Strunecká Anna

strunecka anna
Anna Strunecká (* 24. 1. 1944)

Vědecká pracovnice, pedagožka, profesorka, spisovatelka.

Anna Strunecká vystudovala v letech 1961–1966 s červeným diplomem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor biologie–chemie, specializace fyziologie živočichů a člověka. V roce 1989 udělen titul Profesor.

Přehledná tabulka profesního života:
1966 – Přírodovědecká fakulta UK, obor biologie – chemie
1971 – RNDr.
1972 – CSc. Univerzita Karlova v Praze, obecná a patologická fyziologie
1980 – obhajoba habilitační práce Fyziologická funkce fosfolipidů v biologických membránách
1980 – jmenována a ustanovena docentkou fyziologie
1987 – DrSc. disertační práce Fyziologická funkce fosfoinozitidů
1989 – jmenována profesorkou fyziologie
1981–1990 vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie PřF UK
1991–30. 9. 2006 pedagog katedra fyziologie a vývojové biologie PřF UK
2006–2007 pedagog Waldorfské lyceum Praha
2007–2012 částečný úvazek v laboratoři biochemické neurofarmakologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK

Knihy:

Přemůžeme autizmus? / 2009
Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorder / 2010
Doba jedová / 2011
Doba jedová 2 / 2012
Varovné signály očkování / 2012
Jak změnit svět tady a teď / 2012
Jak přežít dobu jedovou? / 2013
Babské rady profesorky Strunecké / 2014
Očkování, otázky a odpovědi / 2015
Stop cukrovce / 2015
Přemůžeme autizmus? / 2016
Léčivé byliny a duševní zdraví / 2018
Šišinka / 2020