Pilař Radek

pilar

Radek Pilař
(*23. 4. 1931, Písek – †7. 2. 1993, Praha)

Byl významný představitel českého výtvarného umění. Věnoval se ilustracím, grafice, malbě, filmové tvorbě, režii. Vystudoval Akademii výtvarného umění v Praze u pana profesora Vlastimila Rady. Byl malířem, grafikem, ilustrátorem, fotografem, scénografem, scenáristou, výtvarníkem i režisérem animovaných filmů. Do povědomí široké veřejnosti se zapsal jako autor znělky televizního Večerníčku v roce 1965 a jako tvůrce kresleného seriálu O loupežníku Rumcajsovi podle Václava Čtvrtka. Později spolupracoval s hudebním divadlem Semafor, se Státním nakladatelstvím dětské knihy, Československou televizí i Krátkým filmem. Založil obor animované tvorby na FAMU v Praze. Je čestným občanem Jičína. K jeho nejznámějším dětským kresleným postavičkám patří loupežník Rumcajs z díla spisovatele Václava Čtvrtka a postava Večerníčka uvádějící od roku 1965 stejnojmenný pořad pro děti.

Radek Pilař v datech:

1946 nástup na reálné gymnásium v Písku
1950 - 1956 studium na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. Vlastimila Rady
1959 spolupráce s divadlem Semafor na Smoljakově úpravě "Ukradeného měsíce" L. Aškenázyho; začíná se zúčastňovat kolektivních výstav
1963 cesta do Paříže; vytváří první filmové experimenty ovlivněné pop artem; začíná spolupracovat se SNDK v Praze jako ilustrátor
1965 první kresby a návrhy pro znělku TV Večerníčku pro děti; spolupráce s Čs. televizí a Krátkým filmem; filmový experimet Písnička pro sklíčka; člen SČSVUO loupežníku Rumcajsovi

1966 začíná spolupracovat na kresleném seriálu V. Čtvrtka "O Rumcajsovi", který se rozroste na 53 dílů
1969 zrušeno jeho členství v SČSVU
1970 cena za nejlepší inscenaci pro děti, Mahenova činohra Brno
1973 cena festivalu animovaných filmů v Quadajaře, Mexiko; Rytíř Řádu Úsměvu, Polsko
1975 v knize "Slunečnice", Blok Brno, jsou poprvé publikovány fotoasambláže; spolupráce s T. Pěkným na filmu Dobrodružství kapitána Kuka - experimentální film, mohl být promítán až v roce 1990; čestné uznání vládní populační komise za výraznou tvorbu pro děti
1976 cesta do Japonska; čestné uznání Českého literárního fondu za seriál "Kluci, pozor, červená"; na čestné listině Andersenovy ceny; spolupráce s divadlem J. Mahena v Brně na scénografii pohádek V. Čtvrtka ve zpracování S. Lichého, E. Brylla, K. Gärtnera
1977Ars film Kroměříž, Paví pero
1979 spolupráce se slovenskou televizí na kresleném filmovém seriálu "Dívejte se"
Radek Pilař s Václavem Bedřichem vyprávějí, jak vzniká animovaný film,

19811980 pokračování v obrazovém průzkumu fotoasambláže, které spojuje s malbou
1981 ocenění "Ilustrátor roku", Opava
1982 bronzová medaile IBA, Lipsko; cesta do Stockholmu, tam přiváží poetický animovaný film "The Time" a ve spolupráci s IVOS Stockholm a Svenska film institut vznikají tři filmy v názoru video
1983 za honorář si zakupuje videokameru a VTR, vznikají první přímé experimenty
1985 ve spolupráci s režisérem a profesorem B. Pojarem, J. Jarošem, J. Kubíčkem zakládá na FAMU v Praze obor animované tvorby
1987 práce na videokompozicích Musica picta
1988 organizační práce na přípravě prvního setkání tvůrců videa a počítačové animace v Praze; účast na realizaci "Den videa" v Mánesu u příležitosti výstavy "Pražský salón 88"
1989 garantem videoinstalace Československý listopad v Mánesu; vede skupinu videotvorby o událostech 17. - 20. listopad v Praze; cena za nejlepší animovaný film "Stříbrný tanečník", Festival krátkých filmů Huesca 89; člen spolku grafiků Hollar, člen ASIFA, člen UVU
1990 účast na festivalu v Clermont Ferrnand ve Francii, kde mu bylo umožněno vybudovat vlastní projekci videa; založil obor videa a intermediální tvorby na FAMU v Praze, kde působil jako pedagog; čestný občan města Jičína
1991 předseda ASOCIACE videa a intermediální tvorby; návrh na založení AV centra kultury v Praze; spoluzakladatel katedry Animované tvorby FAMU Praha a atelieru video tvorby na FAVU Brno
1993 cena na VII. videofestivalu v Berlíně; 7. února umírá na infarkt v Praze
1996 cena za celoživotní dílo - nakladatelství Albatros Praha


Filmografie Radka Pilaře od roku 1980

1962/1983 Pinus - destrukční animace R. Pilaře z 60 let v předmětové projekci s hudbou skupiny Rezident A.C.E.V., vlastní produkce
1964/1983 Botička - demosnímek. Autentické video-animace, předmětová projekce, zpracování kamerou s hudbou skupiny Rezident, vlastní reprodukce
1978-1984 Pozrite sa - seriál 13 dílů TV, vyrobený v Bratislavě. Hudba K. Svoboda, námět J. Pacovský, R. Pilař, režie R. Pilař
1980-1984 13 dílů (39-52) seriálu O Rumcajsovi, režie L. Čapek, výtvarník R. Pilař, produkce TV, Krátký film Praha
1982 The time - poetický snímek ve spolupráci s produkcí IVOS Stockholm, animovaný film, video přepis
1983 In Applena Bör en Decka - tři filmy v názoru video ve spolupráci s IVOS Stockholm a Svenska film institutem
1985 Jiří Škoch - fotografie na kamenech - z výstavy čtyř výtvarníků v prostředí Putimské brány, autorská práce
1985 Jaroslav Papoušek - Petr Černý, Hoří má panenko, Hogo fogo Homolka atd. - improvizovaná výstava na dvoře chalupy v Čimelicích. Autorská práce. Autenticamera edit video, vlastní produkce
1985 Jaroslava Pešincová a František Štorek - výstava v Díle ve Zlaté uličce v Praze a zkouška divadelního souboru Litothalia, autorská práce, A.C.E.V., vlastní produkce
1985 Videograf - proud vody zpracovaný graficky kamerou se stylizovanou hudbou L. Beethovena, autorská práce, A.C.E.V., vlastní produkce
1984 Modré ozvěny - elektronická hudba, autorská práce, A.C.E.V., vlastní produkce
1985 Voda - hudba tria A. Vitouše, demosnímek, A.C.E.V., vlastní produkce, autorská práce
1985 Grafika podzimu - improvizovaná výstava v lese ze série podzim - pokus o prezentaci grafiky v přírodním prostředí, o její splynutí s přírodou, A.C.E.V., vlastní produkce
1985 Velká dětská symfonie H. Romberga - I. verze, "Rondo", námět J. Brukner, J. Pilka, R. Pilař, obraz a režie R. Pilař, produkce Music video Suprafon
1985 Výtvarníci UP do 35 let - záznam výstavy užitého umění v Mánesu a náhodné setkání s hudbou M. Pavlíčka, Stromboli a V. Havla, produkce obor video a ČSVU
1986 Vojta Havel - koncert pro jednoho člověka - improvizace na violoncello na zahradě J. Papouška, A.C.E.V., vlastní produkce, autorská práce
1987 Jindřich Hégr, akad. malíř - Lipový betlém, A.C.E.V., vlastní produkce, autorská práce
1987 Zrcadlo času - komponované video, hudba M. Pavlíček, M. Kocáb - 1. a 2. graficky zpracovaná verze, obraz a režie R. Pilař, produkce Music video Suprafon
1987 Musice Picta - Čas slavnosti - elektronický záznam a zpracování lidové střelnice s použitím manuální animace, pixilace a počítačové režie s hudbou O. Respigniho (La befana), hraje Česká filharmonie, obraz a režie R. Pilař, produkce Music video Suprafon
1987 Musica picta - Čas smutku - komponované video - lidové loutkové divadlo a Braunův Betlém s hudbou J. Suka (Radúz a Mahulena), námět J. Brukner, R. Pilař, J. Pilka, výtvarník obrazu a režie R. Pilař, produkce Video Music Suprafon
1988 Salon II - s hudební interpretací J. Koubkové, A.C.E.V., vlastní produkce, autorská práce
1988 Výstava Pravoslava Rady v Bechyni - a setkání s hudbou M. Kocába, produkce R. Pilař, P. Rada
1988 Musica Picta - Čas něhy - vizualizace skladby F. Chopina v provedení klavíristy M. Klíčníka s použitím animace a autentických prvků, námět R. Brukner, R. Pilař, J. Pilka, obraz a režie R. Pilař, produkce Music video Suprafon
1988 Svět lidí, svět názorů, animovaná znělka vytvořená pro serii pořadů na hudbu J. Svobody metodou insert video only
1988 Člověk a myšlení - animovaná znělka pořadu "22", vytvořená na hudbu J. Svobody metodou insert video only
1988 Botička - animovaný film na téma čas. Hudba S. Havelka, námět a scénář J. Brukner a R. Pilař, výtvarník a režie R. Pilař, produkce Studio J. Trnky Praha
1989 Musica Picta - Čas tance - citace animovaného kresleného filmu, zpracovaný videorežií Gemini ze série "Pozrite sa" s hudbou A. Dvořáka, obraz a režie R. Pilař, námět J. Brukner, R. Pilař, J. Pilka, produkce Video Music Suprafon
1988 Keramika - střihové video z výstavy v Paláci kultury, hudba Z. Rytíř, námět F. Kšajt, R. Pilař, produkce Orbis, obor keramiků a video SČVU, výtvarník obrazu a režie R. Pilař
1989 Dřevo a kámen - střihové video z prací litografů, hudba Z. Rytíř, námět F. Kšajt, R. Pilař, obraz a režie R. Pilař, produkce Orbis
1989 Velká dětská symfonie H. Romberga ze zámeckého archívu v Rodnici, vizualizace hudby z přírodních autentických materiálů a s použitím animace a režijního zpracování, námět R. Brukner, J. Pilka, R. Pilař, obraz a režie R. Pilař, produkce Video Music Suprafon
1989 Mánes v listopadu 89 - výpověď výtvarných umělců (Sopko, Demartini, Nešleha, Šuhájek, Kolíbal, Viková, Milkov a další) - Atmosféra Mánesa a dne stávky, ve spolupráci I. Tatíčka, vlastní produkce
1989 Čas zkoušky - ladění nástrojů a příprava na koncert Vojty Havla v atmosféře listopadu 89, vlastní produkce
1990 Čas zastavení - výtvarné zpracování části 2. věty a symfonie L. van Beethovena z koncertu OF, spolupráce s Music video Suprafon
1990 Musica Picta - hodinový uzavřený pořad vizualizované vážné hudby určené k výchově slyšení a vidění, námět J. Brukner, R. Pilař, J. Pilka, obraz a režie R. Pilař, produkce Music video Suprafon
1990 Lemberk 90 - komponovaný videodokument s hudbou Ireny a Vojtěcha Havlových, autorské dílo vlastní produkce ve spolupráci s archivem oboru VHS

Zdroj Wikipedia, CTV, Citarny

pilar rumcajs mamka

pilar mamka rumcajs

pilar radek rumcajs mamaka cipisek

pilar kun divadlo