Bichsel Peter

bichsel_peter.jpg

Peter Bichsel (*24. 3. 1935, Luzern)

Patří k nejvýznamnějším švýcarským spisovatelům 20. století, jak o něm prohlásila Švýcarská zemská knihovna, když jeho odkaz zařadila do svého dědictví. Vystudoval pedagogiku, a než se roku 1968 vydal na dráhu spisovatele, pracoval jako učitel. Psát začal kolem roku 1960 a hned svou prvotinou, útlým svazkem krátkých próz, Paní Blumová by mlékaře vlastně poznat chtěla (Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen, 1964) si získal čtenáře i kritiku.
Už zde se rozeznívá Bichselův melancholický tón, který mu zůstává věrným společníkem jak v jeho románech a krátkých prózách, tak v jeho fejetonech a novinových sloupcích, a neopouští ho, ani když se pustí do vyprávění pro děti. Jak sám říká v jedné ze svých Frankfurtských přednášek o poetice: „kdo nemá sklony ke smutku, je pro literaturu ztracen.“
V českém překladu dosud vyšel pouze Bichselův román Roční období (Jahreszeiten, 1965; česky 1970, Odeon), který se pyšní legendární „Cenou Skupiny 47“ (1967). Se značným zpožděním se teď k němu přidává Povídání pro děti (Kindergeschichten, 1969), které sklidilo v německy mluvících zemích hned po svém vydání ocenění nejvyšší, a sice Německou výroční cenu za nejlepší dětskou knihu (1970).
Po těchto úspěších Bichsel pole krásné literatury na nějaký čas opustil a věnoval se politické esejistice a novinářské práci. Na další porci povídek si čtenáři museli počkat celých patnáct let.
Bichsel sám o sobě rád prohlašuje, že není žádný „velký psavec“, ze všeho nejraději že se nudí. Není divu, že ho kritika zařadila k mistrům malých forem – jeho zatím poslední román Cherubín Hammer a Cherubín Hammer (Cherubin Hammer und Cherubin Hammer, 1999) si svým mistrovstvím v tomto směru u kritiky vysloužil titul „román v pilulce“.

Bibliografie v Česku:
1970 Roční období (Odeon)
2006 Povídání pro děti (Host)

Bibliografie:
1960 Versuche über Gino (Privatdruck)
1964 Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen (21 Kurzgeschichten)
1967 Die Jahreszeiten (Roman)
1969 Kindergeschichten (7 Kurzgeschichten)
1969 Des Schweizers Schweiz (Aufsätze), erweiterte Neuauflage
1989 1974 Stockwerke (Prosa, hg. v. Heinz F. Schafroth)
1979 Geschichten zur falschen Zeit (Kolumnen 1975-1978)
1982 Der Leser – das Erzählen. Frankfurter Poetik-Vorlesungen
1985 Schulmeistereien (Reden und Aufsätze)
1985 Der Busant – von Trinkern, Polizisten und der schönen Magelone (Erzählungen)
1986 Irgendwo anderswo (Kolumnen 1980–1985)
1990 Im Gegenteil (Kolumnen 1986–1990)
1993 Zur Stadt Paris (Geschichten)
1995 Gegen unseren Briefträger konnte man nichts machen (Kolumnen 1990–1994)
1995 Ein Tisch ist ein Tisch
1998 Die Totaldemokraten. Aufsätze über die Schweiz
1999 Cherubin Hammer und Cherubin Hammer (Erzählung)
1999 Am Ende der Revolution - Staaten ohne Citoyens
2000 Alles von mir gelernt Kolumnen 1995–1999)
2002 Eisenbahnfahren (hg. v. Rainer Weiss)
2003 Doktor Schleyers isabellenfarbige Winterschule (Kolumnen 2000–2002)
2004 Das süsse Gift der Buchstaben. Reden zur Literatur
2004 Wo wir wohnen (hg. v. Rainer Weiss)
2004 Von der Erfindung der heiligen Schriften (Rede)
2005 Kolumnen, Kolumnen
2005 Geschichten, kommentiert v. Rolf Jucker