Počet knihoven v ČR stále klesá. Likvidaci knihoven začala ODS, TOP09, KDU-ČSL a ČSSD

knihovna

Máme údajně největší síť knihoven v Evropě a počet čtenářů narůstá. Jaká je ale skutečnost?

Od roku 1995 bylo zrušeno v ČR 819 knihoven a podle níže uvedeného zdroje se trend nezastavil.
Každý rok se v průměru ruší přes 50 knihoven.  V lednu 2013 Ministerstvo kultury zrušilo finacování většiny knihoven a hodilo knihovny na krk městům nebo obcím, ve kterých se knihovny nacházejí. Nikdo se proti tomu rozhodnutí neozval, ani profesní organizace SKIP, což je na pováženou. Knihovny tak ztrácejí garantovanou jistotu, že budou existovat.

Počty knihoven:
1921 - 6562 knihoven

1995 - 6179 knihoven
2000 - 6019 knihoven
2005 - 5920 knihoven
2010 - 5415 knihoven
2014 - 5360 knihoven
2020 - 5307 knihoven

úbytek 872 knihoven

Zdroj: nipos

Politická rozhodnutí likvidovat tímto způsobem knihovy nebo je podporovat bez jakékoliv povinnosti, je vždy rozhodnutím hlupáků. Granty, které knihovnám v malé míře MK nabizí jsou za prvé směšné a za druhé nejsou nárokovatelné. Nemluvě o šíleném papírování kolem každé žádosti.
Knihovní síť totiž vznikala už za první republiky a sám T.G.Masaryk prosadil zákon, který nařizoval, že v každé obci má vzniknout knihovna. Masaryk byl totiž moudrý politik, na rozdíl od dnešních straníků, a byl vizionář. I za socialismu byla siť knihoven silně podporovaná státem. To se ovšem po roce 1995 mění.

Po zdražení DPH u knih je likvidace knihoven další krok, jak omezit chod veřejných knihoven, a tím i dostupnost dalšího vzdělávání.
Samozřejmě, že existuje spousta lidí, kteří čtou, ale je jich také hodně, kteří nejsou ochotni investovat peníze do předražených knih, proto i návštěvnost v knihovnách stoupá. Nikoliv však zásluhou knihovnického systému. Ale na druhé straně čest vyjímkám.

Myslím, že je dobré připomenout, kdo likvidaci knihoven v roce 2013 započal. 
Předseda vlády - Petr Nečas
1. místopředseda - Karel Schwarzenberg
Místopředsedové - Karolína Peake
Ministr financí - Miroslav Kalousek
Počet členů - 15-16

Od té doby nikdo tento stav nejen nezlepšil, ale ani nezastavil. Ani ČSSD a ANO. Prostě nikdo.

Zajímavost: Který ministr kultury zrušil nejvíc knihoven?
Největší počet zrušených knihoven byl v roce 2008 – celkem 84 za jediný rok. Ministrem kultury byl Mgr. Václav Jehlička (KDUČL a TOP)

Co dělat?
Je možné další knihovny zakládat vlastními silami? Ano, třeba takto...
http://www.knihovnapruhonice.cz/?p=2323