Hora Josef


hora-josef-biografie

Josef Hora
(*8. 7. 1891, Dobříň – 21. 6. 1945, Praha)

básník, překladatel, novinář, literární kritik

Po maturitě odešel do Prahy, kde trvale žil od roku 1919. Jako redaktor působil v novinách Právo lidu, v roce 1921 přešel k Rudému právu, kde vedl kulturní rubriku.
Po vyloučení z komunistické strany (1929 – Manifest sedmi) se stal po J. Vodákovi vedoucím kulturní rubriky Českého slova.
Působil také v časopisech Moderní revue, Zvon. Později vydával vlastní časopis Plán. Podílel se i na obsahu Literárních novin.
Hodně cestoval. Navštívil Itálii, SSSR, Německo, Francii, Estonsko, Maďarsko a Jugoslávii.
V roce 1945, po dlouhé nemoci umírá, je pohřben na Slavíně na Vyšehradě. Jeho pohřeb se stal národní manifestací z radosti nad nabytou svobodou, nad rakví promluvil František Halas a Jaroslav Seifert přednesl své verše věnované Horovi.
Byl vynikající překladatel z ruštiny, přeložil Puškinova Evžena Oněgina (dodnes nepřekonaný překlad). Dále překládal Lermontova, Jesenina a Pasternaka, pořídil také výbor ze slovinské poezie: Hvězdy nad Triglavem.
In memoriam byl jako první jmenován národním umělcem.

Básně
Básně (1915)
Strom v květu (1920)
Pracující den (1920)
Srdce a vřava světa (1922)
Bouřlivé jaro (1923)
Z politické svatyně. Satiry a pamflety na politiky, průmysl lihový,
veřejné mínění a politiku vůbec (1924)
Itálie. Psáno v srpnu a v září 1924 (1925)
Struny ve větru (1927)
Mít křídla (1928)
Deset let (1929)
Tvůj hlas (1930)
Tonoucí stíny. Balady a jiné básně (1933)
Dvě minuty ticha (1934)
Popelec. Svět a kumšt (1934)
Tiché poselství (1936)
Máchovské variace (1936)
Domov (1938)
Jan houslista (1939)
Rekviem (1940)
Popelka přebírá hrách (pod názvem Zahrada Popelčina vyšlo
společně se sbírkou Rekviem, 1940)
Zápisky z nemoci (1945)
Život a dílo básníka Aneliho (1945)
Proud (1946)
Pokušení (1946)

Próza
Hliněný Babylon (1922)
Socialistická naděje. Politický román (1922)
Probuzení. Prózy (1925)
Hladový rok. Příběh města (1926)
Smrt manželů Pivodových (1928)
Dech na skle. Příběh Jana Trázníka (1938–1939)

Stati kulturně-politické a literární
Kultura a třídní vědomí: poznámky k otázce proletářské kultury
(1922)
Literatura a politika (1929)
Karel Toman (1935)

Překlady
Sergej Jesenin: O Rusku a revoluci (1926)
Sergej Jesenin: Jiná země (1927)
Boris Pasternak: Lyrika (1935)
A. S. Puškin: Eugen Oněgin (1937)
M. J. Lermontov: Démon (1939)
Hvězdy nad Triglavem: moderní poesie slovinská (společně s
Otonem Berkopcem a dalšími, 1941)
M. J. Lermontov: Bratr smutek: Výbor z lyriky (1941)
Ivan Mažuranić: Smrt Smail-agy Čengiće (1947)

Soubor díla (16 svazků, 1946–1961)
I. Kořist smyslů (sbírky Básně, Strom v květu, Itálie; 1948)
II. Kniha srdce a vřava světa (sbírky Pracující den, Srdce a vřava
světa, Bouřlivé jaro, Mít křídla, Deset let; 1948)
III. Kniha času a ticha (sbírky Struny ve větru, Tvůj hlas, Tonoucí
stíny, Dvě minuty ticha, Tiché poselství; 1948)
IV. Kniha domova (sbírky Domov, Popelka přebírá hrách,
Máchovské variace, Jan houslista, Rekviem; 1946)
V. Písně hodin večerních (sbírky Proud, Život a dílo básníka
Aneliho, Zápisky z nemoci; 1950)
VI. Zapomenuté básně (1951)
VII. Socialistická naděje a jiné prózy (soubor Probuzení a novela
Smrt manželů Pivodových; 1949)
VIII. Hladový rok. Příběh města (1949)
IX. Dech na skle. Příběh Jana Trázníka (1948)
X. A. S. Puškin: Eugen Oněgin (1949)
XI. Kniha slovanské poezie (Z ruských bylin, překl. A. S. Puškina,
M. J. Lermontova, A. Bloka, J. Kupala, A. Bezymenského,
I. Mažuraniće; 1949)
XII. Jesenin a Pasternak (1947)
XIII. Kniha satiry a rozmaru (sbírky Z politické svatyně, Popelec,
Pokušení; 1953)
XIV. Z německé poezie (1954)
XV. Poezie a život. Úvahy, studie, soudy (1959)
XVI. Dny a lidé. Soubor fejetonů (1951)

Výbory z díla
Vybrané básně Josefa Hory (uspořádal J. Hora; 1942)
Pod Zvonem Řípu: Vzpomínky na kraj mladosti (uspořádal
J. Robek; 1947)
Pozdravy (uspořádal A. M. Píša; 1949)
Sen o zítřku pracujících: Výběr z díla Josefa Hory (uspořádal
F. Trenčík; 1950)
Výbor z básní (uspořádal F. Buriánek; 1954)
Básně (uspořádal L. Fikar; 1955)
Lásku dej lásce: Výbor z veršů (uspořádal A. M. Píša; 1958)
Domov a jiné básně (uspořádal A. M. Píša; 1961)
Čas, bratr mého srdce (uspořádal F. Hrubín, 1965)
Loď se zlatem: Výbor milostných veršů (uspořádal L. Fikar; 1971)
Básně (uspořádal B. Štorek; 1975)
Prsty bílého hvězdáře: výbor z lyriky (uspořádal Z. Pešat; 1975)
Rozkvetlá větev: Výbor z poezie (uspořádal V. Kún; 1978)
Šetřte láskou (uspořádala J. Mourková; 1984)
Hudba ticha (uspořádal Z. Hron; 2002)
Slunovrat (uspořádal V. Justl; 2003)