Válka ve Vietnamu a věčný válečný hyenismus USA

Válka ve Vietnamu

Jsem na cestě Vietnamem se skupinou amerických veteránů z vietnamské války, kteří nyní žijí ve Vietnamu a pracují na řešení některých hlubokých lidských problémů, které stále způsobuje válka, která skončila před 40 lety.

Tito muži, známí jako VFP Hoa Binh Chapter 160, pracují na pomoci lidem, kteří jsou stále zmrzačeni odhadem tři miliardy kg bomb svržených Spojenými státy na Vietnam během války, které v té době nevybuchly. Na Vietnam bylo svrženo 7 milionů tun bomb a odhadem 10 % z nich nevybuchlo.

Kromě toho tito američtí veteráni pracují na pomoci některým z přibližně 1 milionu lidí (odhad Červeného kříže z Vietnamu) lidem narozeným s genetickými vadami nebo jinak postiženým nebo ve špatném zdravotním stavu v důsledku vystavení 20 milionům galonů toxických herbicidů rozprášených na jihovietnamské území. tropické deštné pralesy potraviny a plodiny.
Primárním použitým herbicidem byl Agent Orange, který obsahuje známý karcinogenní dioxin. Zatímco US Environmental Protection Agency popírá, že by dioxin byl mutagen (způsobující mutantní geny), míra vrozených vad ve Vietnamu se od války zčtyřnásobila.

vietnam valka agent orange

Navštívili jsme řadu obětí nevybuchlé munice a toxických herbicidů, což přináší lidské rozměry utrpení, bídy a smrti, které jsou nevyhnutelným dědictvím války.
Primárními příčinami explodující válečné munice jsou dnes farmáři pracující na svých polích a sběrači kovového šrotu. Kovový šrot může vesničanovi vydělat až 75 dolarů ročně – smysluplná suma peněz pro chudé a jeden z mála zdrojů příjmu, který mají k dispozici.
Nguyen Xuan Thiet v provincii Quang Tri vydělal část svého ročního příjmu na podporu své rodiny sběrem a prodejem kovového odpadu. V roce 2005 našel minomet a při pohybu s ním explodoval a odstřelil mu obě nohy a jednu ruku. Dva roky po návratu z nemocnice byl zcela neschopen. Projekt RENEW sponzorovaný VFP mu nyní dodal protézu, která mu umožňuje chodit. Jeho rodina je tak chudá, že i přes tragédii, která otce potkala, pokračuje ve sběru šrotu.

Přátelství Village kousek od Hanoje je zařízení pro oběti Agent Orange, které bylo zahájeno americkým veteránem z vietnamské války, George Mizo, který později zemřel při kontaktu s Agent Orange.
Vesnice se v současné době stará o 150 lidí, mnoho z nich o děti těžce postižené s genetickými vrozenými vadami, o kterých se předpokládá, že pocházejí od Agent Orange.
Vzdělávání začíná na nejzákladnější úrovni, učí tělesně a/nebo mentálně postižené děti používat toaletu a jinak se udržovat v čistotě. Pokročilejší studenti by se mohli naučit vařit a jak se věnovat řemeslu, které jim nabídne nějaký příjem.
V současné době je ve Vietnamu asi 125 000 dětí s vrozenými vadami, o kterých se předpokládá, že souvisejí s Agent Orange, takže práce Vesnice přátelství sotva poškrábe povrch hlubin nouze. Toto je třetí generace takových dětí;

Navštívili jsme také sedmičlennou rodinu Tran Van Tram.
První syn narozený rodičům této rodiny, kterému je nyní 30 let, bylo zdravé dítě. Další čtyři narozené děti mají těžké psychické a fyzické vrozené vady. Nemohou ani stát, ani chodit, takže se plazí po domě s pevnýma nohama. Protože jejich mozek nikdy plně nevyvinul nic, nemohou se zapojit do okolního světa.
Nedokáži se o sebe postarat, stýkat se s ostatními ani vykonávat jakoukoli práci. Tyto děti jsou ve věku od 18 do 28 let, takže rodiče se o své totálně nemohoucí potomky museli po celá ta dlouhá léta starat, většinou bez jakékoli pomoci. Vietnamští rolníci jsou často špatně vzdělaní a žijí s mnoha pověrami, takže je běžné, že mají pocit, že jejich postižené děti jsou trestem za nějakou životní chybu.

V této části Vietnamu je intenzivní období dešťů, a proto, aby tyto děti mohly využít nedaleký přístavek, musely se tam dostat přes bahno; zbídačení rolníci si nemohou dovolit domácí úpravy.
Projekt RENEW zjistil, že útrapy této rodiny musely a pracovaly na zmírnění jejich břemene, včetně vybudování kryté cementové cesty k toaletám pro děti. Otec promluvil, aby vyjádřil své hluboké uznání tomuto malému daru od amerických veteránů z Vietnamu. Když se matka přidala k rodině kvůli společnému snímku, neutišitelně plakala. Otec řekl, že plakala slzy radosti, ale je pravděpodobnější, že byla ohromena roky dřiny, když se starala o své čtyři neschopné děti, a dojatá přítomností jediných znepokojených cizinců, se kterými se kdy setkala.

Mladý pár v Aloui měl před 17 lety dceru s vážnými vrozenými vadami; pak před čtyřmi lety otec zemřel na krevní onemocnění.
Protože zde její dcera nemůže ovládat tělesné funkce, nemůže stát ani chodit, tráví svůj život na dřevěné paletě v rodinné kuchyni/chlévě (rodinná prasata jsou poblíž).
Skupina podporovaná VFP s názvem Hearts of Hue objevila tuto rodinu a vymyslela plán, který matce umožní získat přístup k příjmu a smysluplné práci. Dodali rodině březí hovězí krávu a poučili je, jak se o zvíře starat. Původní kráva byla oceněna na 800 dolarů a tele lze po roce prodat za 700 dolarů – na vietnamském venkově královskou částku. Také instruují rodinu, jak pěstovat produktivní krmivo pro zvířata, a postavili zastřešenou ohradu, kde může dobytek zůstat pod krytem v období dešťů. Rodina, která byla zničena následky války, tak získala novou naději na slušný život.

Kromě neocenitelného množství utrpení a smrti, které válka a její následky způsobily vietnamskému lidu, byla zkáza, kterou Spojené státy způsobily zemi, vzduchu a vodám Vietnamu, extrémní.
" Od té doby, co Římané osolili zemi po zničení Kartága, se národ tak nesnažil navštívit válku s budoucími generacemi," napsal Ngo Van Long o válce USA proti Vietnamu. Škody nebyly náhodným vedlejším produktem války, ale součástí opotřebovací strategie, která záměrně usilovala o vyhnání rolníků do měst s cílem připravit Frontu národního osvobození o populační a potravinovou základnu a bezpečná džungle.

"ŘEKNĚTE VIETNAMCŮM," ŘEKL GENERÁL CURTIS LEMAY, "ŽE JE VYBOMBARDUJEME ZPĚT DO DOBY KAMENNÉ."

Velká část Vietnamu se změnila na „zóny volného ohně“, do kterých se řítily nesmírné tonáže výbušnin a herbicidů.
Záměrem bylo rozdrtit rolnickou armádu rozmařilým používáním technologicky vyspělých zbraní a technik. To zahrnovalo skutečně masivní bombardování venkovských oblastí, chemické a mechanické ničení lesů, rozsáhlé ničení úrody, ničení skladů potravin, ničení nemocnic a rozsáhlé vysídlení obyvatelstva; zkrátka masivní, záměrné narušení jak přírodních, tak lidských ekologií regionu. 5 milionů hektarů, více než 40 % rozlohy Jižního Vietnamu, bylo zničeno nebo vážně poškozeno.

Stroje známé jako Římské pluhy byly oblíbené u amerických vojáků.
Jednalo se o velké buldozery vybavené nabroušenými deset stop širokými lopatkami. Několik z nich se probilo lesy, spojených obrovskými řetězy a vyvrátilo vše, co jim stálo v cestě. Římské pluhy zcela odstranily stromy a výrazně narušily ornici na 325 000 hektarech, tedy 3 % lesů jižního Vietnamu.

Flóra a fauna Vietnamu utrpěla hluboké ztráty nejprve v důsledku ničení lesů země během války, po čemž následovaly potřeby rostoucí populace zbídačených a traumatizovaných lidí.
Zde je ukázka aktuálního stavu některých velkých savců ve Vietnamu:
1) Nosorožec krátkorohý – vyhynul ve Vietnamu v roce 2011.
2) Tygr indočínský – odhadem 10–20, které ve Vietnamu zůstalo v roce 2010
3) Kouprey-avelmi velký kopytník vážící až 2000 liber, byl poprvé objeven vědeckou komunitou v roce 1937 a nyní ve Vietnamu vyhynul.
4) Saola – skot žijící v lese, nalezený pouze v Laosu a Vietnamu, byl objeven vědou v roce 1992. Mezitím byl ve Vietnamu spatřen pouze jeden, který zemřel v zajetí.
5) Asijský slon – dříve hojný ve Vietnamu, odhaduje se, že v zemi žije 75 divokých slonů a očekává se, že tam do 10 let vyhynou.
6) Primáti – Pět z 19 druhů primátů ve Vietnamu je na seznamu 25 nejkritičtěji ohrožených primátů na světě, včetně langura zlatohlavého (na světě zbývá asi 60), langura Delacourova (zbývá asi 200), langura šedohlavého Douc (600), opice tuponosá (250) a gibbon černochocholatý východní (110).

Pokud člověk vstřebá skutečnost, že jsme spáchali genocidu na 3,5 milionu Vietnamců, které jsme zabili v americké válce (toto číslo je jedním z nejnovějších odhadů), a ekocidu na přírodním prostředí Vietnamu, vezmeme v úvahu, že pro válku nebyl žádný důvod, člověk si plně uvědomuje, jak dysfunkční a destruktivní může být lidská mysl a takzvané „vedení“.

Je důležité připomenout, že válka ve Vietnamu není ojedinělou událostí.
Jak jsem psala ve své předchozí eseji v této sérii (kterou si můžete přečíst online, když si vygooglíte „Válka je Boží způsob výuky zeměpisu“), těsně před zničením Vietnamu jsme vyhladili Severní Koreu; 15 let po Vietnamu jsme bombardovali Irák. Dnes bombardujeme pět zemí současně.

Největším nebezpečím v dnešním světě pro ekologickou integritu biosféry a posvátnost života je vláda Spojených států a masy bezduchých mladých mužů, kteří plní její příkazy, nejsou schopni myslet za sebe a hladovějí po identitě uniformy.
Pokud se vám to zdá jako radikální prohlášení, přečtěte si znovu předchozí odstavec. Na hlubší úrovni je problémem pověrčivá, téměř náboženská reakce lidské mysli na vnější autoritu. Víme, že moc korumpuje, ale vytrvale stavíme pouhé smrtelníky do pozic extrémní moci.
Globální situace se zlepší pouze tehdy, když převezmeme odpovědnost za své finanční, etické a ekologické životy a přestaneme se nechat vodit za nos takzvanými vůdci, kteří jsou nevyhnutelně zkorumpováni mocenskými pozicemi, do kterých jsme my sami. polož je.

Občanská neposlušnost není náš problém. Náš problém je občanská poslušnost. Naším problémem je, že lidé na celém světě poslechli diktát vůdců své vlády a šli do války a miliony byly zabity kvůli této poslušnosti.
Howard Zinn

Každá tyranie musí být nutně založena na všeobecném všeobecném přijetí. Stručně řečeno, většina lidí sama, ať už z jakéhokoli důvodu, souhlasí se svou vlastní podřízeností... Pokud jsme vedli svůj život způsobem, který zamýšlela příroda a lekce od ní, měli bychom být intuitivně poslušní svých rodičů; později bychom měli přijmout rozum jako svého průvodce a stát se otroky nikoho .
Etienne De La Boetie, The Politics of Obedience, napsáno v roce 1552

Historie ukazuje, že většina lidských bytostí doslova raději zemře, než aby objektivně přehodnotila systémy víry, ve kterých byli vychováni.
Průměrný muž, který čte v novinách o válce, útlaku a nespravedlnosti, se bude divit, proč taková bolest a utrpení existuje, a bude si to přát do konce. Pokud mu však bude naznačeno, že jeho vlastní víra přispívá k neštěstí, téměř jistě takový návrh bez dalšího přemýšlení odmítne...
Larken Rose, Nejnebezpečnější pověra

Dana Visalli je americký biolog.
Článek z roku 2015

Poznámky:

Film: The Boy with No Face- https://www.youtube.com/watch?v=C2O7Sp-DoPo (full film)

Film: Lighter Than Orange- https://www.youtube.com/watch?v=wSn02VKm6Ek (3 minute trailer; highly recommended)

Book: Kill Everything That Moves: The Real American War in Vietnam by Nick Turse (required reading)

Book: The Most Dangerous Superstition by Larken Rose (on the question of authority)

Essay on Etienne de la Boetie’s book The Politics of Obedience www.lewrockwell.com/rothbard/rothbard29.html

Friendship Village- http://www.vietnamfriendship.org/

VAVA- Vietnam Association for Victims of Agent Orange http://vava.org.vn/?lang=en

RENEW- Restoring the Environment and Neutralizing the Effects of War- http://landmines.org.vn/