Seznam knih o souvislostech a dění ve společnosti, politice a vůbec

knihovna

 Seznam pečlivě vybraných knih, které vám pomohou s orientací v dnešním rádoby složitém světě. Souvisloti o tom co bylo, je a co se chystá.

 1. ABDEL-SAMAD, Hamed: Islámský fašismus - analýza
 2. ARRENDTOVÁ, Hannah: Eichmann v Jeruzalémě
 3. BAKALÁŘ, Petr: Tabu v sociálních vědách
 4. BARON-COHEN, Simon: Male and Female Brains and the Truth about Authism
 5. BELLAMY, Francois-Xavier: Les déshérités : Ou l'urgence de transmettre
 6. BENSOUSSAN, Georges: Une France soumise - Les voix du refus
 7. BERGER, Peter L.: Between Relativism and Fundamentalism. Religious Resources for a Middle Position.
 8. BERGER, Peter L.: Kapitalistická revoluce: 50 propozic o prosperitě, rovnosti a svobodě
 9. BERGER, Peter L.: A Rumor of Angels: Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural
 10. BERGER, Peter L, LUCKAMANN, Thomas: Sociální konstrukce reality
 11. BLOOM, Allan: Closing of the American Mind
 12. BOCK-COTÉ, Mathieu: Multiculturalisme comme religion politique
 13. BROCH, Hermann: Teorie masového šílenství: Příspěvky k psychologii politiky
 14. BROWNE, Anthony: Úprk rozumu: Politická korektnost a smrt veřejné rozpravy v moderní Británii
 15. BUCHANAN, Patrick J.: Smrt západu
 16. BURNHAM, James: Suicide of the West: An Essay on the Meaning and Destiny of Liberalism
 17. CANETTI, Elias: Masa a moc
 18. DAHRENDORF, Ralf: Moderní sociální konflikt
 19. EASTERLY, William: Břímě bílého muže: Proč pomoc třetímu světu selhává:
 20. FALLACI, Oriana: The Force of Reason
 21. FERGUSON, Niall: Civilization: The West and the Rest
 22. FERGUSON, Niall: The War of the World: Twentieth-Century Conflict and the Descent of the West
 23. FRIEDMAN, George: Příštích sto let
 24. FUCHS, Jiří: Člověk bez duše, život bez smyslu
 25. FUCHS, Jiří: Iluze skeptiků
 26. GREENHILL, Kelly: Weapon of Mass Migration. Forced Displacement, Coertion and Foreign Policy
 27. GOLBERG, Bernard: Jak novináři manipulují: Stanice CBS očima svého reportéra
 28. GOLDBERG, Jonah: Liberal Fascism: The Secret History of the Left from Mussolini to the Politics of Meaning
 29. GUILLUY, Christophe: Le crépuscule de la France d´en haut
 30. HERRSTEIN, Richard J, MURRAY, Charles: The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life
 31. HOFF-SOMMERS, Christina: One Nation Under Therapy: How the Helping Culture Is Eroding Self-Reliance
 32. HOFF-SOMMERS, Christina: The WAR AGAINST BOYS: How Misguided Feminism Is Harming Our Young Men
 33. HOUELLEBECQ, Michel: Podvolení
 34. HUNTINGTON, Samuel: Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu
 35. HUNTINGTON, Samuel: Who Are We?: The Challenges to America's National Identity
 36. HUXLEY, Aldous: Brave new world
 37. JOHNSON, Paul: Intelektuálové
 38. JOHNSON, Paul: Nepřátelé společnosti
 39. KELLER, Jan: Odsouzeni k modernitě. Co hledá sociologie a našla beletrie
 40. KELLER, Jan: Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti
 41. KISSINGER, Henry: Uspořádání světa
 42. KRUPIČKA Jiří: Flagelantská civilizace
 43. KUHN, Thomas S.: Struktura vědeckých revolucí
 44. KURAS, Benjamin: Soumrak bílého muže
 45. KURAS, Benjamin: Jak zabít civilizaci
 46. KURAS, Benjamin: Pohřbívání svobody
 47. KURAS, Benjamin: Poslední naděje civilizace
 48. LIESSMANN, Konrad Paul: Univerzum věcí
 49. LIESSMANN, Konrad Paul: Teorie nevzdělanosti
 50. MARTIN, Davis: Tongues of Fire: The Explosion of Protestantism in Latin America
 51. MOŽNÝ, Ivo: Proč tak snadno. Některé rodinné důvody sametové revoluce.
 52. MOŽNÝ, Ivo: Sociologie rodiny
 53. MURRAY, Charles: By the People: Rebuilding Freedom without Permission
 54. MURRAY Charles: Coming Apart: The State of White America 1960 - 2010
 55. MURRAY, Douglas: The Strange Death of Europe. Immigration, Identity, Islam.
 56. POPPER, Karl. R.: Otevřená společnost a její nepřátelé
 57. POSTMAN, Neil: Ubavit se k smrti: Veřejná komunikace ve věku zábavy
 58. RAMONET, Ignacio: Tyranie médií
 59. SARRAZIN, Thilo: Německo páchá sebevraždu
 60. SARRRAZIN, Thilo: Teror ctnosti
 61. SIEDENTOP, Larry: Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism
 62. SOUBELET, Bertrand: Sans autorité, quelle liberté?
 63. SOUBELET, Bertrand: Tout ce qu'il ne faut pas dire
 64. STARK, Rodney: Cities of God.The Real Story of How Christianity Became an Urban Movement and Conquered Rome
 65. STARK, Rodney: How the West Won. The Neglected Story of the Triumph of Modernity
 66. TEINTURIER, Brice: "Plus rien à faire, plus rien à foutre"
 67. WARRAQ, Ibn: Proč nejsem muslim
 68. WEAVER, Richard: Ideas Have Consequences

ZDROJ: http://www.stret-civilizaci.cz