Štulcová Renata

stulcova renata biografie

Renata Štulcová (*23. 10. 1969, Rakovník)

spisovatelka

Narodila jsem se v Rakovníku. Pro milovníky astrologie: narodila jsem se v okamžiku, kdy Slunce přecházelo ze souhvězdí Vah do souhvězdí Štíra.
Roku 1976 jsme se přestěhovali do Litoměřic. Po maturitě na gymnáziu jsem na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vystudovala matematiku a geografii a poté na Karlově univerzitě anglický jazyk a literaturu.
Během studia angličtiny jsem se zajímala o využití dramatu ve výuce a absolvovala jsem kurzy Dramatické výchovy na Masarykově univerzitě v Brně.
Od roku 1993 učím na základní škole s rozšířenou výukou jazyků a matematiky v Litoměřicích.
V devíti letech jsem prohlásila, že budu psát příběhy, které dohromady propojí Aloise Jiráska, Boženu Němcovou a Karla Jaromíra Erbena, a stále na tom pracuji.

Soukromé spisovatelské stránky
http://www.renatastulcova.cz

Bibliografie:
Mojmír – Cesta pravého krále (Albatros, 2010)
Růže a krokvice (Knižní klub, 2009)
Nemetonburk aneb Alatýrová hora (Albatros, 2007)
Nemetonburk aneb Zlatá brána (Albatros, 2005)
Nemetonburk aneb Tajemství ve skále (Albatros, 2003)

Ocenění:
Březen 2010 – The White Raven Award za Růži a krokvici (Knižní klub, 2009)
Březen 2010 – SUK Cena knihovníků SKIP 1. místo za Růži a krokvici (Knižní klub, 2009)
Březen 2010 – SUK Cena Noci s Andersenem za Růži a krokvici (Knižní klub, 2009)
Září 2009 – Cena knihovníků na Polabském knižním veletrhu 2009 za Růži a krokvici (Knižní klub, 2009)
Březen 2004 – Nominace na Zlatou stuhu za Nemetonburk (Albatros, 2003)
Duben 2004 – Čestné uznání nakladatelství Albatros za Nemetonburk (Albatros, 2003)
Duben 2004 – SUK Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství za Nemetonburk (Albatros, 2003)