Denemarková Radka

denemarkova

Radka Denemarková  (*14. 3. 1968, Kutná Hora)

spisovatelka,  literární  historička, scenáristka, překladatelka, dramaturgyně

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (germanistika - bohemistika), roku 1997 získala doktorát. Působila jako vědecká pracovnice Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, též jako lektorka a dramaturgyně v pražském Divadle Na  zábradlí.  
Překládá z němčiny, zejména studie, divadelní hry (Bertolt Brecht, Elizabeth Hauptmannová, Roland Schimmelpfennig, David Gieselmann, Fritz Kater, Thomas Bernard, Franz Xaver Kroetz ad.), prózu (Michael Stavarič, Josef Hasslinger). Scenáristicky  se podílela  na televizních dokumentech  o význačných osobnostech  (Evald  Schorm,  Alfréd  Radok, Emil František Burian, Jindřich  Honzl, František Tröster, Bohuslav Reynek, Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek). Články, recenze a studie publikuje  například v Tvaru, České literatuře, Hospodářských novinách, Lidových novinách. V roce 2007 pobývala na tvůrčím stipendiu ve Wiesbadenu, v roce 2008 v Berlíně. Redigovala sborník Zlatá šedesátá (2000). Žije v Praze.

web: http://www.denemarkova.cz

Ocenění:
Nominována  byla na Cenu Alfréda Radoka (2003), v roce 2007 získal její román Peníze od Hitlera cenu Magnesia Litera za nejlepší prózu roku, polské vydání je nominováno na cenu Angelus (2009). V roce 2009 kniha Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla získala cenu Magnesia Litera za nejlepší knihu roku v kategorii publicistiky.  

Knihy:

Evald Schorm: Sám sobě nepřítelem (Nadace Divadla na zábradlí 1998)
Ohlédnutí  za  Milenou Honzíkovou (in Dopis zmizelému, Torst, 2003)
A já pořád, kdo to tluče (Petrov, 2005)
Peníze od Hitlera (Host, 2006)
Smrt, nebudeš se báti, aneb Příběh Petra Lébla (Host, 2008)
Kobold (Host, 2011)

Překlady:

Herta Müllerová: Cestovní pas, novela, Mladá Fronta 2010
Herta Müllerová: Rozhoupaný dech, román, Mladá Fronta 2010,
Michael Stavarič: Mrtvorozená Eliška Frankensteinová, román, Labyrint 2010
Herta Müllerová: Srdce bestie, román, Mladá fronta 2011
Kobold (Host, 2011)