Musil Robert

 musil robert

Robert Musil (1880 – 1942)

spisovatel. esejista.

Jeden z nejvýznamnějších rakopuských romanopisců 20. století. Narodil se v Klagenfurtu, jeho předkové po matce však pocházeli z Čech. Vystudoval strojírenství na Vysoké škole technické v Brně a filozofii na univerzitě v Berlíně, kde promoval kritickou prací o pozitivismu Ernsta Macha.

Během studií v Berlíně vydává svůj první román Zmatky chovance Törlesse (1906, česky 1967), který se setkal s příznivým ohlasem.

Od dvacátých let se věnuje výhradně literatuře; živí se psaním esejů a divadelních kritik pro vídeňské listy.

Již před válkou vydal dvě povídky pod společným titulem Spojování (1911, česky 1991) a roku 1924 vydává další novely v knize Tři ženy (česky 1991).
Přestože v roce 1923 obdržel Cenu Heinricha Kleista za hru Blouznivci a roku 1929 Cenu Gerharta Hauptmanna, má neustále finanční potíže. Je závislý na na podpoře přátel a snaží se získat alespoň nějaké prostředky k vydání sbírky próz s ironickým názvem Pozůstalost za života (1936, česky 1991).

Umírá v Ženevě, kam se v roce 1939 uchýlil do exilu.
Po celou dobu pracoval na svém nejznámějším díle, románu Muž bez vlastností (1930 a 1932, česky 1980), který ovšem zůstal nedokončen.

Zdroj: www.dauphin.cz

Některá česká vydáné:
Zmatky chovance Törlesse, překl. Jitka Bodláková, 1. vyd. 1967,
Pokušení tiché Veroniky, vyšlo v cyklu Povídky. Pozůstalost ze života.
Povídky Grigia, Tonka, Portugalka, vyšlo v cyklu Povídky. Pozůstalost za života.
Muž bez vlastností, překl. Anna Siebenscheinová, 1980 a 1998
Povídky. Pozůstalost za života, překl. Anna Siebenscheinová a Aloys Skoumal, vyšlo spolu s povídkami Drei Frauen a Vereinigungen, 1991 a 2000).
Eseje, překl. Jitka Bodláková, 1969 a 1998