Dvorský Ladislav

dvorsky150.jpg

Ladislav Dvorský  (*5. 6. 1931, Rychnov nad Kněžnou - †25. 7. 1995, Praha )

učitel, jazykovědec, spisovatel, překladatel z polštiny a němčiny

Narodil se v Javornici (u Rychnova nad Kněžnou). Maturoval 1950 na reálném gymnáziu v Jaroměři, 1953 absolvoval studium češtiny a ruštiny na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, 1953-59 studoval dálkově bohemistiku na Fakultě společenských věd Vysoké školy pedagogické v Praze; 1969 získal titul PhDr. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Při studiu 1953-55 učil na odborných školách v Teplicích a Liberci, 1955-57 na polygrafickém učilišti, 1959-61 byl lektorem na katedře jazyků Vysoké školy strojní v Liberci, 1961-65 odborným asistentem na katedře českého jazyka Pedagogické fakulty v Liberci. 1965-70 byl ředitelem Severočeského nakladatelství v Liberci.

V 70. a 80. letech neměl stálé zaměstnání, soukromě vyučoval cizí jazyky, působil v dramatickém souboru, byl houslistou lázeňského orchestru, učil na Lidové škole umění v České Lípě, byl hlasovým poradcem hlasatelů v Československé televizi. 1990 se stal ředitelem nakladatelství Libereckých tiskáren (LIT), 1991 odborným asistentem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a 1992 šéfredaktorem Redakčního servisu. Zabýval se problematikou jazykové kultury, jazykové komiky a spisovné výslovnosti. Své práce publikoval v odborném tisku i v denících a časopisech. Těžiskem jeho beletrie je tvorba pro děti. Psal původní pohádkové příběhy, loutkové hry, kniha Hrdinové z pohádek (1969) se stala podkladem pro stejnojmenný televizní seriál. Do 1970 a znovu od 1989 připravoval dětské a literární pořady pro Československý, respektive Český rozhlas.

V 70. a 80. letech, kdy nesměl publikovat, vycházely jeho práce pod cizími jmény, knížkám pro nejmenší děti propůjčil jméno ilustrátor Miloš Nesvadba. Překladatelská činnost má obdobné zaměření jako původní umělecká tvorba, je z větší části zaměřena na dětského čtenáře.

Bibliografie

Poklad baby Mračenice, 1963
Verše, 1964
Kunze Reiner: Věnování, 1964
Tajný lodní deník, 1966
Cassian Nina: Zvědavé slůně, 1967
Moszcyński L.: Giňol v Paříži, 1967
Tunelácká pohádka, 1968
Hrdinové z pohádek, 1969
Čtyři hry pro loutky, 1970
O zlém havranovi, 1971
Dětské anekdoty, 1971
Jak Kašpárek vysvobodil ptáčka Červenoocasáčka, 1972
Bílý koník, 1975
Dárek pro Giňola, 1978
Pohádky o princeznách, 1978
Bubetka v Praze, 1983
Repetitorium jazykové komiky, 1984
Miloš Nesvadba dětem, 1986
Kapitoly o popisu, 1988
Bubetka a Smítko, 1992
Český jazyk pro třetí ročník, 1995
Pohádka o hodném drakovi, 1995
Cirkus Hurvajz, 2000