Čačko Peter

cacko peter
Peter Čačko
(*18. 4. 1936 vo Vranove nad Topľou - †6. 2. 2021)

Publicista, autor článkov, recenzií, reportáží, rozhovorov, lektorských posudkov, odborných referátov. Prekladateľ vyše 70 knižných titulov (prevažne pre mládež) a poviedok z ôsmich jazykov (z angličtiny, ruštiny, poľštiny, chorvátčiny, slovinčiny, srbčiny, češtiny a lužickej srbčiny).

Maturoval v roku 1953 na gymnáziu v Michalovciach. V roku 1958 po študijných jednosemestrálnych pobytoch na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a na Filologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe absolvoval štúdium slovenčiny a stredovekej latinčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V roku 1977 ukončil postgraduálne štúdium editorstva na Katedre žurnalistiky FFUK v Bratislave. V rokoch 1958-60 vyučoval slovenčinu, latinčinu a ruštinu na JSŠ v Novom Meste nad Váhom. Od júla 1960 do konca roka 1991 pracoval ako vedúci redaktor vo vydavateľstve Mladé letá v Bratislave. Bol redaktorom slovenskej časti revue o detskej literatúre Zlatý máj v rokoch 1962-70. Od septembra 1990 do roku 1992 bol riaditeľom vydavateľstva Bohem Press v Prahe. V rokoch 1993-1995 bol súkromný edičný poradca. Od 1. januára 1996 do 28. februára 1999 bol vedúci oddelenia knižných veľtrhov v Národnom literárnom centre v Bratislave. Od 1. marca 1999 do 31. mája 2007 bol riaditeľom Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA v Bratislave.

Vydavateľ-manažér – vyše štvrťstoročia viedol redakciu exportu v Mladých letách, v ktorej za ten čas vyšli pôvodné slovenské knihy v 19 jazykových mutáciách v celkovom počte vyše šesťsto titulov.
Zakladajúci člen Kruhu priateľov detskej knihy – súčasti Česko-slovenskej sekcie IBBY – Medzinárodnej únie pre detskú knihu. V rokoch 1990-92 člen federálneho výboru Čsl. sekcie IBBY. Od roku 1993 člen výboru Slovenskej sekcie IBBY – SkBBY, v rokoch 1999-2007 viceprezident SkBBY. 1995-2000 slovenský redaktor medzinárodného časopisu IBBY – Bookbird. V rokoch 2000-2004 v dvoch volebných obdobiach člen Exekutívy IBBY.

Od roku 1965 (nultý ročník BIB) organizátor a spolupracovník Bienále ilustrácií Bratislava, od roku 1993 člen Výkonného výboru BIB, od roku 1999 z funkcie riaditeľa BIBIANY hlavný organizátor BIB.
V rokoch 1999 až 2010 riaditeľ Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti – Bienále animácie Bratislava.
Viceprezident Občianskeho združenia 18. kongres básnikov a OZ Umenie pre deti. Viceprezident OZ Hans Christian Andersen (postavilo sochu svetového rozprávkara na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave).

Amatérsky hudobník – zborový spevák, organista a dirigent cirkevného spevokolu (okrem iného uviedol so zborom sedem Mozartových omší v rámci Mozartových týždňov 2000-2007).

Peter Čačko bol držiteľom mnohých ocenení :
1975 – Plaketa Ľudmily Podjavorinskej – za šírenie slovenskej detskej knihy v zahraničí
1976 – Zlatý odznak Slovenského ústredia knižnej kultúry
1984 – Medaila ministra kultúry PĽR Za zásluhy o poľskú kultúru
1992 – Zápis na Čestnú listinu IBBY za preklad knihy Janusza Domagalika Piecprzygod detektywa Konopki
1993 – Cena Poľskej sekcie IBBY za preklady poľských detských kníh
2005 – Čestná plaketa BIB
2006 – Rád Rytierskeho kríža Poľskej republiky za zásluhy

 jarosova matejovicova cacko zabrodska
cacko daskova rollcacko bibianasopko cacko buvik