Sígl Miroslav

sigl

Miroslav Sígl (*25. 9. 1926, Obříství - †5. 12. 2012, Praha)

redaktor, spisovatel

Narodil se v Obříství, okres Mělník (nedaleko soutoku Vltavy a Labe).
Člen: Syndikátu novinářů ČR, Českého filmového a televizního svazu FITES,  Obce spisovatelů, Masarykova demokratického hnutí, Společnosti K.H. Máchy, Společnosti Viktora Dyka, Klubu Mladé fronty 45, Klubu novinářů Pražského jara,  Literárního klubu Pegas Mělník,  Klubu čtenářů Libri Praha, Vycpálkova souboru písní a tanců a  Klubu sběratelů kuriozit.
Otec Antonín (1891 – 1968),  stavozemědělec, matka Pavlína, rozená Karbanová,  zemědělská pracovnice (1895 – 1985), sestry Aloisie, provdaná Šandová  a Štěpánová (1920  - 1977) a  Vlasta, provdaná Plachá (1922 – 1992).
Vzdělání: měšťanská škola T.G. Masaryka v Neratovicích, měšťanská škola Svatopluka Čecha v Obříství, obchodní akademie Praha-Karlín, Vysoká škola politická  Praha.
Diplomová práce: Vědeckotechnická a ekonomická publicistika v televizi.
První manželka: Květa (*1926), pedagogická pracovnice, choreografka (nyní v důchodu).
Děti:  Mgr. Jana Bartůňková (*1951), ing. Mikoláš Sígl (*1953),  Lenka Kutinová a  Střížovská (*1954).
Vnuci a vnučka:  ing. Michal Kutina (*1978),  Jaroslav Kutina (*1983), ing. Petr Sígl (*1980),  Martin Sígl (*1981),  Vladimír Sígl (*1986), Štěpánka Bartůňková (*1986).
Pravnučky: Andrea  Kutinová /2007), Eliška  Síglová (2009)
Druhá manželka: Jiřina, rozená Fricová (*1941), sekretářka ředitele (nyní v důchodu).

Zaměstnání: Mladá fronta (květen 1945 – 1951), v tom dva roky vojenské služby, propuštěn z politických důvodů, Rudý Letov, Letňanské strojírny, nyní  Letov  (do roku 1957),  Orbis - Hospodářské noviny (1957 – 1965), Čs. televize – Televizní noviny (do září 1968, v tom Svobodný vysílač Jsme s vámi, buďte s námi, na vlně 490 metrů, Praha-Hloubětín, srpen 1968),  ČTK (do roku 1970 -  propuštěn z politických důvodů, zákaz publikování, uveden na “černé listině“ (podle směrnice o vedení jednotné centrální evidence představitelů, exponentů a nositelů pravicového oportunismu z 8. ledna 1971), Strojírenský informační ústav, přejmenovaný na    Ústav  technického rozvoje a informací (do roku 1988, kdy  propuštěn pro nedovolené šíření samizdatových  Lidových novin), po listopadu 1989 rehabilitován, člen Občanského fóra UTRIN,  zakládající člen Syndikátu novinářů ČR (1989) a člen jeho první  správní rady, v létech 1992–1994 šéfredaktor Mediažurnálu,  Společnost vědeckotechnických parků (1990 – 1993), šéfredaktor Inovačního podnikání (1994 – 1998), obecní kronikář v rodné obci (1997 – 2002), kde jsem  přišel při srpnové povodni v roce 2002 o svůj rodný dům. Od roku 2005 člen redakčního kruhu Masarykova ČASu (vydádá Masarykovo demokratické hnutí).

Literární a odborné práce: od 12 let přispěvatel dětských časopisů  (Dětská neděle, Mladý hlasatel, Malý čtenář, Roj), účastník básnických soutěží, autor nevydaných básnických sbírek Sněhový vlak, Poutnická hůl, Studentské znělky (1940 – 1945), dále autor vysokoškolské učebnice  Žurnalistika – Organizace redakční práce ( Svaz čs. novinářů, 1966), Slovník nové soustavy řízení (ČTK, 1966), Na vlně 490 metrů (Magnet-Press, 1990), Ze šuplíku (básně, 1990),  Baťova průmyslová demokracie (editor, 1990), Rehabilitace ve státní spořitelně (Česká spořitelna, 1991), Byli jsme při tom (účast na sborníku,1993),  Klub mf 45 (bulletiny 1995 – 2005), Generace 45 (spolu s Jaromírem Hořcem, Riopress 1997), Co jsem měl na srdci (básně, 1997), Mělnický Pegas (sborník vítězných prací, účast, 1997), Pegasí poetník (sborníky, účast 1998, 2000, 2001,  Generace nadoraz (spolu s Jaromírem Hořcem, 1998)  60 let fakultní školy (Klub přátel školy, 1998), Svatopluk Čech v Obříství (1998), Malíř Cyril Chramosta (katalog výstavy, 1998), Profily (básně, cena v celostátní literární soutěži,  1998), Etudy z domova  (básně, 1999), Svému městu a kraji (redakce a účast na sborníku, 1999), Kdo byl malíř Emil Šimek (spoluúčast na sborníku, 1999), Osobnosti a osudy obce (odměněno v celostátní soutěži autorů  literatury faktu Miroslava Ivanova, 2000), Pražská zastavení  (sborník básní, 2000), scénář videofilmu o vesničce Kadlín (2000), Opustíš-li mne, nezahynu (k 70. výročí  úmrtí Viktora Dyka, 2001), Pegasí poetník (básně, 2001),  Ozvěny (básně k 75. narozeninám, 2001), Vánoční pegasí poetník (sborník, účast, 2001, 2003, 2004),  Ach, kdyby… - básně, 2001),  Odpověď obecním kronikářům (2001 a 2002), Vánoční pozdrav a pf  (2001 – 2002), Konec českého tisku (Bořivoj Čelovský – spoluúčast, 2002), Podbezdězský buditel (2002),   dramatické pásmo Máchovské preludium  z veršů  Josefa Brože (2002), U nás doma (ročenky 1996 – 2002), Souznění (účast na sborníku, 2002), Mělnická Eva a její ohlasy (2002),  Kam jste se poděli (editor sborníku předčasně zemřelých autorů, 2003),  Křídla (básně, 2003), Před hradbami noci  (účast na sborníku, 2004), Vyznání Mělníku (sborník, účast, 2004),  Kalendáře s obrazy umělců, malujících ústy a nohama  (spoluúčast, 2002- 2006), Dokud básník zpívá (účast na sborníku z literární soutěže, 2005)  Úlety a troufalá falza Zdenky Bergrové (Národní knihovna ČR, 2005), Co víme o smrti – populárně naučná encyklopedie (2006),. Kdo byl a je kdo: Mělnicko-Kralupsko-Neratovicko (Libri, 2006), Almanach českých novinářů 1989 – 2008, nominováno Ministerstvem kultury ČR na státní cenu za literaturu (Libri Praha 2008), Události pravdy, zrady, naděje (Akcent, 2009)

V rukopisech: Noviny – rádio – televize můj osud ( memoáry 1926 – 1986), Kronika 1997, Kronika 1998, Kroniky obce Obříství,  Rodinné kroniky,  Vzpomínka na Výštici, Naše škola, Havelkové, Můj život vojenský, Rozdal sám sebe, Jak se rodí taneční mistr,  Rok naděje a zmaru, Taková byla moje sestra,  30 let se škodovkou, Hravá česká abeceda, Naše životní kréda, Osmnáct,  Psí příběhy, Odposlechnuto, Baroko Malešice,  Života půl, …a vláhu déšťů pít (vzpomínky na podřipského básníka), Návrhy pro řádný život v obci,  Kolem sborníku Generace 45, O čem jsme psali do redakčního „cancbuchu“, Řádky z dopisů o Generaci 45, Památný  dům by mohl vyprávět, Televizní pořady Aréna (přehled témat a hlasování 1995 – 1996), Literární tvořivost (nástin předmětu pro základní školy – 1998), Abecední dotazník  (k 77. narozeninám)  Lenka a její životní role, Vše o motykách a motyčkách,  Arboeko,  Ohlédnutí či životopis,  Světoví a naši vynálezci,  Malá encyklopedie vynalézání, encyklopedie Co víme o smrti, encyklopedie Kdo byl a je kdo na Mělnicku., O kom, o čem (výběr prací  k 85. narozeninám).

Videofilmy: Kadlín na Mělnicku (libreto), Viktor Dyk a Mělnicko.

Redakce knih: pro Státní nakladatelství technické literatury (SNTL), Ústav technického rozvoje a informací (UTRIN), Institut pro rozvoj  a realizaci vynálezcovství a zlepšovatelství (edice příruček tvůrčího pracovníka), Průmyslové vydavatelství a nakladatelství.

Redakce  a zakladatel časopisů: Šprt (Obchodní akademie Karlín 1942 – 1945), Dopisovatel Mladé fronty (1950), Letoun (1955 – 1997),  Veletržní bulletin BVV (1958), Skladové hospodářství, později Manipulace a skladování (1964 - 1969), Tranzitní plynovod (1974 – 1978), Informátor – Informační zpravodaj (1971 – 1988), Průmyslové infórum (1990), Bulletin Klubu novinářů Pražského jara 1968 (1989 – 1994), Marketing, pro Čs. marketingovou společnosdt (1990), Zpravodaj Obal Rozkoš (1990), čtrnáctideník městské části  Praha 10 (1991 – 1992), Mediažurnál, časopis Syndikátu novinářů ČR (1992 – 1994), Bulletin Společnosti vědeckotechnických parků (1990-1993), Inovační podnikání (1993 – 1997), Ročenky U nás doma (1997 – 2002), Nebalíme to! – zpravodaj Klubu novinářů seniorů (2006-2008).

Spolupráce s novinami a časopisy: od roku 1938 dětské časopisy a časopisy pro mládež, dále  deníky,  týdeníky, měsíčníky, odborné časopisy,  regionální časopisy a vlastivědné sborníky  (přehled zahrnuje celkem 102 titulů a na 5000 výstřižků).

Vyznamenání, ceny: cena v celostátní soutěži Dětská neděle (1939), cena v celostátní soutěži Lidového deníku (1939), cena v  celostátní soutěži Malý čtenář (1940),  cena v celostátní novinářské soutěži (1964), Tranzitní plynovod (1974), diplomy a ceny z celostátních  soutěží Za racionální úsporu materiálů a Za racionální využívání energie (1974 – 1986), Středočeská cena za vědeckou a technickou tvůrčí práci (1981),  čestné uznání I. stupně ústřední rady  ČSVTS za mimořádné úsilí o technický pokrok, Pamětní medaile Brněnských výstav a veletrhů (1988 a 1998), děkovný dopis Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR za poskytnutí dokumentů ze srpna 1968 (26. 3. 1993), cena v celostátní literární soutěži  Pegas Mělník (1997),  čestné uznání v celostátní soutěži autorů literatury faktu Miroslava Ivanova (2001) za knihu Osobnosti a osudy obce .

Bibliografie a literatura, v nichž je autor zmiňován: Česká televizní publicistika (edice  České televize 1993), Spontánní projevy Pražského jara (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993), Byli jsme při tom (1993), Inovační podnikání (6/1994), Kdo je kdo v České republice (1994-1995), Průvodce po nových jménech české poezie a prózy (1990-1995),  Občanská společnost (vydal Doplněk 1995), Místní noviny Podbezdězí (1996), Generace 45 (1997), Kronika obce Obříství (1997), Hospodářské noviny (18. 4. 1997), Dokořán – bulletin Obce spisovatelů (2/1997), (Týdeník Mělnicko (43/1997, 45/1997,  26/1998, 28/1998., 24/2000, 38/2001, 21/2002, 11/2003), Mělnický deníík (23. 2. 1998, 9. 6. 1999, 12. 6. 1999, 2. 9. 1999, 21. 2. 2000, 17. 4. 2000, 1. 11.2005), Kdo je kdo v Klubu kultury  Syndikátu novinářů ČR (1998), Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století (1998),  Televize a totalitní moc (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1998), Neratovický čas (13/1998,  8-9/1999), Osobnosti a osudy obce (2000), bulletin Klubu kultury SN ČR (6/2000), Mladá fronta DNES (25. 9. 2001),  Podřipsko (13/2003), Kdo je kdo v Obci spisovatelů  (2004), Praha 10 (18/2005), Tep regionu  (27/2005), Kdo byl a je kdo na Mělnicku... (2007) , Český almanach osobností a firem (2007), Vzpomínky pamětníka -  Pražské jaro a srpen 1968 –  24 pokračování na internetovém serveru Totalita.cz (2008).

Dokumentace: deníky (studentský, vojenský, Mladá fronta, Rudý Letov - Letňanské strojírny, Hospodářské noviny, Čs. televize,  UTRIN),  osobní deníky (od roku 1968 dosud), záznamy z poslechu zahraničního vysílání v době totality 1997-1998, rodinné deníky od roku 1968, adresáře a kartotéky vizitek, autozáznamy (od roku 1971), dokumentace a záznamy ze zasedání ústředního výboru Svazu čs. novinářů (1966 – 1968),  veškerá osobní dokumentace podle jednotlivých let, dopisy, pozvánky, záznamy, tiskoviny (od roku 1968), blahopřání, svátky, narozeniny, vánoce, novoročenky, Klub Mladé fronty 45 (deníky, evidence, dokumentace, dopisy), Klub  novinářů Pražského jara (od roku 1989 deník a dokumentace),  domácí hospodářství (od roku 1988), Syndikát novinářů ČR (zápisy, dokumenty, adresáře 1989 – 1994), Společnost K. H. Máchy (dopisy, dokumentace), Společnost Viktora Dyka  (rukopisy, dokumentace, dopisy), Rod Síglů (genealogie, dopisy, dokumentace), výstřižkové archívy a alba (otištěných článků v novinách a časopisech od roku 1938),  Superlativ klub (1993 – 1996), obec Obříství (rozsáhlá dokumentace, kopie obecních kronik, obecní ročenky, adresáře, záznamy kronikáře), Literární klub Pegas Mělník (záznamy, dokumenty, výsledky soutěží, úvodní projevy od roku 1997), Ohlasy na knížku Ach, kdyby… (2001),  okres Mělník (rozsáhlá dokumentace výstřižků, knih, publikací, pohlednic, dopisů), fotoalba (od narození  až dosud),  Praha 10 a Malešice (dokumentace výstřižků a  knih),  Středočeský kraj  (dokumentace výstřižků a knih),  Vrané nad Vltavou (dokumentace výstřižků, pohlednic, knih a obecního časopisu),  Návštěvní kniha hostů.

Dokumentace o dějinách jednotlivých závodů České republiky:  více než 2000 základních údajů od jejich  vzniku, dokumentů, publikací, výstřižků, a fotografií podle členění: Důlní technika, Hutní technika, Materiálové inženýrství, Strojírenství všeobecně,  Energetické strojírenství,  Motory, automobilky, kolejová vozidla,  Letadla, Transportní, stavební a zemědělská technika, Obráběcí stroje, strojírenské technologie, Textilní strojírenství, Technika prostředí, Chemické a potravinářské strojírenství, Přesná mechanika, Výpočetní technika a  informatika, Elektrotechnika, Elektronika, Technické výrobky pro domácnost,  Lékařské přístroje a technická zařízení, Ostatní a průřezové obory. Takto  rozčleněnou dokumentaci (uvnitř každé kapitoly jednotlivé závody) jsem předal do Národního technického muzea v roce 1997 (čtyři metry publikací a dokumentů, jak to změřil  pracovník  Národního technického muzea  dr. Jan Hozák při jejich převzetí).

Zahraniční cesty: Bulharsko (1951,  1969, 1989), Německo (1958, 1989, 1991), SSSR (1960, 1988), Polsko (1961), Dánsko (1963, 1994), Maďarsko (1974), Jugoslávie (1974, 1969, 1981),  Itálie (1990, 1993, 1995),  Belgie (1991), Nizozemsko (1991), Rakousko (1992), Lichtenštejnsko (1992),  Švýcarsko (1992), Francie (1993), Švédsko (1994), Norsko (1994), Anglie (1995).

Sbírám vše o mém rodném Mělnicku (staré tisky, pohlednice, knih), masarykianie vše o TGM a jeho rodu a potomcích),   pragensie (v tom Praha 10 a Malešice),  žurnalistickou literaturu, díla novinářů a o novinářích,  výstřižky, dokumenty a literaturu o Pražském jaru 1968, encyklopedie všeobecné a odborné, vše o kronikářství a kronikářích.

Adresa a telefony: Káranská 338/34, 108 00 Praha 10-Malešice, telefon 274 773 580, mobil  731 901 914
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obříství