Asociace spisovatelů chtěla po svazácku rozhodovat, kde bude zpívat Karel Gott

Asociace spisovatelů

Text, který je zveřejněn na Facebooku Asociace spisovatelů, už po prvním přečtení degraduje tento spolek na Asociaci bezvýznamných kumštýřů, hrající si na cenzory a ochránce čistoty české kultury. Včetně organizátorů Magnesia Litera. O co jde.

Jedná se o knižní veletrh v Lipsku 2019. Němečtí pořadatelé si vybrali umělce, kteří v rámci Roku české kultury mají vystoupit v lipské opeře.
Mají tam zpívat Dagmar Pecková, Marta Jandová a Karel Gott. A právě ten je trnem v oku našich "svazáckých" spisovatelů sdružených v AS od roku 2014, kteří chtějí s Němci spolurozhodovat, kdo bude na veletrhu vystupovat a kdo ne.

V dopise panu Kraftovi, programovému koordinátorovi Moravské zemské knihovny v Brně pro Leipziger Buchmesse 2019, píši, aby bylo vystoupení Karla Gotta bezodkladně zrušeno či vyjmuto z kalendáře akcí „Rok české kultury“ a vedení veletrhu konzultovalo s AS, kdo bude na něm vystupovat.
Text podepsala řada statečných bojovníků, z nichž většina se narodila po roce 1980 a nutno podotknout, že jejich spisovatelský věhlas v Německu je asi promile toho, v jaké oblibě je tam Karel Gott.

Po podepsání členy i nečleny! byl text podstatně změněn paní Hůlovou a nastal další trapas neschopných.
Byl vydána nová petice s opravami a jmény lidí, kteří od petice odstoupili, především pro pozdější zařazeni nesouhlasného postoje vůči "artkýčaři" Davidu Černému, který na veletrhu má prý vystavit své veledílo v podobě růžového trabanta, jak sdělila Hůlová.

Jaromír Typlt píše:

"Podepsal jsem původně VÝRAZNĚ JINÝ text. Rozhodně ne tak opatrnický vůči tomu odporně lepivému cukrkandlovému zombie KG, kterému máme v podstatě dělat poslušné křoví, protože "Němci ho milují". David Černý naopak v původním textu nefiguroval, jestli si dobře vzpomínám, teď je tam dvakrát. TOHLE JE JAKO V ČÍNĚ, vážená Asociace spisovatelů."

Markéta Pilátová se pro změnu diví, že se Asociace zaštiťuje jejím jménem, ačkoli ona sama není její členkou.

Posledním trapasem nakonec byla odpověď pana Krafta. Ten samozvaným českým cenzorům sdělil, že s Karlem Gottem sice jednali, nicméně se nikdy nedohodli. Takže ve hře zůstal jen kýčovitý růžový trabant českého artkýčaře a milovníka pravdy na Washington Post D. Černého.

Text dopisu zaslaný panu Martinovi Kraflovi,
programovému koordinátorovi Moravské zemské knihovny v Brně pro Leipziger Buchmesse 2019

Vážený pane Krafle,
dovolujeme si Vás oslovit jménem níže podepsaných členů Asociace spisovatelů, předsedy spolku Litera udílející každoročně nejprestižnější české literární ocenění a autorek a autorů pozvaných na Lipský knižní veletrh 2019.
Naším primárním požadavkem je, aby byla co nejdříve svolána schůze se všemi zvanými autory Lipsko 2019 a též zástupci profesních organizací jak autorů (AS), tak garantů nejprestižnější české literární ceny Magnesia Litera (Spolek Litera), kde bude podoba a způsob prezentace české literatury na Lipsko 2019 prodiskutována a přizpůsobena představám vystupujících.
Česká republika bude příští rok hlavní prezentovanou zemí veletrhu a na naši literaturu se tak v Německu upře mimořádná pozornost. Máme za to, že pro literaturu je typická mimo jiné přítomnost hodnotových postojů. Pokud bychom se chtěli tázat, co je tradici té nejlepší české literatury vlastní, snad je to právě pojetí literatury jako činnosti spjaté s postojem k životu a světu. Čeští spisovatelé jsou si aspektu morálního přesahu své práce vědomi. Ten je ostatně přítomen i v tradici toho nejlepšího v české kultuře jako takové.
České přítomnosti na Lipském knižním veletrhu 2019 bude jako jakýsi předvoj předcházet tzv. „Rok české kultury“. Představení české literatury bude vyvrcholením programu, který je zahájen v symbolickém smyslu nešťastně: vystoupením Karla Gotta v Lipské opeře v říjnu 2018. „Rok české kultury“, naopak „kontrastně“ uzavírá v říjnu 2019 výstava připomínající odkaz Charty 77. Vedle deficitu konzultace celé akce s námi českými autory (český stánek má dekorovat trabant Davida Černého? – chceme mít možnost věc ovlivnit) se vymezujeme vůči této ukázkové absenci postojovosti. V dramaturgické radě pro Lipsko 2019 přes projevený zájem naprosto absentují zástupci jakýchkoli profesních literárních organizací. Vzhledem k tomu, že se jedná o kontext, do něhož bude usazena konkrétní autorská tvorba (proslýchá se instalace růžového trabantu Davida Černého?!) je to tristní.
Naším druhým požadavkem, vedle onoho primárního – společné schůze - je, aby bylo vystoupení Karla Gotta bezodkladně zrušeno či vyjmuto z kalendáře akcí „Rok české kultury“, jež tvoří entré knižního veletrhu Lipsko 2019.
Těšíme se na schůzku s dramaturgickou radou v co nejbližším termínu (nejlépe začátkem září).

Za autory pozvané na veletrh v Lipsku 2019
Petr Hruška, laureát Státní ceny za literaturu
Bianca Bellová, laureátka Evropské ceny za literaturu
Petr Borkovec, laureát Ceny Josefa Jungmanna (podpis stáhnul)
David Zábranský, laureát Ceny Magnesia Litera
Martin C. Putna, laureát Ceny Toma Stopparda (podpis stáhnul)
Zuzana Fuksová
Jaromír Typlt, laureát Ceny Jiřího Ortena (podpis stáhnul)
Markéta Pilátová (podpis stáhla)

Za Asociaci spisovatelů
Václav Kahuda, předseda
Adam Borzič
Ondřej Lipár
Adéla Hodinská Knapová
Petra Hůlová
Ivana Myšková
Irena Šťastná
Michal Maršálek
Ondřej Hložek (podpis stáhnul)
Jan Burian (podpis stáhnul)
Jan Škrob (podpis stáhnul)
Tomáš Čada (podpis stáhnul)
Jonáš Hájek
Petr Tureček
Tomáš Kůs
Petr Hrbáč
Ingrid Artezz

Za spolek Litera
Pavel Mandys, předseda
---
Doplnění z 9. srpna 2018, 13 hodin: Došlo bohužel k neomluvitelné chybě. Text dopisu, který signatáři odsouhlasili, se před odesláním změnil. Následuje dnešní e-mail od Petry Hůlové, která text dopisu koncipovala a upravovala, ostatním signatářům. V reakci na něj někteří signatáři svůj podpis pod dopisem stáhli, jak je nově vyznačeno výše.

Vážené kolegyně a kolegové,
moc se omlouvám se za nekonzultování pár změn v našem dopise, smysl dopisu však zůstal nezměněn. Zodpovědnost padá na mě osobně.
Z mnoha reakcí vyplývalo, že dost autorů více než přítomnost Gotta v Lipsku štve dramaturgická koncepce veletrhu dělaná "za zavřenými dveřmi" a tak je v dopise zmíněna nejprve ona a až posléze Gott.
Požadavek, aby Gott v Lipsku jako předskokan české literatury nevystupoval však v textu zůstává.
Co se týče Davida Černého, donesla se ke mně neověřená zpráva, že český stánek má dekorovat jeho růžový trabant. Dopis to nehodnotí, jen zmiňuje jako další příklad tvorby kontextu "o nás bez nás".
P. H.