Cikánová Karla

 cikanova150.jpg

Karla Cikánová (*2. 6. 1941, Praha)

Mgr., odb. asistentka, učitelka výtvarné výchovy
Odbornou asistentkou na katedře výtvarné výchovy
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od r. 1995
Vyučovala předměty : didaktika výtvarné výchovy, výtvarné vyjadřování, kurz Vv v přírodě, vede souvislé pedagogické praxe studentů oborového studia a diplomové práce studentů

Karla Cikánová, rozená Procházková, se narodila v Praze, prožila dětství v Mělníce a v Žatci, maturovala v r. 1958 na tehdejší jedenáctiletce v Lounech. Vysokou školu pedagogickou absolvovala v roce 1962 s aprobací český jazyk a výtvarná výchova u Profesorů Karla Lidického, Martina Salcamana, Cyrila Boudy, Zdeňka Sýkory. V roce 1968 ukončila čtyřsemestrové postgraduální studium na filosofické fakultě UK.
Učitelskou praxi zahájila v roce 1962 na Střední všeobecně vzdělávací škole v České Kamenici a krátce působila externě i na tehdejším Pedagogickém institutu v Ústí nad Labem. V letech 1964 až 1995 vyučovala na ZŠ Londýnská v Praze, přitom téměř 15 let jako fakultní učitelka. Aktivně se podílela na činnosti organizace INSEA : pomáhala již při přípravě a realizaci jejího světového kongresu v Praze v r. 1966, účastnila se pak i sympozií, spolupracovala s ČSKI.
Soubory prací svých žáků se podílela na několika světových výstavách při kongresu INSEA a sama koncipovala a organizovala četné tematické výstavy prací žáků své školy v Praze (např. 2 x v galerii nakladatelství Albatros, v galerii v Nerudově ul. aj.), v Kaplicích, Plzni, Holicích, Karlových Varech, Hradci Králové v divadle Drak, Brně aj., ale i v Sofii, Varšavě a Lublinu.
Publikuje od roku 1964. V současné době při své práci na katedře, kde se věnuje svým diplomantům, recenzní činnosti a svým praktickým disciplinám a možnostem jejich aplikace do pedagogické praxe, i nadále pokračuje v rozsáhlé přednáškové činnosti mimo pražskou PedF UK ve spolupráci s krajskými Pedagogickými centry.
Pokračuje i ve své publikační činnosti. Je autorkou metodických statí pro nakladatelství RAABE, RAABík a cca devadesáti odborných časopiseckých článků (zejména v časopise Estetická/Výtvarná výchova, kde je členkou redakční rady) a především autorkou pěti knižních publikací :

Kreslete si s námi, , Praha, Aventinum 1992, 2. vydání 1997
Malujte si s námi, Praha, Aventinum, 1993, 2. vydání 1996
Objevujte s námi tvar, Praha, Aventinum 1995
Objevujte s námi textil, Praha, Aventinum 1996
Tužkou, štětcem nebo myší, Praha, Aventinum 1998

Všechny publikace byly vydány v zahraničí v anglické mutaci, dvě z nich vyšly též v německé a jedna ve francouzské jazykové verzi.
U příležitosti "Veletrhu učebnic a pomůcek v Kroměříži V." v roce 1996 byla nakladatelství Aventinu za knihy Karly Cikánové udělena cena „Inspiromat roku 1996“.
V roce 1998 byla autorce za publikaci Tužkou, štětcem nebo myší udělena "Zlatá stuha 1998" Klubem literatury pro mládež při obci spisovatelů, Klubem ilustrátorů dětské knihy, Českou sekcí IBBY a Nadací Oty Hofmana.

Karla Cikánová má za sebou 7 autorských a skupinových výstav z vlastní malířské a grafické tvorby, poslední v Praze v galerii Scarabeus v březnu 2003.
Píše drobnou poezii a krátké pohádky pro motivaci dětí k výtvarným činnostem, z nichž čtyři jsou součástmi vydaných metodických materiálů pro nakladatelství RAABE (in. Paci, paci, pacičky, Ruce – nástroj nástrojů, O šesti barvách duhy, Oživlé předměty). Pohádky i poezie byly původně zamýšleny jako tvorba pro čtyři vnoučata Ondru, Elišku, Terezku a Kryštofa. 

Převzato ze sborníku katedry Vv PedF UK s aktualizací k 15.2.2005
K. Cikánová