Saint-Exupéry Antoine de

Image
Antoine de Saint-Exupery
(*29. 6. 1900, Lyon - †31. 7. 1944,? )

- francouzský spisovatel a publicista, letec '

Narodil se v Lyonu v zámožné šlechtické rodině. Od dětství projevoval literární i výtvarné nadání a zájem o letectví. Studoval pařížskou Akademii výtvarných umění, studium však nedokončil. Místo toho nastoupil k 2. leteckému stíhacímu pluku ve Štrasburku a stal se pilotem. Složil i zkoušku z civilního letectví, aby mohl pracovat u lelectva i po válce. Pracoval u různých leteckých společností, létal na afrických i transatlantických linkách v Severní i Jižní Americe. Během letů přežil dvě vážné havárie (v Libyjské poušťi, na území Guatemaly).

Na počátku druhé světové války odešel do USA, aby se zde stal letcem průzkumného útvaru při 7. americké armádě.  Během války byl válečným letcem. Dne 31. 7. 1944 byl vyslán na průzkumný let nad Korsikou odkud se nevrátil. Byl pravděpodobně sestřelen německým stíhačem, za datum úmrtí se považuje datum tohoto letu.

Literární a publicistické činnosti se věnoval od dvacátých let.


I když nikdy netoužil se stát spisovatelem, spíše malířem, architektem nebo námořním důstojníkem, zůstalo po něm literární dílo, které se právem řádí k tomu nejhodnotnějšímu, co bylo v Evropě vytvořeno. "Nic nemá smysl, jestliže jsem do toho nevložil své tělo a svého ducha." - Tato věta z jednoho Exupéryho dopisu své matce vystihuje samotnou podstatu jeho díla: Exupéry nepsal, ale žil a cokoliv se nám z jeho pera dochovalo, je jen pokus vyrovnat se sám se sebou a svým životem.
Jeho dílo bylo často kriticky napadáno, protože kromě Malého prince, nelze jeho knihy nikam pevně zařadit. To byl zřejmě jediný důvod pro suchopárné vykřiky některých bezradných kritiků. Exupéry dnes patří k nejpřekládanějším a nejvydávánějším autorům na světě a jeho myšlenky čím dál více nabývají na síle. Jeho dílo si do své mateřštiny, údajně jako jediného autora, preložili i Tuaregové, nomádští saharští kočovníci.

První své dílo, Kurýr na jih (Courierr Sud, 1928), psal po nocích v africké samotě na Cap Juby (Rio de Oro), kde byl od října 1927 ředitelem malého letiště ztraceného v Saharské poušti.

Druhé, Noční let (Vol de nuit, 1931), napsal v Bueno Aires, kde jako ředitel společnosti Aeroposta Argentina řídil leteckou poštovní dopravu. Obě tato díla se svou stavbou blíží románové formě, zatímco dvě další knihy, jsou vlastně jen sestavením a shrnutím zážitku jednotlivě publikovaných již dříve v časopisecké formě.

Zemi lidí (Terre des hommes) napsal během své rekonvalescence ve Spojených státech po těžkých zranění, která utrpěl v únoru 1938 pri havárii svého letadla v Guatemale na cestě z New Yorku do Patagonie a knize dal název až francouzský nakladatel.
Válečného pilota (Pilote de guerre, 1942) napsal opět ve Spojených státech po své demobilizaci a námětem je jeho vlastní let nad Arrasem ale především hrdinství příslušníků letky 2/33.

V roce 1943 vyšel Dopis rukojmímu (Lettre á un otage, 1944), kde vyjadřuje Antoine svou víru v duchovní hodnoty lidstva, odsuzuje předsudky a proti rasismu staví úctu k člověku.

Vůbec nejznámější Malý princ (Le Petit Prince, 1943) je zdánlivě napsán jako pohádková fikce, ale ve své hloubce je to zamyšlení se nad podstatou a smyslem lidského života, které varuje, abychom neskouzávali k tolik oblíbené jednoduchosti založené jen na egotismu a solipsismu a není v něm vyjádřen nikdo jiný než nejvěrnější obraz samotného autora. První náčrtek spadá již do tragických let 1939-40. (K Malému princi se chci ješte vrátit v samostaném eseji, protože jeho poselství je ze všech Exupéry knih nejviditelnější.)

Nedokončené Citadely (Citadelle, posmrtně 1948) si autor vážil ze všech knih nejvíce a dle jeho slov, jsou vedle ní všechny ostatní knihy pouhým cvičením, nicméně toto dílo  které mělo tvořit jakýsi souhrn jeho morálních a filosofických zásad, ční vysoko nad vším co Exupery vydal.

Bibliografie:

Letec (L'Aviateur, 1928)
Kurýr na jih (Courrier Sud, 1929)
Noční let (Vol de nuit, 1931)
Země lidí (Terres des homes, 1939)
Válečný pilot (Pilot de guerre, 1942)
Malý princ (Le Petit Prince, 1943)
Dopis rukojmímu (Lettre á un otage, 1944)
Citadela (Citadelle, 1948) - nedokončeno


Zdroj: Antoine de Saint-Exupéry, Moje planeta, Odeon: Praha, 1981.