Filip Dominik

Image

Dominik Filip (*18. 8. 1879, Jičín - †28. 11. 1946, Praha)

spisovatel, publicista

Byl středoškolským profesorem, redaktorem Úhoru, literárně kritického časopisu, zaměřeného na literaturu pro děti a mládež, úředníkem ministerstva školství, pracovníkem Společnosti přátel literatury pro mládež a Masarykova lidovýchovného ústavu. Soustavně se zabýval teorií a kritikou dětské literatury, publikoval mnoho teoretických prací, především o pohádkách. Třebaže mnohé jeho názory byly během let překonány, patří mu zásluha, že dětskou knihu posuzoval v kontextu národní literatury.

Jeho vlastní literární tvorba není tak výrazná jako práce kritické a popularizační. Psal knihy pro děti i dospělé vycházející z antických, orientálních i středověkých námětů. Nejvýše jsou ceněny jeho pohádky, které zpracovávají náměty z českých folklórních vyprávění, mýtů a legend..

Bibliografie:

Původ a domov našich obilin, 1906
Mezi skřítky a jiné pohádky, 1915
České dušičky, 1921
Zelené oči, 1922
Jak se čerti ženili, 1924
Poslední oběť Bélova, 1925
Probuzení a konec Lojzy Trhana I, II, 1930
Zlatá studánka, 1931
Druhým životem, 1931
Rok v přírodě, 1933
Židovská literatura bájivá, 1936
Kouzelný prsten krále Šalamouna, 1937
Němčina pro každého, 1939
Trpaslíčci Robinsoni, 1940
Krátká kronika města Joblonného nad Orlicí, 1940
Pohádky ze zapomenuté země, 1941
V srdci české divočiny, 1946
Opuštěná země, 1947
Filmařova dobrodružství v pravěku, 1948