Wagnerová Magdalena

wagnerova magdalena biografie
Magdalena Wagnerová 
(*28. 8. 1960, Praha)

Spisovatelka a nakladatelská redaktorka se narodila v rodině fotografa Josefa Proška a překladatelky Ireny Wenigové. Po studiích na katedře scenáristiky a dramaturgie FAMU se začala věnovat redakční práci, scenáristice a literární tvorbě, zaměřené především na dětské čtenáře.

Přes pestrost dramatické a scenáristické produkce (autorka řady rozhlasových her, dramatu Draci útočí, scénáře k televizní pohádce Hořké víno a k filmu i televiznímu seriálu Saturnin) se ve své literární tvorbě pohybuje výhradně v prostoru pohádky. Pohádku chápe především jako „způsob a prostředek, jímž by se měl rozšiřovat obzor dítěte, modelovat a zabarvovat jeho svět, inspirovat a výrazně přispívat k vytváření jeho fantazie“ (viz autorčino vyznání v časopise Ladění, 2002, č. 4).

Pohádky Magdaleny Wagnerové se vyznačují hravostí a nápaditostí. Postupy typické pro autorčino pojetí pohádkového žánru jsou zřejmé především v souboru pohádek Proč? Pohádky o rybách, ptácích a jiných zvířatech (2001) a jeho pokračování Proto! Pohádky o muchomůrkách, pečených husách a jiných důležitých věcech (2002). Východiskem pohádek jsou často rčení („Proč si nos nevidí ani na špičku nosu?“ „Proč jablko nepadá daleko od stromu?“ „Proč láska hory přenáší?“), dětské zvídavé dotazy („Proč se začíná pokaždé od začátku?“) či variace na etiologická a etymologická témata („Proč je kudlanka nábožná?“). Wagnerová si zde pohrává jednak s konvencemi pohádkového žánru („Bylo, bylo a skutečně bylo. Kdysi dávno. Kdesi daleko. Anebo možná docela blízko.“), dále paroduje i literaturu naučnou (v precizně sestaveném rejstříku od sebe pečlivě odlišuje „knedlovepřozelo“ a „knedlozelovepřo“).

Následující Modrá pohádka aneb Kachna namodro (2002) již představuje vykročení směrem k pohádkové travestii. Intriky v Modrém království, kde prostřednictvím senilního krále vládne jeho rádce, vyústí po řadě peripetií a trojím zveřejnění receptu na kachnu namodro v pohádkový happyend. Prózy Pavouk na šalvěji (2003), kde se přímo hlásí k poetice travestie podtitulem Podzimní (pohádková) travestie, a Strom s granátovými jablky již míří i k dospělým čtenářům. Ti mohou ocenit smršť vtipných literárních podobenství a symbolů.
V pohádkové obrázkové knížce Jablečňák (2003) se určujícím dějotvorným prvkem stává dětská hra. Předškolák Matěj, nudící se po boku zaneprázdněných rodičů, získává nového přítele v Jablečňákovi, který se nečekaně zrodil z jablečného ohryzku odhozeného pod postelí. Problémy dětského outsidera a podvědomý strach z dospívání svérázně zachycuje próza Pes moudřejší člověka (2004), kde je zdrojem humoru transpozice lidských osudů do psích postav.

Vedle vlastní pohádkové tvorby se Wagnerová věnuje rovněž adaptační činnosti. Převyprávěla klasický pohádkový odkaz (Srdce pohádek, 2002), ale všímá si i exotických látek světového folkloru, které dosud představila ve dvou souborech, tematicky propojených motivy vody (Pohádky z vodních hlubin, Pohádky z moře, 2004). Pohádková tvorba Magdaleny Wagnerové představuje v kontextu současné české literatury pro mládež ojedinělý pokus o originální žánrovou inovaci.

Bibliografie

Knihy pro děti
Pohádky pod polštář, Volvox Globator, Praha 1992
Vodníčkova dobrodružství, Aventinum, Praha 1995
Proč? aneb Pohádky o rybách, ptácích a jiných zvířatech, Havran, Praha 2001
Modrá pohádka aneb Kachna namodro, Mladá fronta, Praha 2002
Proto! aneb Pohádky o muchomůrkách, pečených husách a jiných důležitých věcech, Havran, Praha 2002
Jablečňák, Brio, Praha 2003
Pes moudřejší člověka, Plot, Praha 2004
Žabina & spol., Brio, Praha 2005
Karel. Pohádka o našem deštníku, Dybbuk, Praha 2006
Záhada č. 28, Havran, Praha 2007
Hlupýš, Mladá fronta, Praha 2009
Krys Veliký, Dybbuk, Praha 2010
Ryba Chyba, Havran, Praha 2012
Od A do Zet. Abeceda Magdaleny Wagnerové, Triton, Praha / Kroměříž 2014
Perenda, Plot, Praha 2015
Malý lesní průvodce, JAS, Praha 2015
Malý podvodní průvodce, JAS, Praha 2017
Plamínek (10 pohádkových knih), Plot, Praha 2017-2019

Knihy pro dospělé
Pavouk na šalvěji (literární travestie), Dybbuk, Praha 2003
Strom s granátovými jablky (literární travestie), Havran, Praha 2004
Papíří (román), Dybbuk, Praha 2005
Krajina nedělní (román), Kniha Zlín, Zlín 2010
Rodinná anamnéza (román), Havran, Praha 2015

Ostatní knihy
Winton Train. Po sedmdesáti letech znovu do Londýna. (společně s Milanem Vodičkou), Z film & Havran, Praha 2009
Pověsti staré Prahy, Plot, Praha 2007
Pražská strašidla a všemožná jiná zjevení, Plot, Praha 2010
Pražská domovní znamení vyprávějí, Plot, Praha 2011
Příběhy starých pražských domů, Plot, Praha 2013
Příběhy ze staré židovské Prahy, Plot, Praha 2015
Praha město žen, Plot, Praha 2017
Hlavní role: Praha, Havran, Praha 2018
Tajemství zřícenin v Čechách a na Moravě, Plot, Praha 2011
Tajemná historie hradů v Čechách a na Moravě, Plot, Praha 2012
Příběhy zámků v Čechách a na Moravě. Jeviště života šlechtického, Plot, Praha 2014
Příběhy zámků v Čechách a na Moravě II. Po stopách modré krve, Plot, Praha 2016