Panuška Jaroslav

 panuska150.jpg

Jaroslav Panuška (*3. 3. 1872, Hořovice - †1. 8. 1958, Kochánov)

malíř, ilustrátor

člen SVU Mánes, Jednoty výtvarných umělců

Ocenění: 1955 – zasloužilý umělec

Vystudoval Akademii v Praze u prof. Maxmiliána Pirnera a Julia Mařáka.
V malířské profesi převážně krajinář, v ilustraci pohádkové motivy, které jsou i na dnešní dobu pozoruhodné. Z historických ilustraci lze ještě dnes objevit ilustrované sešity hradů. Část potomků žije dodnes v Lipnici, kde se legendárně sešel s Jaroslavem Haškem.

Bibliografie: (jen výběr)

Machar Josef Svatopluk: Boží bojovníci, 1896
Jaro (almanach pro mládež, kolektiv autorů), 1900
Šlejhar J. K. Povídka z výčepu, 1908
Rudolfinum (kolektiv), 1913
Říha Václav: Pohádka o třech podivných tovaryších, 1917
Říha Václav: Letní noc, 1918?
Herben Jan: Hostišov, 1918
Poe Alana Edgar: Dobrodružství Arthura Gordona Pyma, 1923
Štorch Eduard: Lovci mamutů, 1923
Chvála Alois: 56. jarní výstava Jednoty uměmců výtvarných v Praze, (kolektiv), 1930
Poláček Karel: Pan Selichar se osvobodil, 1933
Katalog souborné výstavy obrazů Prof. Jul. Mařáka a jeho žáků, 1934
Promberguv salon umění v Olomouci, (kolektiv) 1942
VIII. členská výstava Spolku výtvarníků,(kolektiv) 1944
Masaryková Anna: Český národ Rudé armádě (kolektiv), 1946
Stejskal Vladimír: Paleta s vínem, 1953
Němcová Božena: Babička, 1955
Sté výročí narození Jaroslava Panušky, 1972
Boučková Jitka: Jaroslav Panuška, 1978
Kaván František: Přesýpání nálad, 1989
Kaván František: Jaroslav Panuška, 1989
Hanel Olaf: Jaroslav Panuška, 1994 (katalog)
Švanda Jaroslav. Jaroslav Panuška – malíř, který svým dílem patřil Vysočině, 2003

panuska450.jpg