Bestseller Křižáci od Sienkiewicze. Zakázat. Fakta neslučitelná s názorem EU

Bestseller Křižáci od Sienkiewicze

Politická demence v praxi. Polský poslanec Chmielowski žádal už v roce 2013, aby ze seznamu doporučené školní četby byla stažena kniha „Křižáci“ Henryka Sienkiewicze. Jako hlavní důvod uvádí nejen kruté násilí, které se v knize objevuje, ale i podání historických faktů, které jsou neslučitelné se „širším pohledem Evropské unie“. Někdo si dovolil porazit Němce.

Aby ze sebe neudělal úplného hlupáka, snažil se namluvit, že kniha Henryka Sienkiewicze patří ke skvostům světové literatury, což však nebrání, aby byla dospívající mládeži zakázána.

Poslanecký výstup poukazuje na mimořádný trend poslední doby. A to snahu určitých politických a náboženských kruhů měnit dějiny a potlačovat národní hrdost ve prospěch té evropské. Předpokládá se, že v pozdějším věku postpuberty, už nikdo knihu číst nebude.
Jak by ale poslanec reagoval na fakt, že film Křižáci je volně ke stažení téměř kdekoliv a filmu dá přednost naprostá většina mládeže. Navíc filmový přepis románu patří mezi nejslavnější filmy v Polsku.

Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916),
byl polský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1905 za knihu Quo Vadis. Proslavil se historickými romány. Je autorem monumentální románové trilogie z polských dějin, pojednávající o jedné z nejdivočejších epoch polského království (od poloviny do 70. let 17. století), kdy Polsko bojovalo na život a na smrt s kozáky během ukrajinského Chmelnického povstání, se Švédy a Turky. Trilogie se skládá se tří samostatných děl volně na sebe navazujících a spojených některými postavami: Ohněm a mečem, Potopa a Pan Wołodyjowski.

Román Křižáci vyšel v roce 1900 a popisuje boje mezi Poláky a Řádem německých rytířů. Kniha vrcholí popisem bitvy u Grunwaldu, jedné z nejvýznamnějších bitev středověku vůbec, kdy polsko-litevská vojska porazila křižáky.

Velkofilm Křižáci Krzyzacy 1960
Děj filmu je situován do prvního desetiletí 15. století, kdy vrcholí neshody mezi Řádem německých rytířů a polským králem – a vrcholí bitvou u Grunwaldu. Na pozadí těchto historických událostí se odehrává romantický příběh Zbyska z Bogdance a Jagienky.
{youtuber}pnpodlPMHMk{/youtube}