Brikciusová Anna

 brikciusova anna

Anna Brikciusová

básnířka, violoncellistka

Violoncellistka, básnířka a spisovatelka Anna Brikciusová se narodila v Praze, v rodině s bohatým kulturním zázemím. Hře na violoncello se začala věnovat již v raném dětství. Po violoncellových studiích na Konzervatoři v Praze u prof. Jaroslava Kulhana a prof. Viktora Moučky absolvovala ve violoncellové třídě pod vedením prof. Vladana Kočího. Konzultace u prof. Stanislava Apolína.

Věnuje se také spisovatelské činnosti. Viz nominace na Drážďanskou cenu lyriky. Sbírku povídek "Eutanazie" vydalo nakladatelství H+H (redakčně připravil Jan Suk). Její básně jsou publikovány v Revolver Revue, Souvislostech, Tvaru, Reflexu, Literárních novinách, Moderním divadlu a revue Protimluv. Aniččina sbírka básní "Kolibří úsměv" byla vydána u nakladatelství Protimluv (redakčně připravil Jan Suk). V roce 2018 jí bylo uděleno stipendium rezidenčního pobytu Visegrad Literary Residency Programme. Její každoroční literárně hudební pořad je součástí festivalu Den Poezie a Daniel Pearl World Music Days. Báseň "Podzimní" byla vybrána do antologie Nejlepší české básně 2018 (nakladatelství Host) a do antologie Krátká báseň (nakladatelství Protimluv).

Roku 2020 byla vydaná sbírka básní "Do bouře" (Nakladatelství Bor, 2020). O Svatojánské noci vyšla sbírka básní "Kropení svěcenou vodou" (Nakladatelství Bor, 2021). Vychází nová sbírka básní "Čas vypršel" (Nakladatelství Bor, 2022).

Více informací: https://www.Brikcius.com/Anna

Sbírky:
Eutanazie, Nakladatelství H&H, 2015
Kolibří úsměv, Nakladatelství Protimluv, 2017
Do bouře, Nakladatelství Bor, 2020
Kropení svěcenou vodou, Nakladatelství Bor, 2021
Čas vypršel, Nakladatelství Bor, 2022