Foucault Michel

halas frantisek biografie

Michel Foucault (1926 - 1984)
Francouzský historik a filozof, spojený se strukturalistickým a poststrukturalistickým hnutím. Měl silný vliv nejen ve filozofii, ale také v celé řadě humanistických a společenskovědních disciplín.

Výběr knih v českém překladu:

Archeologie vědění / 2002 (1. vydání 1969)
Člověk, moc a spravedlnost / 2005 (1. vydání 1974)
Dějiny sexuality I. - Vůle k vědění / 1999 (1. vydání 1976)
Dějiny sexuality II. - Užívání slastí / 2003 (1. vydání 1984)
Dějiny sexuality III. - Péče o sebe / 2003 (1. vydání 1984)
Dějiny šílenství / 1994 (1. vydání 1961)
Diskurs, autor, genealogie / 1994 (1. vydání 1971)
Dohlížet a trestat / 2000 (1. vydání 1975)
Foucault - Myšlienky / 2011
Historie šílenství v době klasicismu / 2020 (1. vydání 1961)
Je třeba bránit společnost / 2006 (1. vydání 1997)
Michel Foucault: Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky / 2010 (1. vydání 1983)
Moc, subjekt a sexualita / 2000
Myšlení vnějšku / 2003
Psychologie a duševní nemoc/ 1971 (1. vydání 1954)
Rád diskurzu / 2006 (1. vydání 1971)
Raymond Roussel / 2006 (1. vydání 1963)
Sen a obraznost / 1995 (1. vydání 1954)
Slova a věci / 2007 (1. vydání 1966)
Toto nie je fajka / 2010 (1. vydání 1973)
Za zrkadlom moderny / 1991 (1. vydání)
Zrození biopolitiky / 2009 (1. vydání 2004)
Zrození kliniky / 2010 (1. vydání 1963)