Quo vadis Europa? Knihy o pomalé sebevraždě západní kultury

Knihy o pomalé sebevraždě západní kultury


Knihy o tom, že Evropa páchá sebevraždu. Lépe řečeno,  její představitelé volení i nevolení se rozhodli, že ji zavraždí. Otázka je, zda se s tím Evropané smíří.

murray podivna smrt evropy

Podivná smrt Evropy: Imigrace, identita, Islám
/ Douglas Murray / překlad Alexandr Tomský
Jedna z nejkvalitnějších knih, popisují zdroje a současný úpadkový trend Západu, který se čím dál víc jeví jako společenská forma dobrovolné sebevraždy. Je známo, že každá snaha zřídit nebe na zemi plodí peklo. Historie je toho plná. Proto i multikulturní báječný svět, který se tak vehementně prosazuje proti vůli většiny, skončí jednou velkou tragédií.
Podivná smrt Evropy. Murrayho tvrdá analýza imigrace, identity a Islámu

valenta nemecko mytus kniha

Německo: mýtus a realita
/ Aleš Valenta

Publikace se zabývá německou politikou posledních dvaceti let. Vlastnímu tématu předchází obsáhlý úvod, objasňující základy politického systému SRN a proměny německého paradigmatu. Klíčem k pochopení německé politiky je její konsensuální charakter, podmíněný permanentním úsilím o překonávání dědictví nacionálního socialismu.
Historik Aleš Valenta. Německo: mýtus a realita

 
zeleny mnislav pokrokem k zaniku apatana

Pokrokem k zániku civilizace

/ Mnislav Zelený Atapana
Výběr novinových článků a blogů z let 1969–2017 známého českého etnologa Mnislava Zeleného-Atapany je nejen o jeho osudném vztahu ke kultuře a filosofii amazonských indiánů, ale velmi kriticky se vyjadřuje se k problému globalizace, bere si na mušku úředního molocha EU i politickou korektnost, terorismus, migraci, naši politickou reprezentaci, lidskou neomalenost a nepokoru a údajnou xenofobii.

breviar pozitivni anarchie vondruska vlastimil

Breviář pozitivní anarchie
/ Vlastimil Vondruška

Na základě faktů přesvědčivě dokazuje, že se na cestě, kterou v posledním desetiletí kráčí evropská společnost, opakují fatální chyby našich předků. Mnohé z toho se nám samozřejmě líbit nemusí, ale Adam a Eva byli kdysi vyhnáni z ráje a od té doby se nikomu nepodařilo se tam vrátit. A rozhodně se to nemůže povést současným vládcům, kteří mnohdy činí nesmyslné kroky. Naše momentální směřování dle autora do ráje rozhodně nevede, přesto tato kniha nešíří poplašné zprávy, ale je „pouze“ vynikající historickou analýzou.
Breviář pozitivní anarchie Vlastimila Vondrušky aneb barbaři na hranicích

browne uprk rozumy

Úprk rozumu / Politická korektnost a smrt veřejné rozpravy v moderní Británii
/ Anthony Browne

Známý britský novinář Anthony Browne se ve svém eseji zabývá jedním z klíčových fenoménů současného veřejného života - politickou korektností.Na rozdíl od ostatních textů, které se k politické korektnosti staví kriticky, však neulpívá na okrajových jevech, jakými jsou leckdy komicky neústrojná "korektní" pojmenování.
Politickou korektnost chápe jako ideologii, jež výrazně formuje nejen vyjadřování, ale hlavně myšlení a postoje jednotlivců i skupin, zvláště těch mediálně a politicky aktivních. Kde se vzala ideová struktura, v jejímž jménu je moderní západní člověk ochoten tolerovat cenzuru a autocenzuru? Jaké jsou její kořeny? A komu a čemu v konečném důsledku slouží? To jsou jen některé z velmi provokativních otázek, jež si autor v této knize pokládá.

Úprk rozumu aneb kde a jak končí fanatická politická korektnost?


hampl prolomeni hradeb kniha

Prolomeni hradeb
/ Petr Hampl
Kniha nezávislého sociologa Petra Hampla Prolomení hradeb představuje milník v chápání příčin migrační krize a celkových kulturních, sociálních a ekonomických problémů, kterými Západní civilizace prochází. To není jen názor autorových přátel, ale i řady intelektuálních kapacit.
Autor staví na dosavadních poznatcích, ale hledá jejich hlubší kořeny.
Sociolog Petr Hampl a jeho zakazovaný bestseller Prolomení hradeb

tainter kolapsy slozitych spolecnosti

Kolapsy složitých společností
/ Joseph A. Tainter 
Americký archeolog, antropolog a historik Joseph A. Tainter se ve své nejznámější práci zabývá otázkou, proč se v minulosti zhroutily mnohé říše, státní útvary či jiné složité organizační formy lidské společnosti.
Nejprve uvádí téměř dvě desítky případů kolapsu a podává přehled teorií, jejichž prostřednictvím se během uplynulých dvou tisíc let kolapsy vysvětlovaly. Poté vytváří vlastní, široce aplikovatelnou teorii kolapsů (kolapsy jsou v ní vysvětleny poklesem mezních výnosů investic do složitosti). Prostřednictvím detailních studií kolapsu římské a mayské říše a americké kultury Chaco pak ověřuje platnost svého modelu a objasňuje fungování dezintegračních procesů. V závěrečné kapitole se zamýšlí nad tím, zdali kolaps nehrozí také současné společnosti, což je jedna z otázek, které člověka jedenadvacátého století znepokojují.