmi, jak to říct, smutné. Protože, jak řekl pan Arakhamia, „před rokem a půl jsme mohli zastavit tato nepřátelství, zastavit tuto válku, ale Britové nás přesvědčili a my jsme to odmítli.“ Kde je teď pan Johnson? A válka pokračuje.

T. Carlson: To je dobrá otázka. Proč to udělal?

Vladimir Putin: Kdo to sakra ví, sám tomu nerozumím. Došlo k obecnému nastavení. Z nějakého důvodu si každý dělá iluzi, že Rusko lze porazit na bitevním poli – z arogance, z čistého srdce, ale ne z velké mysli.

T. Carlson: Popsal jste spojení mezi Ruskem a Ukrajinou, označil jste Rusko za pravoslavnou zemi, mluvil jste o tom. co to pro vás znamená? Jste vůdcem křesťanské země, jak se popisujete. Jaký vliv to na vás má?

V. Putin: Víte, jak jsem již řekl, v roce 988 pokřtil kníže Vladimír, on sám byl pokřtěn po vzoru své babičky, princezny Olgy, a pak pokřtil svůj oddíl a pak postupně, v průběhu několika let, pokřtil celé Rusko. Byl to dlouhý proces – od pohanů ke křesťanům to trvalo mnoho let. Ale nakonec, toto je pravoslaví, východní křesťanství, je hluboce zakořeněno ve vědomí ruského lidu.

Když Rusko expandovalo a absorbovalo další národy, které vyznávají islám, buddhismus a judaismus, Rusko bylo vždy velmi loajální k lidem, kteří vyznávají jiná náboženství. V tom je její síla. To je naprosto jasné.

A faktem je, že ve všech světových náboženstvích, o kterých jsem právě mluvil a která jsou tradičními náboženstvími Ruské federace, jsou ve skutečnosti hlavní teze, hlavní hodnoty velmi podobné, ne-li jsou stejné. A ruské úřady byly vždy velmi opatrné ohledně kultury a náboženství těch národů, které přišly do Ruské říše. To podle mého názoru tvoří základ jak bezpečnosti, tak stability ruské státnosti. Protože všechny národy obývající Rusko ho v podstatě považují za svou vlast.

Pokud se k vám lidé stěhují například z Latinské Ameriky nebo do Evropy – ještě jasnější a srozumitelnější příklad – lidé přijíždějí, ale také přišli ze své historické vlasti k vám nebo do evropských zemí. A lidé, kteří v Rusku vyznávají různá náboženství, považují Rusko za svou vlast – žádnou jinou vlast nemají. Jsme spolu, je to jedna velká rodina. A naše tradiční hodnoty jsou velmi podobné. Když jsem řekl „toto je jedna velká rodina“, ale každý má svou rodinu, a to je základ naší společnosti. A pokud říkáme, že Vlast a konkrétní rodina jsou velmi propojené, pak je to tak. Protože je nemožné zajistit normální budoucnost pro naše děti a pro naši rodinu, pokud nezajistíme normální, udržitelnou budoucnost pro celou zemi, pro vlast. Proto je v Rusku tak rozvinuté vlastenectví.

T. Carlson: Pokud mohu, náboženství jsou různá. Faktem je, že křesťanství je nenásilné náboženství, říká Kristus: „nastav druhou tvář“, „nezabiješ“ a tak dále. Jak může být vůdce křesťanem, když musí zabít někoho jiného? Jak to můžete v sobě sladit?

Vladimir Putin: Je to velmi snadné, pokud jde o ochranu sebe a své rodiny, své vlasti. Na nikoho neútočíme. Jak začaly události na Ukrajině? Od převratu a začátku nepřátelství v Donbasu – tam to začalo. A chráníme naše lidi, sebe, naši vlast a naši budoucnost.

Co se týče náboženství obecně, víte, není to o vnějších projevech, není to o tom chodit každý den do kostela nebo mlátit hlavou o podlahu. Je v srdci. A máme kulturu orientovanou na lidi. Dostojevskij, který je na Západě velmi známý jako génius ruské kultury, ruské literatury, o tom hodně mluvil – o ruské duši.

Západní společnost je přece jen pragmatičtější. Rusové, Rusové myslí více na věčné, myslí více na morální hodnoty. Nevím, možná se mnou nebudete souhlasit, ale západní kultura je stále pragmatičtější. Neříkám, že je to špatné, umožňuje to dnešní „zlaté miliardě“ dosáhnout dobrého úspěchu ve výrobě, dokonce i ve vědě a tak dále. Na tom není nic špatného – jen říkám, že vypadáme tak nějak stejně, ale naše mysl je postavena trochu jinak.

T. Carlson: Takže si myslíš, že tady působí něco nadpřirozeného? Když se podíváte na to, co se děje ve světě, vidíte skutky Páně? Říkáte si, že tady vidím jednání nějakých nadlidských sil?

Vladimir Putin: Ne, abych byl upřímný, nemyslím si to. Myslím si, že světové společenství se vyvíjí podle svých vlastních vnitřních zákonů a ty jsou takové, jaké jsou. Z toho není úniku, v dějinách lidstva to tak bylo vždy. Některé národy a země povstaly, rozmnožily se, zesílily a poté opustily mezinárodní arénu v kvalitě, na kterou byly zvyklé. Asi nemusím uvádět tyto příklady: počínaje stejnými dobyvateli Hordy, Čingischánem, pak Zlatou hordou, konče velkou římskou říší. Zdá se, že v dějinách lidstva nebylo nic jiného jako velká římská říše.

Přesto se potenciál barbarů postupně hromadil, hromadil a pod jejich údery se Římská říše zhroutila, protože barbarů bylo více, začali se celkově dobře rozvíjet, jak dnes říkáme, ekonomicky, začali posilovat. A režim, který světu vnutila velká římská říše, se zhroutil. Pravda, trvalo to dlouho, než se rozpadl – 500 let; tento proces rozkladu velké římské říše trval 500 let. Rozdíl oproti dnešní situaci je v tom, že procesy změn jsou dnes mnohem rychlejší než za dob velké římské říše.

T. Carlson: Ale kdy začne impérium umělé inteligence – umělé inteligence?

Vladimir Putin: Ponořujete mě do stále složitějších problémů. Abyste mohli odpovědět, musíte být samozřejmě odborníkem v oblasti velkých čísel, v oblasti této umělé inteligence.

Lidstvo má mnoho hrozeb: výzkum v oblasti genetiky, který může vytvořit nadčlověka, zvláštní osobu – lidského válečníka, humanitního vědce, lidského sportovce. Nyní říkají, že v USA již Elon Musk implantoval čip do mozku některého člověka.

T. Carlson: Co si o tom myslíte?

V. Putin: Myslím, že Muska nelze zastavit – stejně udělá, co uzná za nutné. Ale musíme se s ním nějak domluvit, musíme hledat nějaké způsoby, jak ho přesvědčit. Zdá se mi, že je to inteligentní člověk, to znamená, že jsem si jistý, že je to inteligentní člověk. Musíme se s ním nějak shodnout na tom, že tento proces je třeba kanonizovat, podléhat nějakým pravidlům.

Lidstvo se samozřejmě musí zamyslet nad tím, co s ním bude v souvislosti s rozvojem těchto nejnovějších výzkumů a technologií v genetice nebo umělé inteligenci. Můžete zhruba předvídat, co se stane. Když tedy lidstvo pocítilo ohrožení své existence jadernými zbraněmi, začali všichni majitelé jaderných zbraní mezi sebou vyjednávat, protože pochopili, že jejich neopatrné použití může vést k úplné, totální destrukci.

Když dojde k pochopení, že neomezený a nekontrolovaný vývoj umělé inteligence, genetiky nebo některých jiných moderních trendů, které nelze zastavit, budou tyto studie stále probíhat, stejně jako nebylo možné před lidstvem utajit, co je střelný prach, a je nemožné zastavit výzkum v té či oné oblasti, tento výzkum bude stále probíhat, ale až lidstvo pocítí hrozbu pro sebe, pro lidstvo jako celek, pak, jak se mi zdá, přijde období, kdy se na mezistátní úrovni dohodneme na tom, jak toto bude regulovat.

T. Carlson: Děkuji mnohokrát za čas, který jste strávili. Chci se zeptat ještě na jednu otázku.

Evan Gershkovich, je mu 32 let, americký novinář, je už více než rok ve vězení, to je v USA velký příběh. Chci se vás zeptat: Jste připraveni ho jako gesto dobré vůle propustit, abychom ho mohli odvézt do USA?

Vladimir Putin: Udělali jsme tolik gest dobré vůle, že, jak se mi zdá, jsme vyčerpali všechny meze. Na naše gesta dobré vůle nikdo nikdy nereagoval podobnými gesty. Ale v zásadě jsme připraveni říci, že nevylučujeme možnost, že to dokážeme protipohybem našich partnerů.

A když říkám „partneři“, mám na mysli především zástupce speciálních služeb. Jsou spolu v kontaktu a diskutují na toto téma. Nemáme žádné tabu, že tento problém neřešíme. Jsme připraveni to řešit, ale jsou určité podmínky, které jsou projednávány partnerskými kanály mezi zpravodajskými službami. Zdá se mi, že v tom se můžeme shodnout.

T. Carlson: Všechno se samozřejmě děje v průběhu staletí – nějaká země chytí špióna, zadrží ho a pak ho za někoho vymění. To samozřejmě není moje věc, ale tato situace je jiná v tom, že tento člověk rozhodně není špión – je to jen dítě. A samozřejmě, možná porušil vaše zákony, ale není špión a rozhodně nešpehoval. Možná je stále v jiné kategorii? Možná by bylo nefér žádat výměnou za to někoho jiného?

Vladimir Putin: Víte, o tom, co je špión a co není špión, můžete říkat, co chcete, ale existují určité věci, které stanoví zákon. Pokud osoba obdrží tajné informace a dělá to na tajném základě, pak se tomu říká špionáž. Přesně to udělal: dostával uzavřené, tajné informace a dělal to tajně. Nevím, možná byl vtažen, někdo ho mohl do této záležitosti vtáhnout, možná všechno dělal nedbale, z vlastní iniciativy. Ale ve skutečnosti se tomu říká špionáž. A vše se prokázalo, protože byl při příjmu této informace přistižen při činu. Kdyby to byly nějaké přitažené věci, vymyšlené, neprokázané, pak by to byl jiný příběh. Byl přistižen při činu, když dostal tajnou informaci na tajném základě.

T. Carlson: Chcete říct, že pracoval pro americkou vládu, pro NATO, nebo je to jen novinář, který dostal informace, které neměly skončit v jeho rukou? Zdá se mi, že mezi těmito dvěma kategoriemi stále existuje rozdíl.

Vladimir Putin: Nevím, pro koho pracoval. Ale znovu opakuji: získávání tajných informací na tajné bázi se nazývá špionáž a pracoval v zájmu amerických zpravodajských služeb a některých dalších struktur. Nemyslím si, že pracoval pro Monako – je nepravděpodobné, že by Monako mělo zájem dostávat tyto informace. Jsou to zpravodajské služby, které se musí mezi sebou dohodnout, rozumíte? Dochází tam k určitému vývoji, jsou tam lidé, kteří podle našeho názoru také nejsou spojeni se speciálními službami.

Poslouchejte, řeknu vám: v jedné zemi, zemi, která je spojencem Spojených států, sedí muž, který z vlasteneckých důvodů zlikvidoval banditu v jednom z evropských hlavních měst. Během událostí na Kavkaze, víte, co udělal twn bandita? Nechci to říkat, ale ... vyložil naše zajaté vojáky na silnici a pak jim přejel autem hlavy. Co je to za člověka a je to člověk? Našel se ale patriot, který ho v jedné z evropských metropolí zlikvidoval. Zda to udělal z vlastní iniciativy nebo ne, je jiná otázka.

T. Carlson: Evan Gershkovich nic takového neudělal, to je úplně jiný příběh.

Vladimir Putin: Udělal něco jiného.

T. Carlson: Je to jen novinář.

Vladimir Putin: Není to jen novinář, opakuji znovu. Jde o novináře, který dostal tajné informace na tajném základě. No ano, to je úplně jiný příběh.

Mluvím jen o lidech, kteří jsou ve skutečnosti pod kontrolou amerických úřadů, bez ohledu na to, kde jsou ve vězení, a mezi zpravodajskými službami probíhá dialog. To by se mělo řešit v klidu, v klidu a na profesionální úrovni. Kontakty jsou, ať pracují.

Nevylučuji, že vámi zmíněný, pan Gershkovich, může skončit ve své vlasti. Proč ne? Nemá smysl ho víceméně držet ve vězení v Rusku. Ale ať se zamyslí i kolegové našich zpravodajských důstojníků na americké straně, jak řešit problémy, se kterými se potýkají naše zpravodajské služby. Nejsme uzavření jednání. Navíc tato jednání probíhají a bylo mnoho případů, kdy jsme dosáhli dohody. Můžeme se dohodnout hned, ale musíme jen vyjednávat.

T. Carlson: Doufám, že to vydáte. Děkuji mnohokrát, pane prezidente.

Vladimir Putin: Také bych byl rád, kdyby se nakonec vrátil domů. Říkám to upřímně a úplně. Ale opakuji, dialog pokračuje. Čím více takové věci medializujeme, tím těžší je je řešit. Vše by mělo být v klidu.

T. Carlson: Upřímně řečeno, s válkou nevím, jestli to funguje nebo ne. Pokud dovolíte, položím ještě jednu otázku.

Možná ze strategických důvodů nechcete odpovídat, ale neobáváte se, že by to, co se děje na Ukrajině, mohlo vést k něčemu mnohem většímu a mnohem horšímu? A jak jste připraveni, máte motivaci zavolat například do Států a říct: pojďme vyjednávat?

Vladimir Putin: Poslouchejte, už jsem řekl: neodmítli jsme jednání. Neodmítáme – to je západní strana a Ukrajina je dnes samozřejmě satelitem Spojených států. To je jasné. Pravda, nechci, aby to pro někoho vyznělo jako nějaká kletba nebo urážka, ale rozumíme, že, co se děje?

Finanční podpora – 72 miliard – byla poskytnuta, na druhém místě je Německo, další evropské země, desítky miliard dolarů jdou na Ukrajinu. Přichází obrovský proud zbraní.

Řekněte dnešnímu vedení Ukrajiny: poslouchejte, pojďme si sednout, vyjednávat, zrušte svůj stupidní dekret nebo dekret a sedněte si, mluvte. Neodmítli jsme.

T. Carlson: Ano, už jste to řekli. Samozřejmě naprosto dobře chápu, že to není prokletí. Ve skutečnosti bylo oznámeno, že Ukrajině bylo zabráněno podepsat mír na příkaz bývalého britského premiéra, který jednal na příkaz Washingtonu. Proto se ptám, proč tyto záležitosti neřešíte přímo s Bidenovou administrativou, která kontroluje Zelenského administrativu na Ukrajině?

V. Putin: Pokud Zelenského administrativa na Ukrajině odmítla vyjednávat, vycházím z toho, že to udělala na pokyn Washingtonu. Nyní ať vidí ve Washingtonu, že je to špatné rozhodnutí, nechť ho opustí, najdou si nějakou rafinovanou výmluvu, která nikoho neuráží, a najdou toto řešení. My jsme tato rozhodnutí neučinili – oni rozhodli, i když to odmítají. To je vše.

Ale udělali špatné rozhodnutí, teď musíme hledat cestu z tohoto špatného rozhodnutí, dát ocas, napravit jejich chyby? Udělali to, ať to opraví. Jsme pro.

T. Carlson: Chci se ujistit, že vám rozumím správně. To znamená, že chcete dosáhnout vyjednaného řešení toho, co se nyní děje na Ukrajině, že?

Vladimir Putin: Správně. Ale dosáhli jsme toho, v Istanbulu jsme vytvořili velký dokument, který parafoval vedoucí ukrajinské delegace. Jeho podpis je tam na úryvku z této smlouvy – ne na všem, ale na úryvku. Podepsal a pak řekl: „Byli jsme připraveni podepsat a válka by skončila už dávno, před rokem a půl. Ale pan Johnson přišel a přemluvil nás, a my jsme tuto šanci propásli.“ Nestihli to, udělali chybu – ať se k tomu vrátí, to je vše. Ale proč bychom se měli rozčilovat a opravovat něčí chyby?

Chápu, dá se říct, že je naše chyba, že jsme zintenzivnili akce a rozhodli se ukončit tuto válku pomocí zbraní, jak jsem řekl, která začala v roce 2014 na Donbasu.
Ale vrátím vás ještě hlouběji, už jsem o tom mluvil, vy a já jsme o tom právě diskutovali.
Pak se vraťme do roku 1991, kdy nám bylo slíbeno nerozšiřovat NATO, vraťme se do roku 2008, kdy se otevřely brány do NATO, vraťme se k Deklaraci nezávislosti Ukrajiny, kde se prohlásila za neutrální stát. Vraťme se k tomu, že na území Ukrajiny se začaly objevovat základny NATO, americké a britské, které nám vytvářely tyto hrozby. Vraťme se k tomu, že na Ukrajině byl v roce 2014 proveden státní převrat.
Zbytečné, že? S touto koulí můžete donekonečna rolovat tam a zpět. Ale jednání zastavili. Chyba? Ano. Opravit. Jsme připraveni. Co jiného?

T. Carlson: Nemyslíte si, že by bylo příliš ponižující, aby NATO nyní uznalo ruskou kontrolu nad územím Ukrajiny před dvěma lety?

Vladimir Putin: Ale řekl jsem: ať si rozmyslí, jak to udělat důstojně. Existují možnosti, ale pokud existuje touha.

Dosud se hlučelo a křičelo: je třeba dosáhnout strategické porážky Ruska, porážky na bojišti… Nyní však zřejmě přichází poznání, že to není jednoduché, pokud je to vůbec možné. To je podle mě z definice nemožné, to se nikdy nestane. Zdá se mi, že si to nyní uvědomili i ti, kteří ovládají moc na Západě. Ale pokud je to tak a pokud toto uvědomění přišlo, nyní přemýšlejte o tom, co dělat dál. Jsme na tento dialog připraveni.

T. Carlson: Jste připraveni říci například NATO: gratuluji, vyhráli jste, zachovejme situaci, jaká je nyní.

V. Putin: Víte, to je předmět jednání, která s námi nikdo vést nechce, přesněji řečeno chce, ale neví jak. Vím, co chtějí – nejen to vidím, ale vím, co chtějí, ale prostě nemohou přijít na to, jak to udělat. Mysleli jsme na to a dovedli to do situace, ve které se nacházíme. Do tohoto bodu jsme to nedovedli my, ale naši „partneři“ a odpůrci. Dobře, teď ať přemýšlejí, jak to otočit na druhou stranu. Neodmítáme.

Bylo by to vtipné, kdyby to nebylo tak smutné. Tahle nekonečná mobilizace na Ukrajině, hysterie, vnitřní problémy, tohle všechno… Dřív nebo později se stejně dohodneme.  V dnešní situaci to může znít dokonce divně: vztahy mezi národy se stejně obnoví. Bude to trvat dlouho, ale vzpamatuje se.

Dám vám několik neobvyklých příkladů. Na bojišti dochází ke střetu, konkrétní příklad: Ukrajinští vojáci jsou obklíčeni – to je konkrétní příklad ze života, vojenských operací – naši vojáci na ně křičí: „Není šance, vzdejte se! Pojď ven, budeš naživu, vzdej se!” A najednou odtud křičí rusky, dobře rusky: “Rusové se nevzdávají!” – a všichni zemřeli. Stále se cítí Rusy.

V tomto smyslu je to, co se děje, do jisté míry prvkem občanské války. A všichni na Západě si myslí, že boje navždy oddělily jednu část ruského lidu od druhé. Ne. K opětovnému shledání dojde. Nikam to nevedlo.

Proč ukrajinské úřady odebírají ruskou pravoslavnou církev? Protože spojuje ne území, ale duši, a nikdo ji nebude moci rozdělit.

Skončíme nebo něco jiného?

T. Carlson: To je vše, co mám.

Děkuji mnohokrát, pane prezidente.


Za mimořádně rychlý přepis děkujeme webu Lipový list >>