Mezinárodní ideologická konference o tom, jak milovat dítě.

V květnu 2010 se konala v Těšíně akce, která jednoznačně a kriticky poukázala na nedostatky v naší demokratické společnosti a příkře vyhodnotila slaboduchý přístup některých rodičů ke svým dětem. Konečně se národ dozvěděl, že ani netuší, jak milovat děti.

Rozhořčené dámy z Polska a Ostravy se smluvily a zorganizovaly za podpory města Těšína a pod hlavičkou Celé Česko čte dětem ideovovou mezinárodní konferenci o tom jak milovat dítě, která podle organizátorů byla určena pro rodiče, učitele škol, knihovníky, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a širokou veřejnost.

Jak nám sdělily na svých stránkách organizátorky této smysluplné akce: "Vynikající přednášky na téma morálních hodnot, emocí a lásky nenechaly nikoho chladným."
Věřím jim. Kdybych já byl v sále, nezůstanu chladným také.

Děkuji proto níže zmíněným dámám za předletní komediální vstup na českou konferenční scénu a další akci, nad kterou selský rozum zůstává stát a která mi tolik připomíná staré socialistické časy s Marienkou Kabrhelovou a rodičovskými hlídkami Svazu komunistických žen.

Na konferenci vystoupily se svými referáty buditelky:
Irena Koźmińska, zakladatelka a ředitelka Nadace ABCXXI, iniciátorka kampaně "Celé Polsko čte dětem"
Marzena Secomska - Rozenbaum, členka správní rady Nadace ABCXXI
Elżbieta Olszewska, programová ředitelka a členka správní rady Nadace ABCXXI
Eva Katrušáková, ředitelka a zakladatelka obecně prospěšné společnosti "Celé Česko čte dětem"

Zaráží mě skutečnost, že nikde na netu jsem neobjevil ke stažení sborníky nebo dokonce příručky pro své naivní přátelé, kteří dodnes netuší, jak správně milovat své děti. A to ani zdarma !!! Škoda, tak rád bych je rozdával.

Navrhuji proto ZDARMA týdenní výcvik, jak milovat dítě. Jak postupovat:
1. Slavnostně sdělte dítěti, že ho milujete.
2. Přečtěte mu před spaním jeden referát z Mezinárodní konference o tom jak milovat dítě a zdůrazněte, jak je důležité konat podobné konfernece.
3. Opakujte to po dobu sedmi dnů. Vždy s jiným referátem.
4. Diskutujte s ním minimálně 20 minut o problémech, které jsou nastíněny v referátu a využivejte při tom závěry průzkumů veřejného mínění.
5. Zapište si společné závěry diskuse a na konci týdne si sami vyhodnoťte jak se vám daří milovat.

PS: Své závěry zašlete na adresu Mezinárodní konference. Aktivistky - buditelky vše řádně vyhodnotí a vylosují nejaktivněji milované dítě. To odmění novým sborníkem hodnotných přednášek na křídovém papíře. Jako bonus dostane dítě i kýčovitý plakát nebo možná i celý kalendář na rok 2010, jenž v rámci estettické výchovy dětí vydává finační skupina Celé Česko čte dětem.