Hulpach Vladimír

hulpach200.jpg

Vladimír Hulpach (*21. 4. 1935, Praha)

Po absolutoriu Filosofické fakulty KU působil celá léta v různých nakladatelstvích, především v Artii, po roce 1989 byl ředitelem a spolumajitelem nakladatelství Fénix. Aktivně se podílel na práci české sekce IBBY, zejména jako organizátor soutěže Zlatá stuha.

Už první kniha, kterou publikoval, nazvaná Co vyprávěl kalumet, vyšla v 11 světových jazycích. Jeho Pohádkové vandrování po Čechách bylo v roce 1994 zapsáno na mezinárodní Čestnou listinu IBBY a se spoluautory Emanuelem Fryntou a Václavem Cibulou získal oceněn za knihu Meč a píseň (Nejkrásnější kniha roku 1972), přičemž řada dalších titulů byla v různých letech po roce 1991 oceněna Zlatou struhou.

Zabývá se především vyprávěním různých bájí, mýtů, pověstí i pohádek z celého světa se zvláštním zřetelem na přírodní národy; zcela objevná je jeho antologie původních keltských bájí Ossianův návrat.
Dětskému čtenáři rovněž zprostředkoval kompletní dramatické díla W. Shakespeara formou povídek, zatímco do literatury faktu vstoupil obsáhlým cizojazyčným titulem Velká kniha dopravy (společně s J.Augustou aj. Honzákem 1979).
Z následujících svazků pak jmenujme zejména monografii Století Zdeňka Buriana (2004).

Napsal rovněž scénáře tří hraných televizních pohádek  se známými herci  (O těch Martinových dudách, O dvou sestrách a Noční květině, O kumburské Meluzíně. 1992 - 1994).

Velmi bohatá je rovněž jeho činnost editorská (např.svazky Od sněženek k sněhulákům 1994, antologie Indiánské příběhy 1987,  Dobrodružství na cestách  1985 aj.)

Většina jeho prací vyšla rovněž cizojazyčně.

Z bibliografie

Co vyprávěl kalumet. Pohádky severoamerických indiánů, 1965
Chlapec a Slunce, 1966
Meč a píseň. Hrdinské báje staré Evropy (spolu s E, Fryntou a V. Cibulou), 1970
Šahrazádiny noci, 1972
Kouzelné šípy. Indiánské pohádky, 1972
Návrat Opeřeného hada. Indiánské báje Střední a jižní Ameriky 1974
Kralevic Marko. Antologie příběhů podle junáckých písní jižních Slovanů. 1975     
O toulavém Ryzáčkovi a jiné pohádky o koních, 1978
Zlatá kvočna. Báje, pověsti a kronikářské příběhy Českého Středohoří, 1979
Historické lodě, 1979
Velká kniha dopravy (společně s J. Augustou aj. Honzákam) 1979
Příběhy Kruhového stolu, 1980
Kouzelné dudy Pohádky, báje a kronikářské příběhy ze Žatecka a Lounska, 1985
Ossianův návrat, 1985
Pravěká příroda, 1991
Pravěký člověk, 1991      
Rytíři krále Artuše, 1992

Pohádkové vandrování po Čechách, 1992 /Zlatá stuha/
Za pohádkou kolem světa, 1995
Rytířské legendy, 1997
Příběhy ze Shakespeara, 1997 /Zlatá stuha/
Indiánskou stezkou, 1997
Pohádkové vandrování Moravou 1998  
Sindibád Námořník 1999
Keltské mýty a báje 2000
Báje a pověsti z Čech a Moravy, Karlovarsko, 2002
Báje a pověsti z Čech a Moravy, Střední Čechy, 2002 /Zlatá stuha/
Báje a pověsti z Čech a Moravy, Ústecko, 2002
Báje a pověsti z Čech a Moravy Královéhradecko, 2003
Báje a pověsti z Čech a Moravy, Liberecko, 2003
Indiánské pohádky, 2003
Století Zdeňka Buriana, 2004 /Zlatá stuha/
Báje a pověsti z Čech a Moravy, Pardubicko, 2005
Báje a pověsti z Čech a Moravy, 2006
Báje a pověsti z Čech a Moravy, Plzeňský kraj, 2007
Bylo nebylo. Pohádky z celého světa, 2007
Pověsti z Čech, Moravy a Slezska, 2007

Bylo, nebylo, 2007

Báje a pověsti z Čech a Moravy, Jižní Čechy, 2007

Z pohádky do pohádky, 2008

O slonu Kárím, 2008

Zámecké pohádky, 2010

Vykutálené pohádky, 2010

Pohádky o zvířátkách, 2010

Pohádky bylo nebylo, 2010

Nepohádkovější pohádky, 2010

Nebeské a pekelné pohádky, 2010

Kouzelné pohádky, 2010

Čarodějné pohádky, 2010

Báje, legendy a pověsti staré Prahy, 2010

Pohádky tisíce a jedné noci, 2011