Babel Isaak Emmanuilovič

babel_isaak

Isaak Emmanuilovič
Babel (*1. 7. 1894, Oděsa - †27. 1. 1940, vězení Butyrka, Moskva)

spisovatel, publicista, novinář

Talentovaný Babel byl Rus židovského původu, který už v patnácti letech psal francouzsky. Vystudoval právnickou fakultu v Petrohradu a později byl zaměstnán u armády. Pracoval v lidovém komisariátu osvěty a v zásobovacích oddílech. Zúčastnil se rovněž tažení První jízdní armády S. M. Buďonného jako válečný zpravodaj. Od poloviny 20. let se plně věnoval literární činnosti.
Jeho talent nezůstal nepovšimnut u Maxima Gorkého,který ho všemožně podporoval. Spoluvytvářel také časopis Letopis. Plynně hovořil jidiš, rusky a francouzsky
Měl talent pro kratší prózy,kde vyniknul zejména jeho cit pro jazyk a konfrontaci romantického pohledu na život s brutalitní realitou totalitní společnosti. Jeho genialita se nakonec projevila i po letech jako ryze aktuální. Když totalitní společnost Sovětského svazu v jeho knihách nahradíme myšlením a chováním tzv.kapitalistických společností 21. století zjistíme, že se v mnohem vůbec neliší.
Babelův osobitý styl bezesporu poznamenal vývoj celé světové prózy ve 20. stol. Jeho próza je psaná v období socialistického realismu, kde panovala dosti tvrdá cenzura a proto je jeho próza plná nedořčených myšlenek, týkající se jak charakterů postav tak celých událostí. Babel se na jedné straně vyhýbá střetu s cenzurou, ale na straně druhé se vybudoval svérazný styl psaní.
Na základě lživých obvinění byl v hysterické době roku 1939 zatčen a pravděpodobně o dva roky popraven v sovětském koncentračním táboře. Jeho smrt, není dodnes objasněna. Teprve v roce 1954 byl posmrtně rehabilitován.

Knihy:

Beňa Krik (1926)
Marie (1935)
Oděské povídky (1921-1924)
Rudá jízda (1926)

Werke, 1973 (2 díly)
You Must Know Everything, 1969
Západ slunce (Sunset/Sonnenuntergang), 1928
Povídky (1955)
The Lonely Years 1925-1929, 1964
The Forgotten Prose, 1978
The Complete Works Of Isaac Babel, 2001