Řehounek Jan

rehounek

Jan Řehounek (*18. 5. 1950, Česká Lípa)

V šesti letech se rodina přestěhovala do Nymburka, kde vychodil základní školu a vyučil se elektrikářem. Pracoval postupně jako elektrikář, provozní vedoucí a pracovník kulturního domu. Po roce 1989 pracoval jako novinář v regionálních novinách, stal se šéfredaktorem týdeníku Nymbursko, posléze šéfredaktorem a vydavatelem týdeníku Polabské listy, šéfredaktorem Středočeských listů. Nyní je manažerem veletrhů a výstav na výstavišti v Lysé nad Labem. Žurnalistice se věnuje jako volný novinář – spolupracuje s řadou časopisů a rozhlasových stanic. Je stálým autorem internetových Pozitivních novin.
Ve volném čase se zabývá historií, sbírá fotografie dokumentující historii Nymburka a přilehlého regionu, fotografuje. V osmdesátých letech se věnoval amatérskému divadlu, později dramatické tvorbě.

Připravil řadu textů turistických průvodců a historických pojednání, několik desítek textů věnovaných dějinám města i regionálním osobnostem, publikoval v novinách a časopisech. Stal se zakládajícím členem Společnosti přátel starého Nymburka - vydává občasník Kaplanka, a Klubu čtenářů Bohumila Hrabala - vydává občasník Nymburský pábitel. Aktivně se podílí na kulturním životě v Nymburce.
Je členem Obce spisovatelů, Klubu autorů literatury faktu, Klubu autorů literatury pro děti a Spolku českých bibliofilů.
Tiskem vydal dvacet knížek, je autorem tří divadelních her a několika dramatizací.

http://www.rehounek-kaplanka.webnode.cz

Knihy z produkce Jana Řehounka:

* Pověsti z Kaplanky, Nakladatelství Atelier Abrakadabra, Písty - Zvěřínek, 1992
* Bohumil Hrabal a jeho městečko, kde se (bohužel) nezastavil čas, Nakladatelství Dr. Stanislav Klos, Nymburk, 1998
* Lidové Vánoce z Polabí, Nakladatelství Polabské listy, Nymburk, 1999
* Puci, Puci, Pucičky - pochod za dobrými lidmi po středním Polabí, Nakladatelství Polabské listy, Nymburk, 2000
* Než malej Ventil dostal rozum, Nakladatelství Kaplanka, Nymburk, 2004
* Pravda pravďoucí - pohádky ze středního Polabí, Nakladatelství Kaplanka, Nymburk, 2005
* Šlápněte do pedálů - na kole do Svatojiřského lesa, Nakladatelství Kaplanka, Nymburk, 2006  – Čestné uznání v Ceně Zlatého pruhu Polabí 2007 na Polabském knižním veletrhu
* Osudové okamžiky – sto let vojenského výcvikového prostoru Milovice - Mladá, Nakladatelství Kaplanka, Nymburk, 2006  – Cena Miroslava Ivanova za regionální literaturu
* Stratov se v dějinách neztratil, 1357 - 2007, Nakladatelství Kaplanka, Nymburk, 2007
* Zanechali tady stopu – osobnosti Regionu Taxis Bohemia, Nakladatelství Kaplanka, Nymburk, 2008
* Dějiny kostela sv. Jiljí v Nymburce "jak kameny o nich mluví", Nakladatelství Kaplanka, Nymburk, 2008
* S pohádkami do Svatojiřského lesa, Nakladatelství Kaplanka, Nymburk, 2009  – Čestné uznání v Ceně Zlatého pruhu Polabí 2009 na Polabském knižním veletrhu
* Zbožíčko 1610 – 2010: 600 let, Nakladatelství Kaplanka, Nymburk, 2010
* Jáchymkova kniha pohádek (personalizované pohádky, lze objednat na konkrétní jméno dítěte), Nakladatelství Publikace 24, Powerprint, Praha, 2010
* Julinčina kniha pohádek (personalizované pohádky, lze objednat na konkrétní jméno dítěte),  Nakladatelství Publikace 24, Powerprint, Praha, 2010
* Než malej Ventil dostal rozum (druhé rozšířené vydání), Vydavatelství Akcent Třebíč, 2010
* Pověsti z Kaplanky aneb Co si nymburští skřítci Nárožníčci vyprávěli (druhé přepracované vydání), Nakladatelství Kaplanka, Nymburk, 2011
* Příběh legionáře - v zavšivené košili a se šrapnelem v těle kolem světa, Nakladatelství Kaplanka, Nymburk, 2011
* Šlápněte do pedálů - na kole do Svatojiřského lesa (druhé přepracované vydání), Nakladatelství Kaplanka, Nymburk, 2011
* Pohádky z kerského lesa - co se přihodilo hrnčíři Kubovi a jeho přátelům, Nakladatelství Kaplanka, Nymburk, 2011  
Divadelní tvorba:
* Francouzská galantní poezie, 1987
* Marcipán a pumprnikl, 1988
* Jak kněžna Líba pro Přemka poslala, 1989
* Useknuté ucho aneb Jak turecké poselstvo z Nymburka pospíchalo, 1997
* Jak si čert odnesl zlou rychtářku (hráno v ČR a v Polsku), 2000
* Dramatizace z Hrabalových textů: Městečko u vody (1999), Postřižiny (2003), Nymburský je nymburský (2004)
* Návrat Elišky Přemyslovny, 2010