Kožík František

 kozik150.jpg

František Kožík (*16. 5. 1909, Uherský Brod - †5. 4. 1997, Praha)

Spisovatel, básní, dramatik, dramaturg

Vystudoval práva v Brně, také studoval na filosofické fakultě a konzervatoř.

Bibliografie (jen první vydání)

Město vzpomínek, 1932
Jitřní lov, 1932
Cristobal Colón, 1934
Tváří k západu, 1936
Nové srdce, 1936
Na břehu noci, 1937
Ztichlými ústy, 1937
Francie, 1938
Cesta k lidem, 1938
Největší z pierotů, 1939
Shakespeare, 1940
Rozhlasové umění, 1940
Básník neumírá, 1940
Vlajka vítězů, 1941
Prstýnek z vlasů, 1941
Po povídce, 1941
Hledám Marii Romanovou, 1941
Don Quijote přichází, 1941
Doby krásy, 1942
Svatá holčička, 1943
Proč pláče Meluzina, 1943
Pírinka, 1943
Meluzína, 1943
Lásky odcházejí, 1943
Blázny živí Bůh, 1943
Komediant, 1944
Dětství, 1946
Tajná láska, 1947
Na dolinách svítá, 1947
Cervantes, tvůrce Dona Quijota, 1947
Přátelství, 1948
Červánky mezi dětmi, 1948
Vítězství vůle, 1949
Stezka věrnosti, 1949
Vítěz maratónský, 1952
Tři zlí kmotři, 1953
Aleje míru, 1953
Synové hor, 1954
Jak mráz čaroval, 1955
Hejtman Šarovec, 1954
Josef Mánes, 1955
Emil Zátopek vypravuje, 1955
Emil Zátopek ve fotografii, 1955
Devatero oslovení, 1955
Statečná Andula, 1956
Vánoční verše, 1957
Pohádky vánočního zvonku, 1957
Na shledanou, Emile, 1957
Statečný Honza, 1958
Rytíř smutné postavy, 1958
Cestou lásky, 1958
Bolestný a hrdinský život j. A. Komenského, 1958
Vltava, 1959
Jezerní růže, 1959
Cesty žen, 1959
Až přijdete do Telče, 1959
Zákon věrných strážců, 1961
Město šťastných lásek, 1963
Krumlovská romance, 1963
Kryštof Harant, 1964
Cirkus U tři slunečnic, 1965
Akrobatická řada, 1966
Třetí  noc, 1967
Po zarostlém chodníčku, 1967
Neviditelný, 1967
Vlajka vítězů, 1969
Jan Amos Komenský – muž touhy, 1969
Třikrát se ohlédni, 1970
Světlo v temnotách, 1970
Balada o Tristanovi a Isoldě, 1970
Snih padá na Hradiště, 1971
Pouta věrnosti, 1971
Čarovný prsten, 1971
Noci na Zvíkově, 1973
Bretaň – dcera oceánu, 1973
Než se zvedla opona, 1974
Město šťastných lásek, 1974
Miláček národa, 1975
Normální obraz srdce, 1976
Kouzelník z vily pod lipami, 1976
Na křídle větrného mlýna, 1977
Po stopách dětství, 1979
O životopisných románech, 1979
Neklidné babí léto, 1979
Kronika života a vlády Karla IV., 1981
Famfáry pro krále, 1983
Šavle a píseň, 1984
Anděl míru, 1984
Píseň nejdražší, 1986
Věnec vavřínový, 1987
Svátky krásné hvězdy, 1988
Devět Ofélií, 1988
Cesta Kryštofa Haranta z Polžic a z Bezdružic a na Pecce z království českého do Benátek, odtud do země svaté, země judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a sv. Kateřiny v pustéArábii, 1988
Černé slunce, 1992
Jsem vánočnímu stromu podoben, 1993
Praha má kamenné srdce, 1994
Karel z Čech, 1994
František Kožík, 1994
Básně František Kožík, 1994
Vzpomínky, 1995
Čas třešní, 1995
Nedokončená, 1996
Za trochu lásky, 1997
Tisíce slov o lásce, 1998