Adamson Joy

adamson_joy_150.jpg

Joy Adamson (*20. 1. 1910, Opava – †3. 1. 1980, Keňa)

- světově proslulá ochránkyně přírody, spisovatelka a malířka


1910           
Narozena jako Friederike Victoria Gessnerová v Opavě, která byla tehdy součástí Rakouska – Uherska

1922            
Po rozvodu rodičů se stěhuje do Vídně, kde žije se svou babičkou


1927  
Získává  ve Vídni hudební vzdělání (Staatspruefung Piano), které ji opravňuje k pedagogické činnosti

1928 
Získává diplom v kursu pro módní návrhářky

1929-1930   
Věnuje se sochařství

1931-1932   
Zabývá se prací s kovem ve vídeňské umělecké škole (Kunstgewerbe Schule)

1931-1935   
Studuje medicínu

1935   
Vdává se za Viktora von Klarwill, vídeňského bankovního úředníka židovského původu

1937 
Přijíždí do Keni, aby zde našla nový domov pro sebe i svého manžela, který potřebuje útočiště před Hitlerovou expanzí. Během cesty lodí se blíže seznamuje se švýcarským botanikem Peterem Bally. Rozhoduje se, že se rozvede s rakouským manželem. Rychle z Keni odjíždí, aby v Rakousku zahájila rozvodové řízení  

1938        
Vrací se do Keni a bere si svého druhého manžela Petera Ballyho, který ji zasvěcuje nejen do krás africké přírody, ale také do malování rostlin. Peter je sám uznávaným botanickým malířem, avšak Joy jej překonává. Její kresby splňují nejen náročné technické požadavky spojené s přesným zobrazením rostlin, ale současně se stávají uměleckým dílem. Joy pochopila sílu tropického světla a dokázala uplatnit jeho odraz v sytosti barev.  

1938-1943 
V tomto období Joy dokončuje 700 botanických kreseb, za které mimo jiné získává v Londýně Grenfellovu zlatou medaili. Část kreseb byla vystavena, část použita jako ilustrace celkem 7 knih. Ani jedna z knih nevyšla v češtině, V Keni jsou však některé z nich stále v prodeji a stále se využívají. Jedná se o následující publikace: Gardening in East Africa – 3 díly, Trees and Shrubs of the Uganda Protectorate),  Trees and Shrubs of East  Africa, Some wild flowers of Kenya, The flora of the Belgian  Congo

1944 
Také její druhé manželství končí rozvodem. Později se vdává za svého třetího manžela, strážce zvěře George Adamsona. Přestože s ním žije až do své tragické smrti, manželství je poznamenáno několika rozlukami.  

1944-1952 
Pracuje na zakázce britské koloniální vlády, která spočívá ve zhotovení portrétů příslušníků všech keňských kmenů. Joy i přes útrapy spojené s malováním v náročném prostředí nakonec zakončuje 600 kreseb, které se mezitím stávají keňským národním pokladem, neboť řada kmenů dnes již zanikla. Joy využívá své důslednosti i smyslu pro detail a souběžně s malováním sbírá významné etnografické údaje spojené s životem určitého kmene, které později vydá knižně. Kresby dnes tvoří základ stálé expozice Keňského národního muzea v Nairobi. Část kreseb je také vystavena v sídle keňského prezidenta. Kromě toho Joy v tomto období také dokončuje 80 kreseb korálových ryb.

1956 
Přichází klíčová událost v životě Adamsonových. George Adamson nachází malé lvíče, které s Joy pojmenují Elsa a spolu jej vychovávají. 

1960  
Joy popisuje svůj život s Elsou v knize Příběh lvice Elsy (v anglickém originále  Born free, a lioness of two worlds), která se stává bestsellerem a je přeložena do 25 jazyků. Přestože i před touto knihou byly vydány publikace o soužití člověka se zvířaty, kniha se stává úspěšnou vzhledem ke svému načasování. Vychází v době, kdy vznikají zárodky ekologického hnutí, které se naplno rozvine v 70. letech. Kniha navíc vykresluje neobvyklé soužití člověka se zvířetem – křehká žena žijící s lvicí v drsné africké přírodě. Tato romantická kombinace si získala  srdce čtenářů po celém světě.  

1961-1980 
Joy Adamsonová zasvěcuje svůj život dalším projektům souvisejícím s ochranou přírody. Zatímco její manžel se věnuje pouze lvům, Joy postupně vychovává také gepardy a leopardy. Své poznatky zpracovává do dalších knih. Česky vyšly pouze v roce 1980 Příběh levhartice Penny (z anglického originálu Queen of Shaba) a v roce 1984 její životopis Volání divočiny ( z anglického originálu Searching Spirit). Kromě toho v češtině vyšly v roce 1992 vzpomínky jejího manžela George Adamsona Můj život s Joy (v anglickém originále My pride and Joy). Joy však v zahraničí vydala knihy  Living free, Forever free, Elsa and her cubs, The story of Elsa, The spotted sphings, Pippa and her cubs, Pippa‘s Challenge. Celkem se na celém světě prodalo 5 milionů výtisků těchto knih, Výtěžek z prodeje Joy věnovala na ochranu přírody. Založila nadaci  “Elsa Wild Animal Appeal”, jejíž pobočky vznikly po celém světě a dodnes fungují například v USA, Kanadě, Japonsku a Keni.  Konkrétně v Keni byly prostředky z nadace využity na letecké kursy pro strážce zvěře, kteří se mohli v malých letadlech dostat i do nepřístupných částí Keni a účinněji zasahovat proti pytlákům. Kromě toho Joy věnovala prostředky na založení národních parků (například  Hell´s Gate, Meru, Samburu), které jsou dnes rezervacemi pro záchranu zvěře a příjmy z jejich návštěv tvoří páteř keňské ekonomiky. Kromě knih o divokých zvířatech napsala Joy Adamsonová také další knihy – kresby keňských kmenů opatřené poznámkami byly vydány pod anglickým názvem The Peoples of Kenya,  vyšlo také  Joy Adamson´s Africa.

1980      
Joy Adamson je v keňské rezervaci Shaba brutálně zavražděna svým bývalým sluhou, kterého dříve propustila za drobnou krádež 
      
Bibliografie - neúplná

Gardening in East Africa – 3 díly,
Trees and Shrubs of the Uganda Protectorate), 
Trees and Shrubs of East  Africa,
Some wild flowers of Kenya,
The flora of the Belgian Congo
he Peoples of Kenya,
Joy Adamson´s Africa.

Born free, a lioness of two worlds
Living free,
Forever free,
Elsa and her cubs,
The story of Elsa,
The spotted sphings,
Pippa and her cubs,
Pippa‘s Challenge

V Česku:
Příběh lvice Elsy (v anglickém originále  Born free, a lioness of two worlds)
1980 Příběh levhartice Penny (z anglického originálu Queen of Shaba)
1984 Volání divočiny -životopis ( z anglického originálu Searching Spirit)

1992 Můj život s Joy (v anglickém originále My pride and Joy)
Vzpomínky jejího třetího mamnžela

Podle podkladů Zuzany Beranové
Kresba Joy Adamson

http://www.joyadamson.cz/

adamson_kresba.jpg