Toman Vlastislav

Toman vlastimil biografie

Vlastislav Toman
(*17. 7. 1929, Plzeň)

Měl se jmenovat Vlastimil, do matriky omylem zapsáno Vlastislav. Používal pseudonymů Patrik Coachman, Patrik Kočák, Vlastmil Kočák.
Roku 1944 byl krátce totálně nasazen na letišti. Po maturitě na vyšší průmyslové škole elektrotechnické (1944-1948) nastoupil do Škody Plzeň. Byl externím redaktorem Mladé fronty, po vojenské službě pak v letech 1953-1956 redaktorem Rudé zástavy. Roku 1956 spoluzaložil časopis ABC mladých techniků a přírodovědců a 1959-1992 byl jeho šéfredaktorem. 1994 zakládal časopis Kamarád. Roku 1960 zavedl v ABC „raketové posádky“, obdobu zakázaných čtenářských klubů J. Foglara. Žije v Praze. 

Získal Cenu Čs. Akademie věd za populárně vědecké práce (1974), cenu Jana Švermy za práci v tisku (1984), Řád práce (1989). Jeho šest cyklů o Kruanovi je nejdelším českým sci-fi komiksem, jeho strážci nejdelším seriálem s klubovní tematikou po Rychlých šípech.  

Počínaje příběhem Za tajemstvím hlubin (1957) je autorem skoro 40 kreslených seriálů vydaných jednak v časopise ABC: Pověst o bílé velrybě (1964-1965), Zajatci Torů (1966-1967), Strážci I-III (1967-1973), Kronika Strážců I-III (1981-1984), Dobrodružství Johna Cartera (1968-1969), Dobrodružství Thuvie z Ptarhu (1970-1971, obé podle Burroughse), Výprava do ztraceného světa (1969-1970, podle Doyla), Druhá výprava (1979-1980), Zajatec ptáka Mauk (1971-1972), Příhody Malého boha (1973-1974), Příchod bohů (1974-1975), Kruanova dobrodružství (1975-1976), Kruanova cesta (1988-1989), Kruan a bohyně (1995-1997), Kruan a pozemšťané (1998-1999), Příběhy psané střelným prachem I,II (1977-1985), Pán vlků (1985-1986), Dobyvatelé hlubin (1986-1987), Hrdinové a dobrodruzi kapitána Treskowa (1987-1988), Kapitán Karibského moře (1989-1990), ale i v časopisech a tiskovinách Ohníček (Marťan, 1963), Pionýrské noviny (Odesilatel neznámý, 1966), Teplická revue (Prázdniny s Marťany, 1971), Dopravní magazín ČSD (Král prérie, 1971), Střelecká revue (Kronika zbraní, 2000-2001), Čtyřlístek (Poutníci, 2002-2003).

Napsal i 32 komiksů pro dokument Úmluva o právech dítěte (2001) a komiksy Strážci času IKS pro 10 sešitů Ahoj, Evropo (2000-2003).
Jeho komiksy jsou i na www.pionyr.cz/ahoj, Evropo nebo na http://www.iabc.cz/., publikoval na Komiks.cz……
Povídky a články publikoval mj. ve Vpředu (debut 1948 povídkou Písnička z mládí), v ABC, Pionýru, My, Rodokapsu, Ikarii, Pevnosti…     
Je autorem či spoluautorem sedmi tzv. ABC speciálů z let 1970-1990, kde vyšly jeho seriály Dobrodružství Johna Cartera, Příběhy ze Žluté planety, Strážci, Kronika Strážců, První a druhá výprava do ztracené země, Příběhy psané střelným prachem, Zajatec ptáka Mauk. 
Je hlavním spoluautorem Velkých knih komiksů ABC I-IV (BBart, Praha 2001-2003)

Knižně debutoval titulem Astronautické modely, soutěže a hry (Mladá fronta, Praha 1962, německy 1965, maďarsky 1974).
Vydal knihy Příchod bohů (SNDK, Praha 1966), Objevení Sluneční země (Západočeské nakladatelství, Plzeň 1978, už 1976 vkládaná příloha ABC), Trampoty s kapitánem (Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1981, už 1970-1971 vkládaná příloha ABC), Trampoty na pokračování (Jihočeské nakladatelství, České Budějovice, 1987). Příběhy psané střelným prachem (Západočeské nakladatelství, Plzeň 1988), Pán vlků (Agenpress, České Budějovice 1990), Korzár Poctivec (Nakladatelství Jihočeských tiskáren, České Budějovice 1991), Velká kniha Strážců (Nakl. Jihočeských tiskáren, Č. Budějovice 1991, komiksy), Dlouhý oheň smrti: příběhy psané střelným prachem (Ostrov, Praha 2000), Strážci žulového paláce (Ostrov, Praha 2003) a paměti Můj život s ábíčkem (Ostrov, Praha 2005).

Přehled vydaného díla literárního (1957 – 2018)

1. Literatura pro děti a mládež / knižní vydání

1966 Příchod bohů - Stát. nakl.dětské knihy/Karavana (text 6,64 AA – 196 str.) TS 14/54
-----
1978 Objevení Sluneční země – Západočeské nakladatelství (text 11,6 AA – 211 str.) TS 14/65
1981 Trampoty s kapitánem – Jihočeské nakladatelství (text. 11,99 AA – 230 str.) TS 14/74
1987 Trampoty na pokračování – Jihočeské nakladatelství (text 18,33 AA – 360 str.) TS 14/74
1988 Příběhy psané střelným prachem – Západočeské nakl. (text 13,78 AA – 224 str.) TS 14/76
1990 Pán vlků – Nakl. Agenpress Č. Budějovice (text 7,3 AA) ISBN 80-900308-2-3
1991 Korzár Poctivec – Nakl. Jihočeských tiskáren Č. Budějovice (8,00 AA) ISBN 80-900601-7-X
2000 Dlouhý oheň smrti * - Nakl. Ostrov Praha (text 174 str.) ISBN 80-86289-07-9
2004 Strážci Žulového paláce – Nakl. Ostrov Praha (text 208 str.) ISBN 80-86289-32-X
2008 Třetí výprava – Nakl. Triton Praha (text 350 str.) ISBN 978-80-7254-980-1 Vloženo 30.10.08
2016 Příchod bohů – Naklad. XYZ Praha (text 242 str.) ISBN 978-80-7505-359-6 Vloženo 10.5.16
2017 Ohlížení – Pro Libris Plzeň (text 40 stran) ISBN 978-80-86446-92-7

*Pod pseudonymem Patrik Coachman

2. Literatura pro děti a mládež / knižní vydání kreslených seriálů (komiksů)

1991 Velká kniha Strážců – Nakl. Jihočeských tiskáren ( cca 174 str.) ISBN 80-900601-5-3
2001 Velká kniha komiksů ABC 1 – BBart – ISBN 80-7257-658-5
(obsahuje komiksy Příhody Malého boha, Příchod bohů, Kruanova dobrodružství, První výprava, Druhá výprava, Dobrodružství Johna Cartera, Dobrodružství Thuvie z Ptarhu, Zajatec Torů – celkem 168 pokračování/stran seriálu)
2002 Velká kniha komiksů ABC 2 – BBart – ISBN 80-7257-733-6
(obsahuje komiksy Pán vlků, Kapitán Karibského moře, Zajatec ptáka Mauk, Dobyvatelé hlubin – celkem 96 pokračování/stran seriálu)
Velká kniha komiksů ABC 3 – BBart - ISBN 80-7257-768-9
(obsahuje komiksy Hrdinové a dobrodruzi kapitána Treskowa, Příběhy psané střelným prachem, Kruanova cesta, Kruan a bohyně – celkem 135 pokračování/stran seriálu)
2003 Velká kniha komiksů ABC 4 – BBart – ISBN 80-7341-120-2
(obsahuje komiksy Strážci, Kronika Strážců – celkem 176 pokračování/stran seriálu + Strážci z Bílých domů – 15 str./kres. M.Kocian)
2008 ABC speciál – Podzim 2008 – Ringier ČR/ABC – ISSN 0322-9580 (komiksy Příhody Malého boha, Příchod bohů, Kruanova dobrodružství 72 str.) Vloženo 30.10.08
2013 Zlatá kniha komiksů Vlastislava Tomana 1 – XYZ ze skupiny Albatros Media – ISBN 978-80-7388-856-5 Vloženo 24.12.13
(obsahuje povídky TO a Příchod bohů, trilogie Pod paprsky Zářícího /Příhody Malého boha, Příchod bohů, Kruanova dobrodružství/, Kruan z rodu Gron-c-chů/Kruanova cesta, Kruan a bohyně, Kruan a služebníci Zla/, 1., 2. a Třetí výpravu do Ztraceného světa, Prázdniny s Marťany, Planeta Xindlu a Šroťák, medailonky ilustrátorů, seznam komiksů V.T. – celkem 337 stran)
2016 Strážci – Nakladatelství Josef Vybíral – ISBN 978-80-88098-12-6 Vloženo 12.5.2016
(kompletní vydání, medailonky ilustrátorů, úvod V.T., doslov M. Krejčí – celkem 191 stran)
Zlatá kniha komiksů V. T. 2 – Příběhy psané střelným prachem – XYZ (kompletní vydání komiksů + povídky, medailonky ilustrátorů) ISBN 978-80-7505-445-6
2016 Povídky pro dobrodruhy – spoluautor s J. Filípkem (20 stran komiksů Robin a Páťa) –
nakl. Olympia, Praha, ISBN 978-80-7376-439-5
2017 Dobrodružství na Marsu i Zemi – Nakladatelství Josef Vybíral – ISBN 978-80-88098-22-5, Dobrodružství Johna Cartera, Dobrodružství Thuvie z Ptarhu, Dobrodružství s Cartrisem, Legenda o bílé velrybě, Odesilatel neznámý, Zajatci Torů, Zajatec ptáka Mauk a Dobyvayelé hlubin
2018 Strážci času IKS - komiks – nakladatelství Olympia, Praha ISBN 978-80-7376-527-9, souborné 1. vydání. Původně vydáno v sešitech Ahoj, Evropo 2000…( pro Pionýr z.s.)

3. Literatura pro děti / časopisecké vydání románu (vkládaná příloha)

1976 Objevení Sluneční země – časopis ABC ml. techniků a přír. (text 11,6 AA – 211 str.)
1980/81 Trampoty s kapitánem – časopis ABC ml. tech. a přír. (text 11,99 AA – 163 str.)

4. Literatura pro děti / kreslené seriály v časopise ABC mladých techniků a přírodovědců (námět a scénář)

1957 Za tajemstvím hlubin – 10 pokračování/tiskových stran* (cca 4 str.rkp)
1964/65 Pověst o bílé velrybě – 4 strany (cca 15 str. rkp)
1966/67 Zajatci Torů – 8 stran (cca 32 str. rkp)
1967/69 Strážci – 56 stran (cca 220 str. rkp)
1968/69 Dobrodružství Johna Cartera – 24 stran (75 str. rkp)
1969/70 Výprava do ztraceného světa – 24 stran (cca 75 str. rkp)
1969/70 Strážci II – 24 stran (cca 70 str. rkp)
1970/71 Dobrodružství Thuvie z Ptarhu – 24 stran (cca 72 str. rkp)
1971/72 Zajatec Ptáka Mauk – 24 stran (cca 70 str. rkp)
1972/73 Strážci III – 24 stran (cca 72 str. rkp)
------
1973/74 Příhody Malého boha – 24 stran (cca 75 str. rkp)
1974/75 Příchod bohů – 24 stran (cca 75 str. rkp)
1975/76 Kruanova dobrodružství – 24 stran (cca 75 str. rkp)
1977/79 Příběhy psané střelným prachem I. – 48 stran (cca 72 str. rkp)
1979/80 Druhá výprava – 28 stran (cca 75 str. rkp)
1981/84 Kronika Strážců I.-II. a III. – 72 stran (cca 70 str. rkp)
1984/85 Příběhy psané střelným prachem II. – 24 stran (cca 75 str. rkp)
1985/86 Pán vlků – 24 stran (cca 75 str. rkp)
1986/87 Dobyvatelé hlubin – 24 stran (cca 70 str. rkp)
1987/88 Hrdinové a dobrodruzi kapitána Treskowa – 24 stran (cca 70 str. rkp)
1988/89 Kruanova cesta – 25 stran (cca 75 str. rkp) oprava počtu stránek 16.7.2011
1989/90 Kapitán Karibského moře – 26 stran (cca 75 str. rkp)
(Komiksy vydané v ABC-Mladá fronta, vydavatelství a nakladatelství, Panská 8, Praha 1)
1995/97 Kruan a bohyně – 32 stran (cca 120 str. rkp) oprava počtu stránek 16.7.2011
1998/99 Kruan a pozemšťané – 18 stran (cca 64 str. rkp)
2009/10 Kruan a služebníci Zla – 40 stran (cca 120 str. rkp) Vloženo 13. září 2010
2012/13 Pirátova dcera – 14 dílů/28 stran (cca 84 str. rkp) Vloženo 13. října 2013
2013 Dobrodružství s Cartrisem – 6 dílů/24 stran (cca 72 str.rkp) Vloženo 13. října 2013
2014/15 První stádo – 13 dílů (= 26 stran)
2015/16 Malý bůh-Čas Kraba – 13 dílů (= 26 stran), il. Petr Šrédl
2016/17 Malý bůh-Čas Kruana – 13 dílů (26 stran), il. Petr Šrédl
Příběhy psané střelným prachem – 13 dílů (26 stran ), il. Petr Šrédl
(Komiksy vydané u ABC- Ringier ČR, a.s.,/nyní Czech News Centrum /CNC/(U Průhonu 13, Praha 7)

*Poznámka: 1 díl (pokračování) kresleného seriálu rovná se jedné tiskové straně časopisu (fm A4), tj. cca 3-4 strany rkp literárního scénáře

5. Literatura pro děti / kreslené seriály/časopisecké vydání v ABC speciálech

1970 Dobrodružství Johna Cartera (26 stran – doplněné/rozšířené vydání) +
Strážci (reedice 8 stran)
-----------
1985 Pod paprsky Zářícího (reedice Příhody Malého boha, Příchod bohů a
Kruanova dobrodružství – 72 stran)
1987/L Strážci (výběr - 72 stran)
1988/L První a druhá výprava do ztracené země (24+24stran)
1989/L Kronika Strážců (výběr – 72 stran)
1989/Z Turecké varhany, O kolečko víc, Osm kulí (22 stran)
1990/Z Tichý střelec (14 stran)
Zajatec ptáka Mauk (24 stran)

Poznámka: L = letní speciál, Z = zimní speciál

6. Literatura pro děti a mládež / kreslené seriály v jiných tiskovinách

1963 Marťan – Ohníček (2 strany) Vloženo 6.12.2004
1966 Odesilatel neznámý – Pionýrské noviny (7 stran) Opraveno na 7 dílů
1971 Prázdniny s Marťany – Teplická revue (12 stran – J. Veškrna)
1971 Král prérie - Dopravní magazín ČSD (10 stran - Veškrna)

1991 Kronika Strážců* – Navigator /Boomerang s.r.o. Praha – (5 stran) Vloženo 12. 6. 2009
1992 Strážci – komiks (nebarevný), vybrané ukázky v Halo novinách, příloha Halo spojka
2001 Minikomiksy pro dokument Úmluva o právech dítěte – (32 stran - Kobík)
2001 Strážci času IKS – IN (Ideální noviny) ISSN 1213-5259 – (12 stran) Vloženo 5. 4. 2005
2000/01 Kronika zbraní - Střelecká revue (17 stran) ISSN 032-7650
2002/03 Poutníci – Čtyřlístek (24 stran – F. Kobík)
2000/03 Strážci času IKS – 10 sešitů Ahoj, Evropo (1 x 15 + 9 x 13 stran = 132 stran)
2003 Strážci z Bílých domů – Velká kniha komiksů ABC 4, BBart (15 stran) ISBN 80-7371-120-2
2005 Šroťák – BEDEMAN, komiks. čas. (6 dílů – P. Willert) Vloženo 14.7.05
2005/06 Páťa a Robin – Mozaika Pionýra (10 dílů/dvoupásků) Vloženo 5. 9. 2006
2006/07 Páťa a Robin II. – Signály z vesmíru – Mozaika pionýra (-„-) Vloženo 29. 6. 2007
2007/08 Páťa a Robin III. – Mozaika Pionýra (10 dílů/dvoupásků) Vloženo 3. 5. 2008
Silná pětka I. – Mozaika Pionýra (10 str./A 4) s Karlem krtičkou, spoluautor.
2009 Pionýr 2009 – Výroční zpráva (11 ½str.) 4. června 2014
2008/09 Strážci času IKS/česká epizoda – Mozaika Pionýra (13 str./A 4) Vloženo 30. 6. 2009
Páťa a Robin IV. – Mozaika Pionýra (10 dílů/dvoupásků) Vloženo 30. 6. 2009
2009/10 Páťa a Robin V. – Mozaika Pionýra (10 dílů/dvoupásků) Vloženo 21. 6. 2011
2010/2011 Páťa a Robin VI. – Mozaika Pionýra ( -„- )
2011/12 Dobrodružství Johna Cartera – časopis HELP, Č. Budějovice (jen 21 dílů)
2012 Planeta Xindlu – příloha XB-1 (8 str.A4 – K.Jerie) Vloženo 8. 2. 2012
2011/2012 Páťa a Robin VII. – Mozaika Pionýra (10 dílů/dvoupásků) Vloženo 21. 6. 2012
Klíčení (5 epizod: Rakety na start, Munice pro pevnost, Ptačí výprava, Cyklovýlet, Hadí královna) – Mozaika Pionýra (vždy 1 tisk. strana)

V dané době měl časopis ABC ISSN 0322-9580 a zpravodaj MOZAIKA Pionýra ISSN 1213-4686
*První epizody Strážců pod upraveným názvem Kronika Strážců, kresba L. Kovaříková – programový magazín kult. programů pro Prahu Navigator

7. Literatura pro mládež (i dospělé) / povídky (dohledané)

1948 Písnička z mládí – Vpřed 36/roč. III. (1 tisk./3 rkp) Vloženo 5. 9. 2006 – první otisknuté dílko
1957 Měsíční tank – ABC 11 (2 str./6 rkp) Vloženo 29. 1. 2008
1958 Interview – ABC 7 (2 str.) Vloženo 15. 5. 2006
1960 Děvčátko z Luny – ABC 5 (2 str.) Vloženo 10. 5. 2009
Kosmický inženýr – Letecký modelář 9 (asi 3 str.rkp)
Vloženo 22.2.2015
1961 Asteroid L-jako Lena – ABC 4 (2 str.) Vloženo 14. 3. 2008
Podezřelá parta – ABC 7 (2 str.) Vloženo 14. 3. 2008
1962 Noční hlídka – ABC 6 (2 str.) Vloženo 14. 3. 2008
Nočná stráž – ABC pionierov 7 (2 str.) Vloženo 5. dubna 2005
Smysl života – ABC 1 (Jedenáctého dne) Vloženo 15. 5. 2006 (Příchod bohů – SNDK)
1963 TO – Pionýr 4, 5 (5 str.)
Obchodníci – ABC 7-8 Vloženo 14. 3. 2008
1964 Babylonská věž – MY 64/3 (6 str.)
Příchod bohů – Pionýr 1, 2 (6 str.)
Bludný Holanďan – Pionýr 10 (3 str.)
ZOO – Pionýr 11 (5 str.)
Konec Atlantického vlka – ABC 1 Vloženo 14. 3. 2008
Velitel – ABC 4 (2 str.) Vloženo 15. 5. 2006
Trosečník – ABC 4 (2 str.) Vloženo 14. 3. 2008
1965 Shoda – Pionýrské noviny 31 – 32 (6 str.)
1966 Letający Holender – Horyzonty techniky dla dzeci 12, Varšava (5 str.) (Bludný Holanďan)
Trosečník – ABC 4 (5 str.) Vloženo 15. 5. 2006
Stretnutie – Pionierske noviny 48-49 (7 str.) Vloženo 22. 10. 2007
1968 Šištičky – Svět v obrazech 19 (4 str.)
Hypotéza – Svět v obrazech 21 (4 str.)
Růže – Čtení pro dívky (?)/(?) Vloženo 29. 6. 2007
1970 Pomsta – Junák 16 (4 str.)
Rasskaz – Junyj technik 6, Moskva, SSSR (4 str.) Vloženo 30. 6. 2007 (Hypotéza)
1971 Tajemný tank – ABC speciál (V. Kočák, podle Johna Mackwortha) Vloženo 14. 3. 2008
Troj – V. Kočák podle Jevgenije Čarušina (?)
1972/73 Šištičky – ABC 22-23 Vloženo 14. 3. 2008
-----------------
1973/74 Stezka otroků – ABC 22 (2 t-str.) Vloženo 14. 3. 2008
1975 Obchodníci – Letectví+kosmonautika 1 (5 rkp.) Vloženo 22. 10. 2007
1977 Chipotéza – Cosmos 10 (Bulharsko) Vloženo 29. 6. 2007
1977/78 První stádo – ABC 5-6 Vloženo 14. 3. 2008
Záměna v ZOO – Pionýrská stezka 5 Vloženo 14. 3. 2008
Jednadvacátého dne – ABC 3-4 Vloženo 14. 3. 2008
1978/79 Hypotéza – ABC 14-15 Vloženo 14. 3. 2008
1979/80 Rozhodnutí – ABC 23-24 Vloženo 14. 3. 2008
1979 Kouzelník – Mladá fronta 1. 9. (6 str.) Vloženo 15. 5. 2006
1981 ZOO – ABC 7 (5 str.) Vloženo 15. 5. 2006
1981/82 Bludný Holanďan – ABC 19 Vloženo 14. 3. 2008
1990/91 Bubny mlčí – ps. Vlastimil Kočák ABC 3 Vloženo 14. 3. 2008
1981/82 Bludný Holanďan – ABC 19 Vloženo 14. 3. 2008
1990 – Poslední plavba – ABC speciál 90 (ps. Kočák) Vloženo 11.6. 2017
1990/91 Sázka o sekeru – ABC 9 Vloženo 14. 3. 2008
Mnich – ps. Vlastimil Kočák ABC 11 Vloženo 14. 3. 2008
Velký Apač – ABC 16 Vloženo 14. 3. 2008
Palcát rytíře Strachoty – ps. Vlastimil Kočák ABC 17 -„-
1991/92 Hůl profesora Wrena – ps. Vlast. Kočák ABC 2 -„-
Silvestrovský souboj – ps. V. Kočák ABC 8 -„-
Legenda o Přízraku – ps- V. Kočák ABC 23 -„-
Štíty Levhartů z Pahorkatiny – ABC 24 -„-
1997 Říkají mi Rukablesk – Patrik Coachman* - ABC č. 20/21 (4 strany)
Pán hromových štítů – ABC č. 17 (2 strany)
Bubny – ABC č. 18 (2 strany )
Rukojmí – ABC č. 19 (2 strany)
1998 Mise – Rodokaps č. 50 (15 stran)
Růže – Ikarie č. 6 (4 strany)
Pomsta – Patrik Coachman* - ABC č. 10/11 (4 strany)
Pirátova prohra – Patrik Coachman* - ABC č. 6 (2 strany)
Elegán se španělkou – ABC č. 8 (2 strany)
Dudák – ABC č. 14 (2 strany)
Bílý bizon – Patrik Coachman* - ABC č. 20 (2 strany)
Abilenský torero – ABC č. 22 (2 strany )
1999 Čertovské dudy – ABC č. 2 (2 strany)
První stádo – P.Coachman* - Rodokaps č. 13 (7 stran)
2000 Honem si něco přej – Ikarie č. 7 (3 strany)
2006 Adamův ráj – Ikarie č. 7 (9/24 rkp) Vloženo 26. 7. 2006
Dlouhá Mary, bohyně pirátů – Pevnost č. 8 (7/)15 rkp) Vloženo 5. 9. 2006
2007 Bordelie – Ikarie č. 9 (8/16 rkp) Vloženo 20. 9. 2007
Třetí výprava – Pevnost č. 9 (4/8 rkp) Vloženo 20. 9. 2007
2008 Příliš hlučná planeta – Právo, př. Salon 20. 3. (1/3 rkp) Vloženo 20. 3. 2008
2009 Šroťák – Právo, př. Salon 22. 1. (1/4,5 rkp) Vloženo 22. 1. 2009
Muž, který hledal Boha – Haló noviny, př. Kmen-Obrys (11 rkp.) Vloženo 22. 7. 2009
2010 Smrt v dlani – ABC 15 (2 str/3rkp) Vloženo 13. 9. 2010
2011 Kapitánův kord – Bobří stopou 5-6 (2 str/3 rkp) Vloženo 21. 6. 2011
Medvědobijka – Bobří stopou 7-8 (2 str/3 rkp)
Kdo straší Hromnice – Bobří stopou 11-12 (2 str/3 rkp)
2012 Plavci na kře ledové – Bobří stopou 1-2 (1 str/2 rkp)

Poznámka: *Patrik Coachman = užívaný pseudonym
Všechny v seznamu tučně uvedené knižní a komiksové tituly byly publikovány v prvním vydání!

8. Literatura populárně vědecká / literatura faktu

Knižně
1962 Astronautické modely, soutěže a hry – edice JAK, Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství, Praha, 6,5 AA, TS 14-5/ 110 stran
1965 Raketen selbstgebastelt – německé vydání, Der Kinderbuchverlag, Berlin (NDR) 140 stran
1967 Azbuka kosmonautiky – srbochorvatské vydání, OTO zabavnik, Bělehrad 60 stran Vlož. 5.4.05
-------
1974 Készítsünk ürhajót – maďarské vydání, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest 119 stran
2005 Můj život s abc – ábíčkem – Nakl. Ostrov Praha (ISBN 80-86289-38-9) 204 str. Vlož. 10.5.05
2006 Zapomenutá historie* – kap. Pionýrské zájmové kluby – ČR Pionýra (60 str.) Vlož. 21.4.09
2007 Fenomén Foglar /kapitola Čtenářské kluby ABC (str. 218-225/7 rkp.)
2008 Úmluva o právech dítěte (maďarsky) – příloha české minikomiksy (24 str.) – Pionýr z.s. 12.11.08
* Edice Gymnasion ISBN 978-80-239-9736-1

Časopisecky
1993 Železa vonící střelným prachem – Rodokaps č. 20 až 26/93 (24 stran)
1993/4/5 Malý opravník omylů autorů … - Rodokaps č. 24/93 až 1/95 (20 str.)
Tenkrát na Západě a Železa vonící stř. prachem (20, 26)
Třináct otázek pro otce třinácti bobříků – interview s J. Foglarem v Halo novinách, příloha Halo na neděli 20.11.1993
1994 Zbraně skryté a zákeřné – Rodokaps č. 8/94 až 11/94 (23 str.)
Ten druhý – interview s Karlem Burešem (Mladý hlasatel a Vpřed) v Halo novinách, příloha Halo spojka 21.5.1994 a komiks Strážci (výběr v černobílé úpravě)
1996/7 Muž a zbraň – Rodokaps č. 15/96 až 45/97 (30 str.)
1998 Všichni moji Marťané – ABC č. 5 (2 str.)
Na zámky jsou zámečníci – ABC č. 12 (2 str.)
Ostrov pokladů – ABC č. 17 (2 str.)
Železa vonící střelným prachem – ABC č. 15 (2 str.)
Legenda o princezně Pocahontas – ABC č. 26 (2 str.)
1999 Veselý Roger – V. Kočák** - ABC č. 15 (3 str.)
1999 Vůně střelného prachu – Rodokaps 25
2000 Henryovka – ABC č. 14 (2 str.)
2001 Skrytí střelci – ABC č. 1 (2 str. )
2005 Zbraně podivné, záhadné a skryté I. – Pevnost 9 (2/4 rkp) Vloženo 5. 9. 2007
Zbraně podivné, záhadné a skryté II. – Pevnost 10 (2/4 rkp) Vloženo 5. 9. 2007
Zbraně podivné, záhadné a skryté III. – Pevnost 11 (2/4 rkp) Vloženo 5. 9. 2007
Zbraně podivné, záhadné a skryté IV. – Pevnost 12 (2/4) Vloženo 5. 9. 2007
2006 Pirátské poklady, legendy i skutečnost – Pevnost 8 (2/5 rkp) Vloženo 5. 9. 2006
2007 Svět, kde mluví bublinky – Rozrazil/Brno 5 (2/5 rkp) Vloženo 20. 9. 2007
O J. Foglarovi trochu jinak – Fenomén Foglar (sborník) Prázdninová škola Lipnice,
str. 218 - 225 Čtenářské kluby ABC (8 rkp)
2008 Almanach čes. novinářů – Kdo tomuhle řemeslu jednu propadl – nakl. Libri 4 (4,5 rkp)
2007/08 Tržiště nápadů a zkušeností/Mozaika Pionýra 1-10 – o.s.Pionýr 2007/08 Vloženo 30. 10. 2008
2008/09 Tržiště nápadů a zkušeností/Mozaika Pionýra 1-10 – o.s. Pionýr Vloženo 12. 6. 2009
2009 Plzeňská ohlížení I. a II. – Plž (Plzeňský literární život) č. 5-6 (4 str.) Vloženo 23. 11. 2009
2009/10 Tržiště nápadů a zkušeností/Mozaika Pionýra 1-10 – o.s. Pionýr Vloženo 21. 6. 2011
2010/2011 Tržiště nápadů a zkušeností/Mozaika Pionýra 1-10 – o.s. Pionýr -„-
2010/2011 Pistole a pistolníci Divokého západu – ABC 14 (4 str./5 rkp) Vloženo 6. 7. 2011
2011/2012 Tržiště nápadů a zkušeností/Mozaika Pionýra 1-10 – o.s. Pionýr Vloženo 21. 6. 2012
2014 Jak jsem chodil do školy – PLŽ (Plzeňský literární život) 7/8 – Knihovna Plzeň Vloženo 12. 12. 2014
Čtyři novinářské legitimace – Mediažurnál Syndikátu novinářů ČR (duben)
2015 Jak jsme si hráli – PLŽ -„-
O randění a namlouvání – PLŽ -„-
2016 Léta válečná nebyla báječná - PLŽ
Modrá léta – PLŽ -„- Vloženo 14. 5. 2016

Poznámka: **Vlastimil Kočák nebo Patrik Kočák = užívaný pseudonym, též Patrik Coachman

9. Díla uvedená na internetu / komiksy

2000 Strážci času IKS – francouzská epizoda (Ahoj, Evropo 1, 15 stran)
2001 Strážci času IKS – švédská epizoda (Ahoj, Evropo 2, 13 stran)
Strážci času IKS – belgická epizoda (Ahoj, Evropo 3, 13 stran)
Strážci času IKS – španělská epizoda (Ahoj, Evropo 4, 13 stran)
Strážci času IKS – dánská epizoda (Ahoj, Evropo 5, 13 stran)
Strážci času IKS – řecká epizoda (Ahoj, Evropo 6, 13 stran)
Strážci času IKS – anglická epizoda (Ahoj, Evropo 7, 13 stran)
2002 Strážci času IKS – finská epizoda (Ahoj, Evropo 8, 13 stran)
2003 Strážci času IKS – německá epizoda (Ahoj, Evropo 9, 13 stran)
2004 Strážci času IKS – nizozemská epizoda (Ahoj, Evropo 10, 13 stran)
2008/09 Strážci času IKS/česká epizoda (Mozaika Pionýra, 13 stran)
Všechny uvedené epizody byly umístěny na adrese: www.pionyr.cz/ahoj,Evropo
2001 Příhody Malého boha (24 stran)
Příchod bohů (24 stran)
Kruanova dobrodružství (24 stran)
Dobrodružství Johna Cartera (26 stran)
Dobrodružství Thuvie z Ptarhu (24 stran)
Zajatci Torů (8 stran)
První výprava (24 stran)
Druhá výprava (24 stran)
2002 Pán vlků (24 stran)
Dobyvatelé hlubin (24 stran)
Všechny uvedené komiksy byly umístěny na adrese: www.iABC.cz do roku 2008. Stalo se tak současně s vydáním jednotlivých svazků Velkých knih komiksů ABC 1 – 4 (viz 2. Literatura pro děti - knižní vydání kreslených seriálů (komiksů)

10. Filmový námět

2006 Kruanova dobrodružství – nedokončený projekt (2014-2018))

11. Elektronická vydání (komiksy nebo e-knihy)

2011/6 Pod paprsky Zářícího (ISBN 978-80-260-1835-3 (soubor. ePub) – trilogie Příhody Malého boha (978-80-260-1836-0), Příchod bohů (978-80-260-1837-7) a Kruanova dobrodružství (978-80-260-1838-4) – (72 stran + 5:45 m videorozhovor), NewsLab ČR v AppStore (červen)
2112 Little Good (anglické vydání – soubor: ePub, ISBN 978-80-260-1839-1), Tales of the Little God (978-80-260-1840-7), Arrival of the Gods (978-80-260-1841-4), The advantures of Kruan (978-80-260-1842-1) – 72 stran + 5:45 m videorozhovor (angl. tit.), NewsLab ČR v AppStore
2012 Kruan z kmene Gron-c-chů – (viz výše uvedené údaje platné i pro tento soubor)
2015 Můj život s ábíčkem - ISBN (PDF) 978-80-87791-27-1 – nakladatelství V letu, Praha,
ISBN (ePub) 978-80-87791-28-8 stran 296včetně obr. přílohy
ISBN (mobi) 978-80-87791-29-5
2016 Příchod bohů - e-kniha XYZ – ISBN (PDF) 987-80-87791-27-1
ISBN (ePub) 987-80-87791-28-8
ISBN (mob) 987-80-87791-29-5

Poznámka: Průběžně doplněno o dohledaná nebo nová literární díla (viz datum vložení)
Komiksy na internetu do soupisu vloženy 18. prosince 2004

Praha 21. dubna 2009 (datum založení)
Aktualizace: 13. 9. 2010, 21. 6. 2011, 8. 2. 2012, 3. 5. 2012, 12.12.2014, 9.9. 2015, 20.11. 2017,
18. 11.2018 (průběžně doplňováno)

Vlastislav Toman / Kontakt:
telefon: +420 776 709 302
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.