Dana Visalli. Největší nebezpečí pro ekologii jsou války a lidská tupá poslušnost

Americký ekolog Dana Visalli

Jedině člověk dokáže strávit tu skutečnost, že jsme spáchali genocidu na 3,5 milionů Vietnamců a že jsme navíc zničili i jejich životní prostředí.

A vezmeme-li při tom v úvahu i skutečnost, že jsme k rozpoutání těchto činů neměli absolutně žádný důvod, uvědomí si člověk, jak disfunkční a destruktivní lidské myšlení, nevyjímaje pochopitelně myšlení lidí z takzvaného vedení státu, může být.

Při čemž je důležité vzpomenout, že vietnamská válka vůbec nebyla izolovaným jevem.
1. Před zničením Vietnamu jsme „vylidnili“ severní Koreu.
2. Patnáct let po Vietnamu jsme vybombardovali Irák.
3. A během 20ých let 21 století bombardujeme už pět zemí současně.
Největším nebezpečím pro ekologickou udržitenost světa a posvátnost lidského života je vláda USA a masy nemyslících amerických mladých mužů, kteří vycházejí vstříc nabídce této vlády, protože nemyslí, a ve své vykořenosti hledají právě ve vojenské uniformě cestu zpět k identifikaci s národním celkem.

Občanská neposlušnost není náš problém. Náš problém je občanská poslušnost.
Naším problémem je, že lidé na celém světě poslechli diktát vůdců své vlády a šli do války a miliony byly zabity kvůli této poslušnosti.
Howard Zinn

Dalším naším problémem je pověrčivá, téměř až nábožná úcta k vnějším autoritám.
Víme, že moc korumpuje, ale setrváváme v tom, že pouhé smrtelníky umisťujeme do pozic nadaných naprosto extrémní moci.

V této situaci lze globální situaci zlepšit jedině za předpokladu, že my sami převezmeme odpovědnost za naše životy a nenecháme se už dále vodit za nosy takzvanými vůdci korumpovánými pozicemi moci, do kterých jsme je my sami posadili.

http://www.informationclearinghouse.info/article41733.htm
Celý článek v ANJ najdete na International Clearing House

http://www.paulcraigroberts.org/2015/05/02/washington-great-danger-world/