Jaroslav Petr

petr jaroslav
Jaroslav Petr (* 1958)

biolog

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se zabývá biologií reprodukce. Vyučuje biotechnologie na České zemědělské univerzitě v Praze a na přírodovědeckých fakultách Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity.

Ve volném čase dlouhodbě a vynikajícím způsobem popularizuje vědu. Dlouhodobě spolupracuje s Českým rozhlasem a Lidovými novinami, přispívá do časopisů a internetových serverů věnovaných popularizaci vědy (osel.cz).

Knihy:
Desatero smyslů (2020, 1. vydání 2020)
Homo sapiens: Příběh lidstva (2020)
Vojtěch Jasný a město Bystré (2012, 1. vydání 2012)
Když jdou ryby rybařit (2010)
Klonování. Hrozba nebo naděje? (2003, 1. vydání 2003)